Süper İndüktif Sistem

İLERİ TEKNOLOJİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİ

Burtom Benzersiz, yenilikçi bir teknolojiyi kullanıcılarına sunuyor – Süper İndüktif Sistem (SIS). Yüksek yoğunluklu elektromanyetik alan temelli bu teknoloji, insan dokusunda olumlu iyileştirici etkiler oluşturmaktadır. Başlıca terapötik etkileri arasında, analjezik etki,kırık iyileştirici etki, myorelaksasyon, kas stimülasyonu ve eklem mobilizasyonu yer almaktadır. Süper İndüktif Sistem, sahip olduğu yüksek teknoloji ile benzersiz sonuçlar yaratır. Aplikatör ve bobinin mükemmel tasarımı, 150 Hz’e kadar ulaşan frekans ve 2,5 Tesla’ya kadar çıkabilen güç ile eşsiz bir tedavi deneyimi yaşamanıza sebep olur. Sıradışı aplikatör soğutma sistemi daha etkin bir soğutma ile cihaz yüksek kapasite ile kullanıldığında bile daha uzun süreli tedavilere olanak sağlar. Aplikatör ve 6 eklemli kol kusursuz bir tasarıma sahiptir. Kolay kullanımı ile farklı tedavi şekillerine kolayca adapte edilebilir. Aplikatör rahat kavrama için ergonomik bir tutucuya sahiptir.

 •  Nöromusküler dokuyu hedef alan SIS, kas-iskelet sistemi ve sinir sistemindeki akut ve kronik ağrılı durumların tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
 •  Elektromanyetik alan ile uyarılan kas liflerinde, etkin bir kas kontraksiyonu gerçekleştirilebilir. Eklem çevresi kasların tekrarlı kontraksiyonu ile eklem blokajları kolaylıkla elimine edilebilir.
 •  Lokal kan dolaşımı ve doku metabolizmasında meydana getirdiği artış, SIS’in çok erken dönemlerde bile kırık iyileşmesi üzerine endike olmasının temel sebebidir.
 • SIS, nöromusküler dokuda aksiyon potansiyelini tetikleyerek zayıf kasların güçlenmesine katkı sağlar.
 • Yüksek frekanslı stimülasyon ile kas tonusu azaltılarak spastisite rehabilitasyonunda da etkin biçimde kullanılabilmektedir.

Odak Bölge Aplikatörü tarafından oluşturulan elektromanyetik alan, derin dokularda bile 2,5 Tesla’ya kadar ulaşan güç ile ulaşarak benzersiz bir tedavi etkisi meydana getirir.

Süper İndüktif Sistem teknolojisi benzersiz yüksek yoğunluklu elektromanyetik alan prensibiyle çalışmaktadır. Elektromanyetik alan, aplikatörde yer alan bobin sayesinde indüklenerek nöromusküler dokularda depolarizasyona neden olur. SIS, stimülasyon frekansına ve elektromanyetik alan yoğunluğuna bağlı olarak, analjezik, eklem hareket açıklığı artışı, kırık iyileşmesini destekleyici, myorelaksasyon, kas kuvvetlendirme gibi etkiler için kullanılmaktadır.

EKLEM MOBİLİZASYONU: Eklem kapsülü çevresindeki kasların tekrarlı kontraksiyonuyla eklem mobilize edilir. Bu tekrarlı kontraksiyonlar, manuel eklem mobilizasyonu gibi bir etkiye yol açarak eklem hareket açıklığını artırır.

KIRIK İYİLEŞMESİ: Yüksek yoğunluklu elektromanyetik alan, tedavi bölgesindeki kan sirkülasyonunu artırarak vaskülarizasyonu ve kartilaj oluşumunu destekler. Bu sayede, progresif kartilaj mineralizasyonu ve kemik iyileşmesi hızlandırılır.

KAS STİMÜLASYONU: Nöromusküler dokulara iletilen elektromanyetik enerji, sinir depolarizasyonu ve kas kontraksiyonlarına neden olmaktadır. Geniş frekans ayar sistemi sayesinde kas fasilitasyonu veya kuvvetlendirme etkisi ortaya çıkar.

SPASTİSİTE İNHİBİSYONU: Artmış kas tonusunun inhibisyonu için ilgili merkezlerin spinal seviyede uyarılması gerekmektedir. SIS, spastisiteye yol açan merkezi motor problemlerin tedavisinde endikedir.

