Robot Destekli Yürüme Sistemi (Lokomat)

Robotik cihazlar ve sanal gerçeklik, günümüz modern tıbbının giderek artan bir parçası haline geliyor. Robotiğin kullanıldığı alanlardan biri de rehabilitasyondur. Özellikle nörorehabilitasyonda farklı robotik cihazlar yardımıyla fonksiyonel iyileşme ve iyileşme süreci hızlandırılabilir. Bu robotik teknikler klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar alınabilir. Robotik rehabilitasyonda en sık kullanılan cihazlardan biri de yürüyen robottur. Yürüyen robotlar, bu yardımcı cihazların teknolojik olarak en yenilikçileri arasındadır.

 • Felç – İnme
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Travmatik Beyin Hasarı
 • Travmatik Omurilik Hasarı
 • Yürüme Bozukluğu Olan Hastalar
 • Lokomat, hastaya yürüme eğitimi imkanı sağlarken, alt ekstremitelere klavuzluk etmektedir. 
 • Erken dönemde yürüme eğitimi ile, başarılı bir rehabilitasyon süreci sağlar.
 • Fizyoterapistin fiziksel yorgunluğunu azaltır.
 • Hasta motivasyonunu arttırıcı etkisi vardır.
 • Hasta yürüme aktivitesi kaydedilir, kolay bir şekilde incelenir ve değerlendirilir.
 • Hastanın kapasitesine, durumuna ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak ayarlanabilir.
 • Sanal gerçeklik entegrasyonu ile tedavi performansında artış gözlenir.
 • Hasta değerlendirmesinde, kayıtlı veriler sayesinde gelişimine katkı sağlar.
 • Gerekli durumlarda robotik yürümeden, normal manuel yürüme programına geçiş yapılabilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kas ve iskelet sistemi problemlerinin veya nörolojik problemlerin yürüme fonksiyonu üzerinde görülen olumsuz etkilerinin tedavisinde destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Lokomat (yürüme robotou)’ın asıl hedefi, kaybedilmiş veya azalmış yürüme fonksiyonunun iyileştirilmesi ve arttırılması iken aynı zamanda, kas tonusunun düzenlenmesi ve kaslarda görülen istemsiz kasılma olan spastisitenin azaltılmasına, alt ekstremitenin kas gücünün desteklenmesine ve arttırılmasına, kardiyovasküler sistem üzerine, vücut kompozisyonunun sağlanmasına ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasına olumlu etkisi vardır. Aynı zamanda sanal gerçeklik entegrasyonu ile içerisinde bulunan oyunlar sayesinde hastaların üzerinde motivasyon arttırıcı etkisi ile denge yönetimi üzerinde destekleyici etkisi vardır.

 • Robotik yürüme sisteminin en önemli avantajı, normal yürümeye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarmasıdır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişir.
 • Daha uzun ve yoğun fonksiyonel eğitim seansları sayesinde manuel tedavilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlı ilerlemeler sağlanır.
 • Terapistin fiziksel yorgunluğunu ortadan kaldırır. Kullanım için tek terapist yeterlidir.
 • Hastanın yürüme aktivitesi, kolay bir şekilde denetlenir ve değerlendirilir.
 • Yürüyüş modeli ve destekleyici güçler fonksiyonel eğitime uyum sağlamak için hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak ayarlanabilir.
 • Görselleştirilmiş performans geri bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu sağlanır.
 • Bilgisayar destekli değerlendirme ölçekleri ile hasta gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesi mümkün olur.
 • Eğer gerekirse kolay bir şekilde robotik tedaviden manuel yürüme eğitimine geçiş yapılabilir.

Robotik yürüme tedavisinden kimler yararlanabilir?

Robotik yürüme tedavisinin birincil hedefi kaybolmuş veya bozulmuş yürüme yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme ve diğer nörolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere, yürüme yeteneğini bozan nörolojik ve ortopedik birçok rahatsızlıkta robotik yürüme tedavisinden faydalanılabilir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.