Ortopedi ve Travmatoloji” doğuştan veya sonradan oluşan kas ve iskelet sistemi ile ilgili hastalık ve travmaların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi bilim dalıdır. Hastanemizde her türlü kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü hekimleri tarafından başarıyla yapılmaktayız.

Kliniğimizde mevcut olan gelişmiş radyoloji imkanları sayesinde hastaların ameliyat öncesi ve sonrası radyolojik değerlendirilmesi sağlıklı bir şekilde yapılmaktayız.

Kliniğimiz alanında uzman hekimlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yıllardır büyük bir başarıyla hizmet vermekteyiz.

Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde teşhis ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar;

DİZ EKLEMİ NEDİR?

Vücudun en büyük eklemlerinden biri olan diz eklemi uyluk kemiğinin (femur) alt ucu, kaval kemiğinin (tibia) üst ucu ve bunların önünde diz kapağının (patella) sınırladığı anatomik bir yapıdır. Eklem bir kapsül tarafından sarılmıştır ve içinde sürtünmeyi en aza indiren sinoviyal sıvı bulunur. Kapsül ile beraberinde dizi çepeçevre saran ligamentler, dizin içindeki bağ ve menisküsler, diz ekleminin sabitliğini sağlar.

DİZ PROTEZİ NEDİR?

Total diz protezi günümüzün en yüz güldürücü ortopedik ameliyatlarından biridir. Diz ağrısının giderilmesi, diz fonksiyonlarının uygun şekilde geri kazanımını ve yürüyüş kapasitesinin artırılması amacı taşır. Böylece yaşam kalitesinde artış sağlar. Diz eklem kıkırdağı ileri düzeyde hasarlanmış hastalarda, eklemi yapay bir eklemle değiştirme işlemidir. Diz protezi; kobalt, krom alaşımından yapılmış ana bileşenlerden ve buna bağlı bağlı polietilen eklem yüzeyinden oluşur. Diz protezi kemik çimentosu adı verilen bir dolgu maddesi ile kemiğe tutunur.

Kalça eklemi, vücut ağırlığını yüklendiği için aşınmaya ve yıpranmaya en yatkın eklemlerden biridir. Bu durum tıbbi olarak osteoartrit halk dilinde ise kalça kireçlenmesi olarak bilinir ve kalça ekleminin en sık görülen hastalığıdır. Bütün eklemlerde olduğu gibi, kalçanın topu ve yuvası da kıkırdak ile kaplıdır. Kıkırdak yapısı, bu iki kemiğin ağrısız ve az sürtünmeyle rahatça kaymasını sağlar. Kalça eklemi kireçlenmesi genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıksa da özellikle doğuştan kalça çıkığı ve çocukluk döneminde yaşanılan kalça hastalıklarından kaynaklı olarak çok erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir.

Kalça kireçlenmesi, bu eklemi oluşturan kemiği örten kıkırdağın çeşitli nedenlerle aşınması ve yıpranması ve alttaki kemiklerin deforme olmasına neden olur. Temel olarak iki gruba ayırarak incelenebilir. Daha fazla karşılaşılan birinci grupta doğuştan veya sonradan oluşan yapısal kusurlar nedeniyle kalça eklemindeki kıkırdakların aşınmasıyla ortaya çıkan kireçlenmeler yer alırken, ikinci grupta nedeni belirlenmeyen kalça eklemi kireçlenmeleri yer alır.

Total Kalça Protezi Nedir?

Total kalça protezi, kalça ekleminin aşınması ve yıpranması, yani günlük kullanım sırasında kireçlenme nedeniyle hasar görmüş bir eklemi yapay bir eklemle değiştirmek için yapılan ameliyattır.

Protezi ameliyatı aslında bir, yumuşak doku dengeleme ameliyatıdır. Proteziniz yerleştirildikten hemen sonra yumuşak doku dengesine kavuşursanız hem komplikasyon riskini azaltır hem de protezinizin ömrünü uzatırsınız. Yani protez ameliyatları doğru yapılırsa hastanın uzun yıllar şikayetsiz bir eklem görevi görecektir. Böylece 20 yıldan fazla dayanabilir.