 • Karpal tünel sendromu, el bileği bölgesinde bulunan karpal tünelin daralması veya sıkışması nedeniyle ortaya çıkan bir sinir sıkışması sendromudur. Bu durum, elin bazı bölgelerinde uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük veya ağrıya yol açabilir. Karpal tünel sendromu genellikle tekrarlayan el hareketleri, travma, iltihaplanma veya başka nedenlerle oluşabilir. Tedavi seçenekleri arasında istirahat, bilek atelleri, ilaçlar veya cerrahi müdahale bulunabilir.
 • Sinir rejenerasyonu, yaralanmış veya hasar görmüş sinirlerin yeniden büyüme ve iyileşme sürecidir. Bu süreç, sinir liflerinin uçlarının birleşmesi, yeni hücrelerin oluşumu ve hasarlı sinir yolunun onarılması gibi adımları içerir. Sinir rejenerasyonu, vücutta sinir hasarı sonucu kaybedilen hissiyatı veya motor becerileri yeniden kazanmaya yardımcı olur.
 • Solunum problemleri veya solunum sistemi sorunları, insan vücudunun oksijen almasını ve karbondioksit atmasını engelleyen veya zorlaştıran durumları ifade eder. Bu tür sorunlar solunum yollarındaki enfeksiyonlar, akciğer hastalıkları, alerjiler, yabancı cisimlerin solunum yollarına kaçması veya diğer tıbbi sorunlar sonucu ortaya çıkabilir. Solunum problemleri semptomlar arasında nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam üretimi, göğüs ağrısı, sık sık soluk alıp verme ihtiyacı gibi belirtiler bulunabilir. Solunum problemleri ciddi bir tıbbi sorun olabilir ve tedavi gerektirebilir, bu nedenle bu tür belirtilerle karşılaşan kişiler tıbbi yardım almalıdır.
 • Disk kayması, omurga (vertebra) arasında yer alan disklerin, vertebralarda meydana gelen hasar sonucu normal pozisyonlarından kayması veya sıkışması durumunu ifade eder. Bu durum sıklıkla boyun ve bel bölgelerinde meydana gelir. Diskler omurga kemiklerini koruyan yastıklar gibidir ve omurlar arasındaki sürtünmeyi azaltır. Disk kayması, ağrı, uyuşma, karıncalanma ve bazen kas güçsüzlüğü gibi semptomlara neden olabilir. Bu rahatsızlık, omurga yaralanmaları, yaşlanma, kötü duruş alışkanlıkları veya aşırı yüklenme gibi faktörler sonucu oluşabilir. Tedavi seçenekleri arasında istirahat, fizik tedavi, ağrı yönetimi ve cerrahi müdahale bulunabilir, ancak tedavi yaklaşımı hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir.
 • Patellar tendinopati, diz kapağının altındaki patellar tendonun iltihaplanması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir diz rahatsızlığıdır. Genellikle aşırı kullanım veya aşırı gerilme sonucu meydana gelir ve dizin alt kısmında ağrı, şişlik ve hareket sınırlılığı gibi semptomlara neden olur. Sporcularda ve aktif bireylerde sıkça görülür.
 • Impingement sendromu, genellikle omuz veya kalça ekleminde meydana gelen bir rahatsızlık durumudur. Bu sendrom, bu eklemlerde yer alan tendonlar, kaslar veya bağlar ile kemikler arasında sıkışma veya sürtünme nedeniyle ağrı ve rahatsızlık oluşturan bir durumu ifade eder. Impingement sendromunun yaygın türleri, omuz impingement sendromu ve kalça impingement sendromudur. Bu sendromlar, tekrarlayan hareketler, kötü duruş alışkanlıkları veya diğer faktörler nedeniyle gelişebilir. Tedavi seçenekleri arasında istirahat, fizik tedavi, ilaçlar, egzersizler ve bazen cerrahi müdahale bulunabilir.
 • Spastisite inhibisyonu, sinir sistemi hasarı sonucu kaslarda oluşan aşırı ve istemsiz kasılmaların, kas sertliğinin veya kas tonusunun azaltılması veya kontrol altına alınması anlamına gelir. Bu tedavi veya müdahaleler, spastisitenin neden olduğu kas problemlerini hafifletmeyi veya rahatlatmayı amaçlar. Spastisite, özellikle felç, omurilik yaralanmaları veya bazı nörolojik hastalıklar gibi durumlarla ilişkilendirilir. Spastisite inhibisyonu, fiziksel terapi, ilaçlar, botulinum toksini enjeksiyonları veya bazen cerrahi gibi çeşitli yöntemlerle yönetilebilir.
 • Torakal mobilizasyon, sırt bölgesindeki omurların hareket kabiliyetini artırmayı amaçlayan bir fizyoterapi veya manuel terapi tekniğidir. Torakal omurga, göğüs bölgesinde bulunan omurlardan oluşur ve bu bölgenin mobilizasyonu, omurga hareketliliği ve postürün düzeltilmesi için önemlidir. Bu teknik, sırt ağrıları, sırt kaslarının gerginliği veya sırt omurlarının sınırlı hareketliliği gibi problemleri hafifletmek veya tedavi etmek amacıyla kullanılır.Torakal mobilizasyon, bir fizyoterapist veya manuel terapist tarafından yapılır ve genellikle el, masaj, özel cihazlar veya egzersizler gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında omurganın belirli bölgelerine baskı uygulanarak mobilite artırılır.
 • Kas atrofisinin önlenmesi, kasların zayıflamasını ve küçülmesini engellemeyi amaçlayan bir dizi önleyici önlem ve egzersizleri içeren bir yaklaşımı ifade eder. Bu, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, yaralanmalardan kaçınma ve yaşlanma sürecinde kas kaybını sınırlamayı içerebilir. Özellikle egzersiz yapma, kasları kullanma ve yeterli protein alımı gibi faktörler kas atrofisini önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, uzun süreli hareketsizlik veya yatak istirahati gerektiren durumlarda da fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları kullanılabilir. Kas atrofisinin önlenmesi, yaşam tarzı ve tıbbi gerekliliklere uygun olarak kişiselleştirilebilir.
 • Kırıklar veya kemik kırıkları, bir kemik veya kemiklerin yaralanması sonucu, normal kemik yapısının bozulduğu ve bütünlüğünün kaybolduğu bir durumu ifade eder. Kemik kırıkları travma, düşme, darbe veya aşırı stres gibi nedenlerle meydana gelebilir. Kırıklar, genellikle ağrı, şişlik, morarma, şekil bozukluğu ve hareket sınırlılığı gibi semptomlarla kendini gösterir. Kemik kırıkları, tedavi gerektiren bir durumdur ve tedavi seçenekleri arasında alçı, atel, cerrahi müdahale veya diğer ortopedik yöntemler bulunabilir. Kırıkların iyileşmesi, kemik tipine, kırığın yerine ve tedavi yöntemine bağlı olarak değişebilir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.