Göğüs Hastalıkları

TIBBİ BİRİMLER

Göğüs Hastalıkları

Burtom Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü olarak solunum sistemi hastalıklarını tarama, tanı ve tedaviye yönelik hizmetimizi uzman doktorlarımız ile, en güncel yaklaşımlar ve teknolojiden yararlanarak sunuyoruz. Göğüs hastalıkları, tüberküloz, alerji-immünoloji ve solunumsal uyku hastalıkları başlıklarından oluşan uzmanlık alanlarımızda hastalarımızı sağlıklarına kavuştururken etik ilkeler ve hasta haklarından asla taviz vermiyoruz.

Hava kirliliği, sigara kullanımındaki artış gibi nedenlere bağlı olarak görülme sıklığı ve çeşidi artan göğüs hastalıklarını, en kapsamlı bilimsel çerçeveye uygun bir şekilde ele alıyoruz. Burtom Sağlık Grubu’muzda göğüs hastalıkları deyince akla gelebilecek tüm rahatsızlıkların tanı ve tedavisi için gereken teknik ve teknolojik donanımın ve görüntüleme sistemleri ile birlikte Bronkoskopi Ünitesi de bulunmakta.

Solunum fonksiyon testlerinin uygulandığı merkezimizde  başta akciğer kanseri olmak üzere akciğer hastalıklarının tanısı konusunda da hizmet veriyoruz.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, solunuma ve akciğere bağlı olarak gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Hastalar, bölümün uzman hekimleri tarafından gerektiğinde ayaktan takip ile ya da yatarak tedavi edilir. Göğüs hastalıkları arasında yer alan solunum sistemi sorunlarının tanısı için, laboratuvar ve radyolojik tetkiklerden yararlanan hekimler, bölüm laboratuvarları arasında yer alan solunum fonksiyon laboratuvarında, ağız içi basınç ölçümleri, akciğer volüm testleri, difüzyon testi, reversibilite testi, yavaş vital kapasite testi ve zorlu vital kapasite testi gibi pek çok tanı amaçlı girişimlerde bulunur. Alerjik nedenlerden oluşan rahatsızlıklarda cilt testi uygulaması gibi yöntemler için diğer bölüm hekimleri ile koordineli olarak çalışır. Solunuma bağlı olarak gelişen uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi için uyku laboratuvarı ve ayrıca ileri görüntüleme hizmetlerinin verildiği bronkoskopi ünitesinde de göğüs hastalıkları uzman hekimleri, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Göğüs Hastalıkları Nelerdir?

Branş dahilinde yer alan tüm akciğer hastalıklarının tetkik, takip ve tedavisi, göğüs hastalıkları bölümü hekimlerince yapılır. Kişiyi günlük aktiviteleri yapmaktan alıkoyan, yaşam kalitesini düşüren, rahatsızlık veren, solunum sisteminde ve akciğerde oluşan pek çok hastalık bulunur. Öksürük, göğüs, sırt ve omuzda oluşan ağrılar, hırıltılı solunum, balgam, horlama, öksürük ile birlikte görülen kan, hâlsizlik, sadece geceleri görülen terlemeler, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi pek çok şikayete yol açan hastalıklar, göğüs hastalıkları bölümü tarafınca takip ve tedavi edilir. Bu hastalıklardan bazıları şöyledir:

 • Akciğer embolisi
 • Akciğer kanseri
 • Alerjik akciğer hastalıkları
 • Kronik öksürük
 • Obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bilinen astım, bronşektazi ve KOAH
 • Halk arasında akciğer zarında sıvı birikmesi olarak bilinen plörezi
 • Pnomotoraks ya da diğer bir deyişle akciğerin sönmesi
 • Pnömoni olarak tanımlanan zatürre
 • Sebebi henüz bilinmeyen, akciğer tutulumuna neden olan ve tedavi edilebilen bir tür hastalık olan; sarkoidoz
 • Sigara bağımlılığı, bırakma yöntemleri ve sigaraya bağlı olarak gelişen hastalıklar

