Çocuk hastalıkları bölümümüzde 0-14 yaş arasındaki çocuklar tedavi edilmekteyiz. Çocuk psikolojisi, beslenmesi ve gelişimi gibi konularda uzman ekibimiz, çocukların tüm hayatını etkileyecek bu önemli süreçte hizmet vermektedir.

Çocuk sağlığı açısından sürdürülen hizmetler kapsamında “koruyucu hekimlik” çalışmalarına büyük önem veriliyor. Buna bağlı olarak çocuklarımızın ileriye dönük sağlık sorunlarının kontrolü açısından aşılama çalışmaları titizlikle yürütülüyoruz.

Çocuk hastalıkları ve çocukların genel sağlığı, annenin tutum ve davranışlarıyla yakından ilgili olduğu için, annelik bilincinin gelişmesine ilişkin çalışmalara da önem veriliyoruz. Burtom Sağlık Grubu olarak halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmayı benimseyen genel stratejimiz doğrultusunda, anne eğitimi ön planda tutuyoruz.

Yeni doğan gelişim takibi, Sağlam çocuk takibi, Sağlam çocuk check up, Çocuk gelişimi ve beslenme, Allerjik Ozon Tedavisi, Beslenme sorunları ve kilo alamayan çocuk, Boy kısalığı ve büyüme gerilikleri, Alerjik bronşit, Astım tanı ve tedavisi, Allerjik hastalıklar, İştahsız çocuk, Gece idrar kaçırma teşhis ve tedavisi, Tekrarlayan idrar yolu iltihapları, İshal, kabızlık, Ateşli çocukluk çağı hastalıkları, Obezite, Kemik sağlığı ve kemik yaşı tespiti.

Çocuk Cerrahisi; Çocuk cerrahları, 6 yıl tıp eğitimini tamamladıktan sonra 5 yıl çocuk cerrahisi bölümünde uzmanlık eğitimi alırlar. Doğumsal anomaliler olarak bilinen doğum esnasında var olan fiziksel şekil bozuklukların ve pek çok hastalığın tanı ve tedavisi ile çocuk cerrahisi bölümü hekimleri ilgilenir. Kalp hastalıkları hariç olmak üzere göğüs, jinekoloji, onkoloji, endokrin, sindirim sistemi, travma, karın ve göbek fıtığı cerrahisi başlıca uzmanlık alanlarıdır. Açık ameliyatların yanı sıra kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler de çocuk cerrahı tarafından uygulanır. 

Çocuk Kardiyolojisi; Çocuk kardiyologları, 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra 4 yıl pediatri alanında uzmanlık eğitimi yaparlar. Sonrasında 2 yıl çocuk kalp ve damar cerrahisi alanında yan dal eğitimi alarak uzun bir eğitim sürecini tamamlarlar. Bu bilim dalı, anne karnında yer alan bebekten başlayarak, 18 yaşındaki çocuklara kadar olan bireylerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuk kardiyolojisi üfürüm gibi doğumsal olarak tanımlanan konjenital kalp rahatsızlıklarının yanı sıra, edinsel yani sonradan görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenir. Çocuklarda çoğu vakada küçük bir kesi üzerinden yapılan cerrahi müdahaleler ve çocukların hızlı metabolizması sayesinde iyileşme süreci yetişkinlere göre çok daha hızlı olur.

Çocuk Nörolojisi; Pediatrik nöroloji, 0-18 yaş aralığında yer alan bireylerin beyin ve sinir sistemine bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Anne karnında ya da doğum esnasında meydana gelen beyin hasarlanmaları, felç, nörolojik gelişim bozuklukları, ateşli ve ateşsiz havaleler, otizm, baş dönmesi, baş ağrısı, epilepsi, kas hastalıkları gibi pek çok hastalık ile bu bölümün hekimleri ilgilenir. Çocuk nörolojisi  hekimleri 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi aldıktan sonra 3 yıl da bu bölüm üzerine yan dal eğitimi alırlar.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; Fiziksel gelişimin yanı sıra psikolojik gelişimin oldukça hızlı olduğu 18 yaş altı dönemde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi, çocukların psikososyal, sosyal ve öz bakım, ince ve kaba motor becerileri, dil, bilişsel gelişimi gibi pek çok gelişim testi, dikkat testleri de çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü hekimlerince değerlendirilir. Bireysel psikoterapi, aile terapisi gibi tedavi yaklaşımları da uzman hekimlerce yapılır. Bu bölümün hekimleri 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra 4 yıl bu bölümün eğitimini tamamlar.