Artroskopi yöntemini kullanarak küçük kesiler yaparak omuz ekleminin içini görebilirsiniz. Bu işlem için artroskop adı verilen ince, uzun ve hafif bir cihaz kullanılır. Operasyon sırasında, artroskop eklemden monitöre canlı video gönderir. Bu görüntülerle omzunuzdaki sorun tanımlanabilir ve işlenebilir. Artroskopi yönteminde çok küçük insizyonlar yapıldığından, iyileşme süresi açık cerrahiden çok daha kısa ve daha az acı vericidir.

Artroskopinin riskleri ve olası komplikasyonları:

 • Sertlik ve sürekli omuz ağrısı
 • Kanama veya kan pıhtılaşması
 • Enfeksiyon
 • Sinirlere veya kan damarlarına verilen hasar

Omuz problemlerinin artroskopik tedavisi

Rotator Manşeti

Rotator manşet ani zorlama veya aşırı kullanım sonucu yırtılabilir. Bu ağrıya, kolda güçsüzlüğe ve normal omuz hareketlerinin kaybına neden olabilir. Manşeti oluşturan kasların tendonları kol kemiğine tekrar bağlanır. Bu amaçla dikişler, çapalar veya cerrahi vidalar kullanılır.

Kapsülün sıkılaştırılması

Özellikle omuz çıkıklarından sonra olabileceği gibi doğumsal olarakta kapsülde gevşeklik olabilir.  Serbest kapsül eklemi yerinde tutamaz. Eklemdeki kemikler gereğinden fazla hareket ettikleri hissini veriyor. Artroskopi sırasında katlanmış kapsül içe doğru bükülür ve bir sütür tarafından yerinde tutulur (bu kapsülün içinden yapılır). Böylece, kapsül sıkılır ve omuz eklemi güçlendirilir.

Labrum Yırtığı

Üst dudak, glenoid (kürek kemiğindeki çanak kısım)  kenarını kopartabilir. Bu durumda, eklem sıkışabilir veya yerinden çıkmış olabilir. Omuz bile dışarı çıkabilir. Yırtık bir üst dudak glenoide geri takılarak onarılabilir. Bu amaçla, genellikle glenoidal kemiğe tutturulmuş özel çapalar kullanılır. Eklem şimdi bu işlemden sonra daha güçlü olacaktır.

Artrit ve Yumuşak Dokular

Yaşlanma ve artrit  eklem kıkırdağına zarar verir. Ayrıca yaralanmalardan veya romatizmal hastalıklardan da kaynaklanabilir. Eklemde aşınma nedeniyle kemik veya kıkırdak parçaları gibi bazı gevşek cisimler veya kemik çıkıntıları görülebilir. Kemik çıkıntıları ameliyat sırasında temizlenir. Eklemin kaba alanları düzeltir. Serbest cisimler de eklemden çıkarılır. Yeni kıkırdak oluşumuna neden olmak için kemiği kazımak veya drillemek de mümkündür.

Diz önü ağrısı tanısı konan hastaların tedavisinde öncelik, konservatif yöntemlere veriliyor. Bu kapsamda; kişinin yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, yapılan sporun şeklinin değiştirilmesi, egzersiz ile kalça arkasındaki ve uyluk ön tarafındaki kasların koordineli bir denge içinde kuvvetlendirilmesi gerekir. Ağrı, bazı ilaçların yardımıyla başlangıçta kontrol altına alınabilmektedir. Eğer hasta aşırı kiloluysa zayıflaması önerilir. Verilen her kilo, diz kapağı ile arkasındaki kemik arasında oluşan yüklenmede ciddi oranda azalma sağlar. Bazı hastalarda fizik tedavi ile çok iyi sonuçlar alınabilir. Diz içi enjeksiyonlar alternatif tedavi yöntemleridir.

Eğer ön çapraz bağ, yapıştığı yerden bir kemik parçası kopartarak ayrıldı ise, kopan kemik parçası yerine tutturulur. Daha çok çocuklarda görülen bu durumda tespit vidalar veya dikişler ile yapılabilir. Bu işlem çoğunlukla artroskopik olarak yapılır, ender durumlarda açık cerrahi gerekli olabilir. Erişkinlerde ön çapraz bağ yaralanması gövdesindeki liflerin ayrılıp parçalanarak yırtılması sonucu oluşur. Parçalanmış bir doku şeklindeki bağın tamiri mümkün değildir ve ameliyat sırasında yeni bir doku ile bağın onarılması gerekir. Bağ tamiri için sıklıkla diz çevresindeki kasların kirişleri kullanılır. Bunun için en sık kullanılan doku, dizin ön kısmında yer alan ve iki ucunda kemik bloğu ile alınan patellar tendondur. İkinci sıklıkta kullanılan doku, dizin arka kısmında yer alan ve hamstring tendonları olarak bilinen dokulardır. Hamstring tendonlarının uçlarında kemik bloğu yoktur.