Hastalık özelinde, hekim öncelikle hastanın kapsamlı öyküsünü dinler. Fizik muayenenin ardından gerekli gördüğünde radyolojik görüntüleme yöntemlerine ve laboratuvar testlerine başvurulabilir. Aynı şekilde hastanın durumuna, öyküsüne ve muayenesine bağlı olarak solunum fonksiyon laboratuvarında ek testler yapılabilir. Göğüs hastalıkları uzmanı, hastalığın tanısını koyduktan sonra uygun tedavi yöntemini belirler ve hastanın mevcut durumuna bağlı olarak ayaktan takip ya da yatarak tedavi eder.

Solunum Fonksiyon Testleri

 • Yavaş Vital Kapasite Testi: Spirometre cihazı ile akciğer kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan bir test yöntemidir. Bu test sırasında hasta, ağız ve burnunu kapatacak şekilde takılan maskenin içinde derin nefes alır ve ardından bırakır. İnspirasyon olarak bilinen nefes alma işlemi sonrasında yavaş bir ekspiryum, yani nefes verme işlemi yapılması sonucu, cihaz dışarı atılan gaz miktarını ölçümler. Sakin bir solunum sırasında akciğerlere giren ve çıkan hava miktarı belirlenir.
 • Zorlu Vital Kapasite Testi: Derin bir nefes alma işleminden sonra hızlı ve güçlü bir şekilde nefesin verilmesiyle ölçülen hava hacmidir. Sağlıklı kişiler, akciğer kapasitelerinde bulunan havanın %80’ini 6 saniye ve daha kısa bir sürede boşaltır. Bazı hastalıklara bağlı olarak bu süre çok daha fazla uzayabilir. Spirometre cihazı ile yapılan bu test aracılığıyla akciğerlerde ve solunum sisteminde var olan obstrüksiyon, yani tıkanma ya da solunuma engel olan durum hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Difüzyon Testi: Akciğerlere alınan ve verilen hava miktarı ile akciğer yüzey alanının belirlendiği bu testte, hastaya helyum içerikli bir gaz karışımı maske aracılığıyla verilir. Hastanın bu gazı içine çektikten sonra 10 saniye süreyle içinde tutması istenir. Sürenin sonunda havanın dışarı verilmesi istenir. Böylece akciğerlere alınan ve verilen gaz miktarı, cihaz tarafından karşılaştırılır ve kaybolan gaz miktarı hesaplanır.
 • Reversibilite Testi: Bronkodilatasyon testi olarak da bilinen bu test öncesinde, hastanın düzenli olarak kullandığı ilaçlar hekim tarafından sorgulanır. Hastanın cihaza bağlı maske içinde normal bir şekilde nefes alıp vermesi istenir. Daha sonra nefes açıcı etkili bir fısfıs yapılır ve test aynı şekilde tekrar edilir. Solunumu tıkayıcı ya da solunum kapasitesini düşüren etkenler gözlenir.

Solunum ile ilgili şikayeti olan hastalara öykü ve muayene sonrasında ilk olarak uygulanan solunum fonksiyon testleri, fonksiyon bozukluklarını ve bu bozuklukların derecesini saptamada kullanılır. Pek çok farklı solunum fonksiyon testi yöntemi, ayırıcı tanı ve hastalığın seyrinin takibinde uygulanır.

Bronkoskopi nedir?

Bronkoskopi, akciğer ve solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etmeye yardımcı olabilecek bir işlemdir. Genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Nadiren de olsa bazı durumlarda genel anestezi gerekebilmektedir. Bronkoskopi işleminde ince, plastik bir kamera tüpü ile akciğerler ve solunum yolları incelenmektedir. Bronkoskopi işlemi burundan veya ağızdan yapılabilmektedir. Bronkoskopi gerektiren yaygın nedenler,  kalıcı bir öksürük, nefes almada zorluk, enfeksiyon durumu, göğüs röntgeni veya BT taramasında görülen anormal bir bulgudur. Bronkoskopi, akciğerlerdeki tümörleri ve kanamayı tespit etmeye yardımcı olabilir. Bronkoskopi ayrıca mukus veya doku numuneleri almak, hava yollarındaki yabancı cisimleri veya diğer tıkanıklıkları gidermek veya akciğer sorunlarının tedavisini sağlamak için kullanılabilir.