Çocuk Hematolojisi; Kan hastalıkları anlamına gelen hematoloji, kan ve kemik iliğinin işlevi ve yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır. Hâlsizlik, yorgunluk, sarılık, polisitemi, tekrarlayan enfeksiyonlar, kilo problemleri, kanamalar, lenf bezlerinde meydana gelen büyüme, kemik ve eklem ağrıları,hemanjiom, lenfoma, lösemi, hodgkin lenfoma gibi pek çok hastalığın yanı sıra çocukluk çağında sıklıkla görülen Akdeniz ve nutrisyonel anemileri ile de çocuk hematolojisi ilgilenir. Kemik iliği ve kan nakli gibi transplantasyonlar da bu bölümün hekimlerince gerçekleştirilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün yan dalı olan bu bölüm hekimleri 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 3 yıl çocuk hematolojisi eğitimi alırlar.

Çocuk Nefrolojisi; 0-18 yaş aralığında bulunan bireylerin böbrek ve idrar yolları hastalıkları üzerine uzmanlaşan çocuk nefrologları, tanı ve tedavinin yanı sıra, hastalığın tekrar oluşumunun önüne geçerek böbreklerin tamir edilemez şekilde hasarlanmasının önüne geçmek için koruyucu tedavi de uygularlar. Glomerüler, tübülointerstisyel ve böbrek parankim hastalıklarının yanı sıra doğuştan gelen ya da edinilmsel böbrek kistik hastalıklarıyla da çocuk nefrolojisi bölümü hekimleri ilgilenir. Ailevi Akdeniz ateşi ve lupus gibi sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişen böbrek tutulumları ve bebek ve çocuklarda görülen idrar yolu hastalıkları da bu bilim dalınca tetkik ve tedavi edilir. Bazı durumlarda anne karnında bulunan bebekte gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi de çocuk nefrologları tarafından takip ve tedavi edilir. Hekimler 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 3 yıl çocuk nefrolojisi eğitimi alırlar.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları; 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 3 yıl çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları eğitimi alan hekimler immünolojik kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Astım, ürtiker, egzama, alerjik nezle gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinin yanı sıra gıda, böcek ve ilaç alerjileri, solunum fonksiyon testleri de çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanınca takip ve tedavi edilir.

Çocuk Onkolojisi; Çocuk onkolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümü hekimlerince, çocukluk çağında görülen kanserin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Sıklıkla lenfoma, lösemi, beyin, kemik ve diğer organlarda bulunan tümörler ile ilgili farklı hastalıkların tedavisi ile ilgilenen çocuk onkolojisi, yüksek teknoloji görüntüleme cihazlarının bulunduğu radyoloji bölümü ve diğer pek çok bölüm ile multidisipliner olarak çalışır. Erken tanı ve tedavi ile çocukluk çağı kanserlerinin pek çoğu tam olarak iyileşmektedir.

Çocuk Ürolojisi; Anne karnından, 18 yaşına kadar olan kişilerin genital bölge hastalıkları, böbrek ve idrar yollarında bulunan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen çocuk ürolojisi uzmanları 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra çocuk cerrahisi ya da üroloji ihtisası yaptıktan sonra 3 yıl çocuk ürolojisi eğitimi alırlar. Anne karnındaki bebekte tespit edilen böbrek büyümesi olarak bilinen hidronefroz, polikistik böbrek, UPJ ve UVJ darlıkları, mesane enfeksiyonları, peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias, inmemiş testis, sünnet, over kistleri, labial yapışıklıklar gibi pek çok hastalığın tedavisi ile ilgilenirler.