Allogreft adı verilen bu dokular, genellikle birden fazla bağın yaralandığı ve kişinin kendi dokularının yetmediği hallerde; daha önce cerrahi yapılmış ve kendi dokuları kullanılmış olan olgularda ve çok küçük çocuklarda tercih edilebilir.

Greft denilen bağ tamirinde kullanılacak olan doku alınır. Daha sonra diz artroskopisi yapılarak eklem içindeki diğer yapılar değerlendirilir. Menisküs ve eklem kıkırdağında yaralanma varsa gerekli girişim yapılır. Daha sonra diz eklemindeki kemiklere tüneller açılarak, yeni bağın geçeceği yol hazırlanır. Bu tünellerin içinden greft geçirilerek uygun gerginlikte kemik tünellerin içinde tespit edilir. Bunun için metal veya eriyebilen vidalar, çapraz çiviler ve U şeklinde çiviler kullanılır. Bağı yerinde tutan bu vida ve çiviler rahatsızlık vermediği sürece ömür boyu vücutta kalabilir ve çıkartılmaları gerekmez.

Ani yaralanmada başlangıçta diz dinlendirilmeli, buz uygulaması ve kompresyon, bacağın yükseğe kaldırılması yapılmalıdır. Uzun dönemde hareket düzenlenmeli, steroid olmayan ağrı kesiciler kullanılmalı ve hasta fizyoterapiye alınmalıdır.

Gerek duyulduğunda hastalar koltuk değneği kullanabilirve diz ayak bileğine kadar 4-6 hafta alçıya alınabilir. Hastalar diz ve kalça etrafındaki kasları güçlendirici izometrik egzersizlere 4-6 hafta sonra başlamalıdır.

Cerrahi tedaviye genellikle genç hastalarda ve damarlanması iyi olan dış üçte bir menisküs kısmındaki vertikal kongitüdinal yırtıklarda başvurulur.

Cerrahi yöntem seçilirken hastanın yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı, menisküs yırtığının yeri dikkate alınır. Parsiyel menisektomi yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Öncelikle el ve el bilekleri zorlayan islerden kaçınılması, aşırı zorlanma yapılmaması gerekmektedir. Meslek nedeni ile el ve parmaklarını kullanan kişilerde el bileğini sürekli bükülü şekilde tutmamak gerekir. Bununla birlikte el, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar kuvvetlendirilmelidir. Bu bölgeleri hareketsiz bırakmamak korunmadaki en önemli noktayı oluşturur.

Karpal tünel sendromunun tedavisinde bölgesel ağrı kesici ve ödem çözücü jellerin kullanılması faydalıdır. Bununla beraber sadece gece kullanılacak olan el-bilek atelleri ile sinir çevresine kortikosteroid enjeksiyonları son derece güvenli ve etkin tedavi sağlar. İlaç ve diğer tedavilere rağmen ağrı ve kuvvetsizlik yakınmaları devam eden ya da ilerlemiş hastalarda basit ve lokal anestezi altında yapılan yaklaşık 15 dakika süren ufak bir operasyon ile tam iyileşme elde etmek mümkün olur.  İki haftalık el istirahatı sonrası hastalar normal günlük yaşantılarına dönerler.

Halluks Valgus, ayak başparmağının içeri doğru dönmesi ile birlikte birinci parmakta bulunan tarak kemiğinin dışarı doğru dönmesiyle oluşan çıkıntılı şekil bozukluğuna verilen isimdir.

Başparmakta meydana gelen bu çıkıntılı durum ve ağrı hastalarda ayakkabı giymeyi ve yürümeyi güçleştirerek hayatı olumsuz etkiler. Bu bozukluğu sonucunda ayak tabanında ağrılı nasır gelişimi görülebilir.

Halluks Valgus rahatsızlığı genellikle aile bireyleri arasında genetik olarak aktarılan bir sağlık sorunudur. Dar yüksek topuklu ayakkabılar bir kısım hastada gelişimde rol oynarken bir grup hastada ise geniş topuksuz rahat ayakkabı giyimine rağmen hastalık görülebilmektedir.