Bronkoskopi neden yapılır?

 • Akciğerde herhangi bir enfeksiyon olması( özellikle sigara içen kişilerde zatürre durumu)
 • Tedaviye rağmen geçmeyen öksürük,
 • Akciğer dokusundan biyopsi alınması,
 • Akciğerde tümör şüphesi ve tümörden parça alınması
 • Mukus temizliği veya tümör gibi bir tıkanıklığı giderme,
 • Tıkanmış hava yolunu açık tutmak için hava yoluna bir stent (küçük bir tüp) yerleştirilmesi,
 • Akciğerde kanama olması durumunda kanamanın yerinin tespiti ve durdurulması,
 • Akciğerlerin yakınındaki lenf düğümlerinden biyopsi alınması,
 • Solunum yollarını tıkayan yabancı cisimlerin çıkarılması için bronkoskopi işlemi yapılabilmektedir.

Bronkoskopi işlemi nasıl yapılır?

Bronkoskopi lokal anestezi ve genel anestezi altında yapılabilen bir işlemdir.

Lokal anestezi altında yapılan bronkoskopide lokal anestezik ilaç püskürtülerek burnun içi ve boğazın arkası uyuşturulmaktadır. Ayrıca, işlem esnasında hastanın rahatlamasına yardımcı olmak için sakinleştirici ilaç da verilebilmektedir. Sakinleştirici uyuşukluğa neden olabilir, ancak kişiyi uyutmaz.

İşlem sırasında hasta kalp atış hızı ve kan basıncını kontrol etmek için bir monitöre bağlanabilir. Parmağa nabız oksimetresi adı verilen bir cihaz da takılabilir. Bu cihaz kanın oksijen içeriğini kontrol eder ve bronkoskopi sırasında hastanın ekstra oksijene ihtiyacı olup olmadığını gösterir.

Göğüs hastalıkları uzmanı, bronkoskopun ucunu burun deliğinden aşağıya doğru boğazın arkasından nefes borusuna (trakea) yönlendirir. Dar burun deliklerine sahip hastalarda işlem ağızdan yapılabilmektedir. Bronkoskopi sırasında göğüs hastalıkları uzmanı bronkoskopun ucundaki kamera sayesinde bronşları içini detaylı olarak görebilir. Akciğerde bulunan enfeksiyon, tümör, kanama ve diğer anormallikler gibi durumları araştırabilir ya da tespit edebilir. Bronkoskopi işlemi sırasında gerekli görülen durumlarda akciğerden bir veya daha fazla numune (biyopsi) ve yıkama suyu (lavaj)  alınabilir. Bu örnekler incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilir.

Genel anestezi altında yapılan bronkoskopi işlemi genellikle tedavi durumlarında tercih edilmektedir. Ayrıca kanama riski yüksek tümörlerde, bazı yabancı cisim çıkarılması vakalarında ya da kritik solunum yetersizliği gelişebilecek hastalarda da tanısal amaçla uygulanabilmektedir.

Uygulama öncesi yapılması gerekenler

Bronkoskopiden bir hafta önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların bırakılması tavsiye edilebilir. Buna ek olarak işlemden en az 7-8 saat önce hiçbir şey yememek veya içmemek gerekmektedir.

Uygulama sonrası yapılması gerekenler

İşlemden sonra herhangi bir komplikasyon yaşanmadığından emin olmak için hasta 1-2 saat müşahade altına alınır. Ağız ve boğaz muhtemelen birkaç saat uyuşacaktır. Uyuşukluk geçene kadar ortalama 3 saat yemek yenmemeli veya su içilmemelidir. Uyuşukluk geçtikten sonra boğaz ağrısı, öksürük veya ses kısıklığı yaşanabilmektedir.