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme; 0-18 yaşına kadar çocukların, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı bu bölümde bebek ve çocuklarda görülen iştahsızlık, kronik karın ağrıları, gastrit ve peptik ülser, çölyak hastalığı, pankreas hastalıkları, karaciğer yetmezliği gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Gastroskopi ve kolonoskopi gibi görüntüleme yöntemlerinin yapıldığı bölümün hekimleri 3 yıl çocuk gastroenterolojisi eğitimi ile birlikte toplam 7y ıl uzmanlık eğitimi almaktadır.

Çocuk Endokrinolojisi; Hormonlar ve hormonların salgılandığı iç salgı bezleri ile ilgili hastalıklarla uğraşan çocuk endokrinolojisi; büyüme ve gelişim gerilikleri, erken ve geç görülen ergenlik, obezite, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, kemik hastalığı gibi pek çok farklı hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgilenir. hekimler 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları ve 3 yıl çocuk endokrinolojisi eğitimi alırlar.

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Ufuk Sevgican El-Ayak, Ağız hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Kendini en çok yüksek ateş, el ve ayakta döküntü, ağız içinde aft benzeri yaralarla gösteren bu hastalığın halk arasında bilinen adı el ayak ağız hastalığı…El-Ayak ve ağız hastalığı son yıllarda çocuklarda sık karşılaşılan ve ebeveynlerin mutlaka hakkında bilgi sahibi olması gereken bir hastalıktır. 

Nedir?

El, ayak ve ağız hastalığı özellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Burası önemli: viral hastalık: Yani antibiyotik tedavide YOK. Nadiren daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de hastalık görülebilmektedir. Ben 8 yaşında bir çocukta gördüm. El–ayak-ağız hastalığında, kişinin bağışıklık sistemine göre hastalığın seyri değişkenlik gösterir. Ateş, boğaz ağrısı, iştahsızlık, halsizlik bulguları ile birlikte ağız içerisinde ve ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen döküntüler ile karakterize bir klinik tablodur.  Döküntüler kırmızı, yuvarlak lezyonlar şeklinde olabildiği gibi bazen içi sıvı dolu veziküller şeklinde de görülebilmektedir. Bu döküntüler suçiçeğine çok benzediği için genellikle bu hastalıkla da karıştırılabiliyor. Döküntüler suçiçeğini andırır ancak boyut olarak suçiçeğinden daha küçüktür. Pütür pütür olarak tanımlanan bu kırmızı döküntüler, kasıklarda, kalçada, dizlerin arkasında ve genital bölgede de görülebilir. Her ne kadar adı el-ayak-ağız hastalığı da olsa, her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir. Nadiren tüm vücudu tutar. 4 hafta içinde el ve ayak tırnaklarında düşme görülür. Bu durum geçicidir ve tırnaklar tıbbi tedavi gerekmeden tekrar büyürler.

Döküntüler ve ateş 5-6 gün sürebilir ve 38 C ila 40 C arasında değişkenlik gösterebilir. El, ayak ve ağız hastalığı çoğunlukla kendi kendini sınırlayan, ağır hastalık tablosuna neden olmayan bir viral hastalıktır. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir ve vücutta sıvı kaybı oluşabilir. Bu dönemde ağız içindeki ağrılı yaralardan dolayı çocuklar iştahları olduğu halde yemek yiyemezler,Bir yandan iştah azalması ve huzursuzluk ortaya çıkarken, diğer taraftan ağızdaki lezyonların yarattığı ağrı sıcak ve katı besinlerin alınmasını zorlaştırabilir

Etkeni Nedir?

El, ayak ve ağız hastalığı etkenleri enterovirüs genusu içerisinde yer alan coxsackievirus, echovirus ve enteroviruslerdir. YANİ VİRALDİR. Coxsackievirus A16 ve Enterovirus 71 el, ayak ve ağız hastalığı en sık görülen subtipleridir. Bu virüslerin vücuda girmesinden 3-6 gün sonra bir iki günlük ateş ardından, vücut döküntüleri gözlenir. Aynı zamanda bademciklerde kızarıklık ve ağız içi aft da sık gözlenen belirtilerdendir. Bu özellikleri nedeniyle grip ile karıştırılabilmektedir. Ancak el ayak ağız hastalığında en önemli ayırıcı özelliklerden biri çocukların el, ayak ve bileklerinde gözlenen yoğun kızarıklıklardır.