Halluks Valgus tedavisi konservatif ve cerrahi olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir. Halluks Valgus tespit edilen hastaların büyük kısmında cerrahi gerekmemektedir.

Şikayetlerin az olduğu hastalığın başlangıç döneminde çeşitli aparatların yanısıra ortopedik ayakkabı ve diğer materyaller kullanılabilir.

Bu tür şikayeler için ortopedi ve travmatoloji uzmanından destek alınmalı, doktor tavsiyesine göre parmak arası makara ve gece istirahat ateli kullanılmalı, ortopedik ayakkabılar ve özel olarak üretilmiş tabanlıklar kullanılmalıdır.

Öncelikle, kişide şikâyete yol açan ağrı geçinceye kadar her seferinde 20-30 dakika kadar olmak üzere, 3-4 saatte bir dirseğe buz uygulaması yapılmalıdır. Lateral epikondilit tedavisi yapılırken, fizik tedavi uzmanı tarafından tavsiye edilen egzersizler düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu süreçte fizyoterapist tarafından önerilen kol egzersizleri kadar, kolu dinlendirmek de önemlidir. Tenisçi dirseği tedavisinin yürütüldüğü bu süreçte, kol kaslarının yorulmaması için tenisçi dirseği ortezi olarak bilinen epikondilit bandı (epikondilit ortezi) kullanılmalıdır. 

Hastaya uygulanan kırık ve çıkık tedavi yöntemlerini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Kırık ya da çıkığın meydana geldiği yaş hastaya uygulanılacak tedavi yönteminin belirlenmesi konusunda oldukça önemlidir. Çocuk kırıklarının büyük bir çoğunluğu alçı ile tedavi edilebilirken, erişkin kırıklarının büyük bir çoğu bugünkü modern tıpta cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Erişkin kırıklarının tedavisinde metalik plak, vida, çiviler ve protezler de kullanılmaktadır. Bazı durumlarda alçı tedavisi kırığın iyileşmesine etki etmemişse cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Çıkık tedavisi ile hastaya doğru teşhisin konulması sonrasında alanında uzman ortopedi cerrahları tarafından gerçekleştirilmektedir. Çıkıklar eklemlerin olduğu her bölgede meydana gelebilir. Yaygın olarak ayak bileği, kalça ve dizlerde çıkık görülmektedir.  

Kısa süre içinde tanı ve tedaviyi gerçekleştirerek hastanın uzun dönemde sekel kalmaksızın normal yaşama dönüşünü sağlamaktır. Erişkin yaşlarda ortaya çıkan ortopedik sorunların birçoğu; çocuk yaşlarda tanı almamış, yeterince tedavi edilmemiş veya uygun biçimde takip edilmemiş çocuk ortopedik hastalıklarından kaynaklanır. Bu nedenle pediatrik ortopedi, erişkin ortopedik sorunların azaltılması açısından da önemli bir yere sahiptir. Pediatrik ortopedi, ortopedik cerrahinin en temel ve önemli alanlarından birini oluşturur ve toplum sağlığı içinde önemli bir yer tutar.

Bu rahatsızlıkların tedavisinde aktivite modifikasyonları, ilaç tedavileri, eklem içi enjeksiyon tedavileri (PRP, kök hücre uygulamaları gibi), kapalı (artroskopik) cerrahiler, kas tendon ve bağ tamirleri önemli yer tutar. Cerrahi gerektiren durumlarda ilgili bölgeye özel olarak detaylandıracak olursak omuz çıkığına bağlı bağ yırtıkları, omuz etrafındaki kas yırtılmaları, omuz etrafı sıkışma sendromları,yaş olarak ileri dönemlerdeki omuz kas yırtıkları, diz menisküs yaralanmaları, ön çapraz bağ yırtıkları, diz arka ve yan bağ yırtıkları, kalça eklemi bağ ve kıkırdak yırtılmaları, kalça eklemi sıkışma sendromları, ayak bileği bağ yaralanmaları, ayak bileği kıkırdak yaralanmaları kapalı (artroskopik) yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Tetik parmak hastalığının tedavisi ameliyatlı tedavi ve ameliyatsız tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. İki tedavi yönteminde de asıl amaç, hastalık nedeniyle gelişen şişliği indirmek ve parmaklara eski etkinliğini kazandırmaktır. Ameliyatsız tedavi, ilk başvurulan yöntem olarak öne çıkmaktadır. Ancak hasta ameliyatsız tedavi yöntemlerine cevap vermezse, parmağın tekrardan eski etkinliğine kavuşabilmesi adına tetik parmak ameliyatı gerekli hale gelir.  