Bronkoskopi işlemi sonrasında birkaç gün boğaz ağrısı veya ses kısıklığı olabilir. Bronkoskopi işlemi sonrasında aşağıdaki durumlar yaşanırsa mutlaka doktora başvurulmalıdır:

 • Bir günden fazla ateş
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes almada zorluk
 • Öksürükle fazla miktarda kan gelmesi

Bronkoskopi işlemi ne kadar sürer?

Lokal anestezi altında yapılan bronkoskopi işlemi genellikle yaklaşık 15-30 dakika sürer. Bununla birlikte, bronkoskopi öncesi hazırlık, bronkoskopinin işlemi ve sonrası için yaklaşık 3 saat süre gerekebilmektedir.

Bronkoskopi işlemi riskli midir?

Bronkoskopi genellikle güvenlidir, bronkoskopiden kaynaklanan komplikasyonlar ise nadir görülmektedir. En sık görülen komplikasyon biyopsi bölgesinde kanamadır. İşlem sırasında oksijen seviyesi düşebilir bu durumda oksijen verilebilir. Bronkoskopiden sonra herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için uzman hekim göğüs röntgeni isteyebilir.

Göğüs Hastalıkları Doktorları

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Göğüs Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Öne Çıkan Bölüm Yazıları

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı,Uzm.Dr. Güler Yürekli Grip ve Gripten Korunma ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Grip ve Gripten Korunma

Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sohbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar.

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir;

 • Ateş(koltuk altından ölçülen 38°C ve üzeri)
 • Titreme
 • Kuru öksürük
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akıntısı ve tıkanıklığı
 • Baş ağrısı
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Şiddetli halsizlik
 • İshal, nadiren kusma

Ateş(38°C ve üzeri) yükselir ve titreme görülür, bunlara baş ve karın ağrısı eşlik etmektedir. Kuru bir öksürük görülür. Bunların dışında, eklem ve boğaz ağrıları, istahsızlık, burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de grip hastalığında görülebilir.

Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereken ek belirti huzursuzluk, istahsızlık ve uyku halidir.

Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta devam edebilir.

Tedavi

Çoğu hasta herhangi bir tıbbi tedavi almadan bir haftada iyileşir. Fakat risk grubunda olan kişilerde hastalık ciddi ve ağır seredebilir hatta ölüm görülebilir. Bu nedenle risk grubundaki kişiler erken dönemde (hastalık başladıktan sonraki 24 ile 48 saat arasında) hekime başvurmalı ve antiviral tedavi almalıdır.

Vücuttan su kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketimi gerekir. Antibiyotiklerin grip ya da soğuk algınlığı tedavisinde herhangi bir yararı yoktur.

Hasta kişiler ne yapmalı;

 • El yıkama ve kişisel hijyen önlemleri gripten korunmada en önemli yöntemlerdendir.
 • Hasta kişiler hekim önerisi dışında ilaç kullanmamalıdır.
 • Risk grubundaki kişiler mutlaka hekime başvurmalıdır.
 • Hasta kişilerin sağlık kurumlarına ve kalabalık ortamlara gitmek zorunda kaldıklarında maske takmaları, hastalığın diğer kişilere bulaşmasını engellemektedir.
 • Hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlık kâğıt mendil kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra etrafa temas ettirilmeden çöpe atılmalıdır.
 • Eğer mendil yok ise kolun iç kısmı kullanılarak ağız ve burun örtülmelidir.
 • Hasta olanların kalabalık ortamlarda bulunmamaları, evden çıkmamaları ve evde istirahat etmeleri hastalık bulaşmasının önüne geçmek için çok önemlidir.
 • Hasta kişilerin bol sıvı tüketmeye özen göstermesi, beslenmesine dikkat etmesi, özellikle taze sebze ve meyveleri tüketmesi önerilir.

Grip Aşısını Her Yıl Yaptırmalı mıyım?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir. Grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi  ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayan kişiler ise Mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Grip aşısı kimlere uygulanmamalıdır?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi(hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

Göğüs Hastalıkları Hakkında Yazılar

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.