Ultrasonografi (USG) Görüntüleme

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir. Beş duyumuzdan biri olan işitme ”ses” ile sağlanır.İnsan her sesi duyamaz; ancak 20-20000 Hertz arasındaki belli sesleri duyabilir.İnsanın duyamayacağı ses sınırı olan 20000 Hertz’in çok üstündeki seslerden tıpta yararlanılır.Bu yönteme ”Ultra Sono Grafi” (USG) adı verilir.Frekansları çok yüksek olsa da bildiğimiz ses kullanıldığı için,tetkikin vücuda herhangi bir zararı yoktur.X-ışınları vb zararlı radyasyon kullanılmaz. Ultrason aletinin iki ana parçası vardır : Ana ünite ve prob. Tetkik esnasında incelenen vücut alanına konulan ultrason parçasına ”prob” denir.Yüksek frekanslı sesler, prob içinde bulunan transdüser (çevirici) aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Vücuttan gelen ses dalgalarının oluşturduğu enerji de yine aynı şekilde transdüser aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir.Bu değişimler prob içindeki piazoelektrik kristallerde gerçekleşir.Böylece vücuttan gelen ses dalgaları görüntüye çevrilerek TV ekranında görünür hale getirilir. Oluşturulan görüntüye ”sonogram” denir. Bu görüntüler printer (fotoğraf baskı aracı) ile anında kaydedilebilir.

Ultrasonografi en çok , sıvı içeren organların ve yapıların incelenmesinde yararlıdır.Kemik gibi katı yapılar ve akciğer gibi hava dolu organlar (çok fazla sıvı içermediklerinden) ultrasonda iyi görünmezler.Fakat sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumlar izlenebilir. Ultrasonografi çeşitli alanlarda kullanılır: Batın (karın) içi organları incelemede (abdominal USG),kadın hastalıklarında (jinekolojik USG),gebelik ve doğum takibinde (obstetrik USG), kalp işlevlerinin ve yapısının incelenmesinde (ekokardiografi), meme dokusunu incelemede (mamografi), damarların-tiroid-testis-göz vb organ ve yapıların incelenmesinde…İncelenen organın yerine ve özelliğine göre, değişik ultrason cihazları ve problar kullanılır.Ultrasonografide prob, genelde (abdominal USG’de olduğu gibi) vücut üzerinde gezdirilir.Probun vücut içine sokulması yoluyla yapılan USG çeşitleri de vardır: Transvaginal, transrektal gibi..

Görüntüleme merkezimizde 4D Renkli Doppler USG cihazı ile gerçek zamanlı 4 boyutlu incelemeler yapılmaktadır.

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeni ile özellikle batın, pelvis organlarının incelenmesinde, meme değerlendirilmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen sistemdir.

Özellikle gebelerde 16-26 haftalar arasında 4 boyutlu inceleme ile anne karnında fetusun değerlendirilebilmesi mümkün olup fotoğraf-CD ile kayıt altına alınabilmektedir. 

Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile batın organlarının yanı sıra tiroid, testis, meme, tükrük bezleri gibi organların patolojilerin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemidir.

Ultrasonografi tekniğine son yıllarda katılan Renkli Doppler inceleme damarsal yapıların değerlendirilmesinde anjiyografiden önce ve bazen anjiyografi yerine kullanılabilecek noninvaziv bir yöntemdir. Renkli Doppler Sonografi arteriyel ve venöz akımların yönlerine bağlı renk değişimleri ile elde edilen dalga spektrumu sayesinde damarlardaki patolojileri aydınlatabilmektedir.

Karın veya vücudun herhangi bir bölgesinin ultrason görüntüsü, o bölgenin çeşitli kesitleri alınarak elde edilir. Hasta önce sırtüstü,sonra (gerekirse) yüzüstü ve yan yatar; ultrason probu vücuda değişik açılarla temas ettirilir. Ses ötesi dalgaların vücut ile prob arasında kayba uğramaması için vücut yüzeyine jel sürülür. Jel, prob ile vücut arasında bir köprü oluşturur.
İNCELENEN ORGANLAR :
Karın içi organların ultrasonla incelenmesine ”abdominal ultrasonografi” denir.Tıpta karın yerine genellikle batın kelimesi kullanılır. Latincesi de abdomen’dir.
Abdominal Ultrasonografi, yapıldığı karın bölgesine göre ikiye ayrılır :
– Üst Batın Ultrasonografi,
– Alt Batın Ultrasonografi.
İkisi birlikte yapılırsa ”Tüm Batın Ultrasonografi” adını alır.
Üst batın ultrasonografi’de şu organ ve yapılar incelenir :
Karaciğer,safra kesesi ve safra yolları,böbrekler ve böbrek üstü bezleri,dalak,pankreas, abdominal aorta ve VCI gibi ana damarlar,özofagus alt-uç.
Alt batın ultrasonografide ise :
Erkek ve kadında mesane; erkekte prostat; kadında uterus (rahim),overler (yumurtalıklar), tubalar, Douglas boşluğu incelenir.
Tüm batın ultrasonografide ayrıca lenfadenopati, kitle (tümör vb), kist, sıvı toplanması gibi anormallikler de tesbit edilebilir.

”Tüm Batın Ultrasonografi” tetkikinin gerektiği durumlar şunlardır :

 • Karın ağrısı (birkaç saat önce başlamış veya sürekli olabilir)
 • Ağrılı ve/veya kanlı işeme (bulantı ve kusma da eşlik edebilir),idrarın kesik kesik gelmesi
 • Gözlerin ve vücudun sararması,karnın sağ-üst tarafında ağrı olması
 • Aiede böbrek hastalığı,böbrek taşı,şeker hastalığı vb hastalık olması
 • Hazımsızlık,bulantı gibi hazım şikayetlerinin devamlı olması
 • Karnın devamlı şiş olması
 • Trafik kazası veya karına sert darbe alma gibi batın travmalarında (iç organ yırtılması veya kanaması riski varsa)
 • Karında tümör(kitle), kist veya aorta genişlemesi düşünülen hastalarda
 • Karın içi organların doğuştan anormalliği veya yokluğu düşünülüyorsa
 • Organların boyutlarının ve yapısının tesbiti için
 • Genel sağlık taramasının bir parçası olarak (check-up amacıyla)

EN SIK ULTRASON YAPILAN HASTALIKLAR :
Ultrason ile en çok;böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, safra kesesi ve safra yollarındaki taş ve enfeksiyon, dalak ve araciğer büyümesi, (50 yaş üzeri erkeklerde) prostat büyümesi, kadın hastalıkları araştırılır. Gebelik takibinde de ultrason sıklıkla kullanılır.

TETKİKİ ETKİLEYEN UNSURLAR :
• Barsaklardaki gaz, gaita veya son iki gün içinde yapılmış bir tetkikten barsakta kalmış olan baryum gibi kontrast maddeler
• Hastanın tetkik esnasında hareket etmesi (özellikle çocuklar)
• Şişman kişilerde aşırı yağ dokusu
• Ultrason yapılacak vücut bölgesinde açık yara bulunması

İLERİ TETKİKLER :
Ultrasonografi sonrası gerekli olabilecek ileri tetkikler şunlardır :
• Kan tahlilleri
• Biyopsi
• İVP, ERCP, PTK vs
• Bilgisayarlı Tomografi
• Manyetik Rezonans

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.