Ameliyatsız Tetik Parmak Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ameliyatsız tedavi, genel olarak hafif evrede olanlar için uygulanan yöntemdir. Ameliyatsız yöntemlerde atel kullanımı veya ilaç tedavisi yararlı olabilir. Genellikle parmakları zorlayan eylemlerin sonucunda ortaya çıkan tetik parmak hastalığından kaçınmanın en iyi yolu, zorlayıcı eylemlerden uzak durmaktır. Bunların yanı sıra, parmak egzersizleri de tetik parmak hastaları için faydalı olabilen yöntemlerden bir tanesidir. 

Tetik Parmak Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Tetik parmak ameliyatları söz konusu olduğunda, cerrahların gündeme getirdiği iki ameliyat seçeneği vardır. Açık cerrahi ve peruktan serbest bırakma cerrahisi olarak ikiye ayrılan bu operasyonlar, ortalama 20 dakika sürmekle beraber hastanın ameliyat gecesi hastanede kalmasını gerektirecek bir durum teşkil etmezler. 

Açık Cerrahi Operasyon: Genellikle lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilen açık cerrahi operasyon ile tetik parmak ameliyatı tedavisinde, avuç içine ufak bir kesi atılır. Akabinde tendonun hareket etme alanını artırabilmek adına tendon dokusu (kılıfı) kesilir. Bu işlemlerin ardından yarayı kapatmak adına açılan kesi dikilir. Açık cerrahi operasyon, perkütan serbest bırakma cerrahisine nazaran cerrahlar tarafından daha fazla tercih edilen bir seçenektir.

Perkütan Serbest Bırakma Cerrahisi: Tıpkı açık cerrahi operasyonda olduğu gibi, perkütan serbest bırakma cerrahisinde de hastaya lokal anestezi uygulanmaktadır. Cerrah, bu operasyonda tendon kılıfını kesebilmek için bir iğneden yardım alır ve herhangi bir kesiye ihtiyaç duyulmadan deri altına girilir. Perkütan serbest bırakma cerrahisinin açık cerrahi operasyon kadar tercih edilmeme sebebi, tendonlarda hasar bırakma riskinin daha fazla olmasıdır.

Hastanın kendi kanını alarak, hastanın kanından özel ayrıştırma yöntemleriyle elde edilen, iyileştirici hücre ve maddeleri, tekrar hastalıklı bölgeye iğne ile uygulama yöntemi.

Özellikle eklem kireçlenmelerinde, spor sakatlıklarında, ortopedik ameliyatlar sonrasında ve daha bir çok ağrılı hastalıklarda tedaviye destek olarak ve iyileştirmeyi hızlandıran bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Mehmet Akif Çuhadar sık görülen diz sorunları hakkında önemli bilgiler verdi.

Diz ağrısı şikayetleri hastaların ortopedi uzmanına en sık başvurma sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Diz eklemi; uyluk, kaval  kemikleri ile diz kapağı kemiğinin oluşturduğu vücudun en geniş yüzeyli eklemidir. Diz ekleminde iç ve dış tarafta iki adet menisküs adı verilen kıkırdak yapılar vardır. Bu  yapılar eklem yüzeyinin birbirine uyumunu destekler ve kemik yüzeylerin aşınmasına engel olur. Diz içinde, dizin öne ve arkaya kaymasını engelleyen ön ve arka çapraz bağlar bulunur.

Dizde en sık rastlanan şikayetlerin başlıcası menisküsler ile ilgili problemlerdir. Dizdeki ani burkulmalar, dönmeler esnasında dizdeki menisküslerde yırtıklar oluşabilir. Menisküs yırtığı hastada; dizde ağrı, takılma, merdiven inerken ağrı, çömelip kalkmada ağrı, bazen eklemde kilitlenme gibi şikayetler yapar.

Menisküs yırtığı teşhisi ortopedi uzmanı muayenesi ve sonrasında çekilen MR filmi ile konur.