El, ayak ve ağız hastalığı her yıl özellikle ilkbahar ile sonbahar başı arasında görülmektedir.

Uzak doğu ülkelerinde hastalık endemik (vaka insidansı > 10 her 10 000 kişi için) olarak görülmektedir. Ve bu ülkelerde Dünya Sağlık Örgütü zorunlu vaka bildirim prosedürü uygulamaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hastalık özellikle ilkbahar ile sonbahar başı arasında görülmekte, vaka insidansı 10 000 de 1’in altında gerçekleşmektedir. Ülkemizde diğer Avrupa ülkeleri gibi hastalığın endemik görüldüğü ülkeler kapsamında değildir ve aktif vaka bildirimi yapılmamaktadır. Bununla birlikte ülkemizde geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında, bu yılki mevsimsel geçiş döneminde bazı bölgelerde vaka artışları gözlenmektedir. 

Tanısı?

Hastalığın tanısı tüm dünyada yaygın olarak hastanın yaşı, klinik bulguları, döküntülerin özellikleri ve döküntülerin bölgesel dağılımı ile klinik olarak konulmaktadır. Bununla birlikte  tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nazofarengeal örnekler, döküntü içerisindeki sıvı ve gayta örneklerinden hastalığın laboratuvar tanısı yapılabilmektedir.

Nasıl Bulaşır?

Virüs enfekte kişilerin nazofarengeal sekresyonları, veziküler döküntü içerisindeki sıvıda ve gaytada bulunur. Solunum yolu, fekal-oral ve temas ile enfekte kişilerden duyarlı kişilere yayılım gösteren oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle hastalığın ilk haftasında bulaş oranı en yüksektir.

Hastalıktan Korunma:

Alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir:

 • 1- Mümkün ise hasta olan kişinin semptomatik dönemde yayılımı önlemek için evinde kalması, duyarlı kişiler ile temas etmemesi önerilmektedir.
 • 2-Bulaşıcı olduğundan el-ayak-ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durun. Duyarlı kişilerin bulaşı önlemek için su ve sabunla sık sık el yıkamaları, sık temas edilen yüzeyleri uygun şekilde dezenfekte etmeleri, temas ile kontamine olan objeleri, oyuncakları uygun şekilde dezenfekte etmeleri, ortak çatal, kaşık kullanımından ve yakın temastan (sarılma, tokalaşma) kaçınmaları gerekmektedir.
 • 3- Çocukların ortak oyuncaklarla oynadıkları alanların düzenli şekilde dezenfekte edilmesine özen gösterin. Bazen kreşten gönderiyorlar döküntüsü var diye!
 • 4- Çocukların ellerini düzgün şekilde yıkadıklarından emin olun
 • 5- Bebeklerin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi yıkayın
 • 6- Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçının.
 • 7- Hastalarla öpüşme ve sarılma gibi yakın temasta bulunmayın

El, ayak ve ağız hastalığından korunmada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir aşı yoktur.

Tedavi:

Hastalık viral bir infeksiyon olduğu için antibiyotik tedavisi yoktur, kendi seyrini tamamladıktan sonra iyileşir.Çoğunlukla hastalığın hafif semptomlar ile seyretmesi ve kendi kendine düzelmesi gözlenmektedir. Bununla birlikte gereken hastalarda, mevcut semptomları hafifletmek için ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanımı, parasetamol ve ibuprofen içeren şuruplar önerilir. boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımı önerilmektedir.  Ilık sabunlu suyla yıkanmanın zararı yoktur. Yutma güçlüğü olan çocukların muhallebi, yoğurt, çorba gibi ılık ve yumuşak besinlerle beslenmesi ve yeterli miktarda sıvı alımının sağlanması için bol bol su içmeleri önerilir. Ağız içine uygulanan lokal antiseptik ve analjezik içeren diş jelleri çocukların beslenmesini daha konforlu hale getirebilir.Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda gerekli sıvı ve beslenme desteği yapılmalıdır.

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.