Menisküs yırtıklarının tedavisi, günümüzde kapalı ameliyat adı da verilen artroskopi ile yapılmaktadır. Artroskopi ameliyatı, genel veya spinal anestezi sonrası yapılabilir. Diz eklemine kurşun kalem çapında optik sistemle bağlantılı bir borucukla girilir. Dizin içinin görüntüsü ekrana yansır. Bu şekilde diz içindeki menisküs, bağ ve diğer yapıların görsel muayenesi yapılır. Daha sonra yine aynı büyüklükte ikinci bir delik açılıp bu delikten içeriye sokulan özel aletler vasıtasıyla yırtık menisküs parçasına ekranda görerek müdahale edilir. Menisküs yırtıklarının çoğunda kısmi olarak yırtık bölümü çıkarılır.  Kalan menisküs bölümü diz fonksiyonlarının devamı için genellikle yeterli bir destek sağlar. Menisküsün iyileşme potansiyeli olan bazı yırtıklarında ise yine artroskopik olarak menisküs dikilebilir.

Özellikle sporcularda sık görülen diz içinde yaralanmalardan biri de ön çapraz bağ yırtıklarıdır. Genellikle dizde şiddetli bir dönme ve sonrasında oluşan ileri dercede şişlik oluşur. Daha sonra dizi kontrol edememe hissi, yürürken veya koşarken dizde boşalma gibi belirtiler verir. Ön çapraz bağ kopmalarında, hastanın muayene edilerek, dizde gevşekliğinin değerlendirilmesi en büyük öneme sahiptir. MR tetkiki ile ön çapraz bağ kopmasının kesin tanısı tam olarak tespit edilebilir.

Ön çapraz bağ kopmalarının tedavisinde, hastanın yaşı uygun ve aktif olarak sporcu ise veya günlük işlerinde dizinde boşalmalar oluyorsa çapraz bağ tamiri ameliyatı yapılır. Ön çapraz bağ ameliyatlarında dizin önünden  veya yan tarafından alınan tendonlar, kopmuş olan ön çapraz yerine artroskopik olarak özel vida sistemleri ile konur.

Diz eklemindeki problemlerin sık karşımıza çıkanlarından biri de patella denilen diz kapağı kemiğinin kıkırdağının aşınması ile ilgili problemlerdir. Dizin ön tarafında ağrı, merdiven çıkarken ağrı, uzun süre oturmalardan sonra dizinin ön yüzünde ağrı başlaması ve dizini düzeltme isteği gibi şikayetlere yol açar.

Diz kapağı kemiği özellikle çömelip kalkma ve merdiven çıkma hareketleri esnasında ciddi bir yük altında kalır. Aşırı kilolu kimselerde bu yük daha büyüktür ve kıkırdak aşınmaya başlar. Bu aşınma kendini ağrı ile belli eder. Bu sorunun çözümünde belli kas guruplarını güçlendiren özel egzersizlerin çok faydası vardır. Bunun için üretilmiş özel dizlikler ve kıkırdak yıkımını azaltan hatta onarımını destekleyen birtakım ilaçların tedavide faydası olabilmektedir. Bu tedaviden fayda görmeyen veya belirgin yapısal bozukluğu olan hastalarda diz kapağı kemiğindeki baskıyı azaltmak için özel bir takım ameliyatlar uygulanabilir.

Diz eklemini oluşturan kıkırdakların ileri dercede bozulması ve eklemin deforme olması ile ortaya çıkan diğer bir hastalık da diz eklemi kireçlenmesidir.  Özellikle fazla kilolu kimselerde orta yaş ve daha sonrasında daha sık görülür. Diz eklemi hareketleri ağrılı, şiş ve şekli bozulmuştur. Hastanın yürümesi, merdiven inip çıkması oldukça zorlaşmıştır. Zamanla geceleri yatarken bile ağrılar oluşur. Dizin durumu muayene ve röntgen ile değerlendirildikten sonra, diz kireçlenmesinin tedavisinde öncelikle özel diz egzersizleri, kilo kontrolü ilaç tedavisi uygulanır. Eklem içine yapılan kıkırdak güçlendirici enjeksiyonlar, özel dizlikler tedavide kullanılmaktadır. Belli dönemlerde fizik tedavi uygulanabilir. Menisküs yırtığı ile birlikte olan uygun vakalarda artroskopik girişim kısmen faydalı olabilmektedir.

İleri derecedeki diz kireçlenmelerinde total diz protezi ameliyatı uygulanmaktadır. Bu ameliyatla bozulmuş olan eklem yüzeyleri çıkarılıp yerine metal ve plastik maddelerle yapılmış özel protez konur. Hastanın ağrısız yürümesi amaçlanır.

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.