Kadın Hastalıkları ve Doğum

TIBBİ BİRİMLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Burtom Sağlık Grubu; Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, gebelik öncesi ve sonrası bakım, gebelikte rutin tarama testleri, infertilite (kısırlık), doğum kontrol yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kanser ve kanser öncesi lezyonlar, rahim ağzı yaraları, idrar kaçırma tedavisi, hormonal bozukluklar, ağrılı adet (dismonore), menopoz, yumurtalık kistine yönelik teşhis ve tedavi işlemlerini uygulamaktadır.

Yapılan İşlemler; Servikal smear alınımı, Endometrial biyopsi, Kolpotomi, Kriyoterapi, BUMM küretaj, Servikal biyopsi, Servikal koterizasyon, Servikal polip çıkartılması, Terapatik küretaj, Bartolin kisti çıkartılması, Bartolin apse drenajı, Wagen kisti çıkartılması, Kondylom koterizasyonu, Konizasyon operasyonu, LEEP, Perineplasti, Üretnal karünkül operasyonu, Vagen darlığı genişletilmesi,

Servikal smear alınımı

Pap smear (Pap test) kadınların servikal kanser (rahim ağzı)  ya da prekanser (kanser öncüsü) taranmasında kullanılan bir testtir . Pap smear, prekanseröz ya da kanseröz lezyonları henüz tedavi edilebilecekleri aşamalarda yakalamayı sağlar. 

Endometrial biyopsi

Rahim içinden parça alma ya da endometrial biyopsi, düzensiz ya da beklenmedik kanamaları olan kadınlarda kanamanın nedeninin aydınlatılabilmesi adına kullanılmaktadır. Yöntem dahilinde elde edilen parçalar incelenmekte ve raporda belirtilmektedir. Peki yönteme başvurulmasının sebebi nedir?

Kolpotomi

Bir kolpotomi, vajinanın arka duvarında yapılan bir kesi türüdür. Bir tubal ligasyonu sırasında, doktorunuz fallop tüplerine ulaşmanın yollarından biri olarak bir kolpotomiyi (vajinotomi olarak da bilinir) kullanabilir. Kolpotomi insizyonu kullanan bir tüp ligasyonu minimal invaziv cerrahi olarak kabul edilir.

Kriyoterapi

Dermatologların ve Jinekologların, cerrahiye gerek kalmadan, derideki lezyonları tedavi etmek için kullandıkları dondurma yöntemine denir. -190 derecede nitrojen oksit gazı ya da sıvı azotla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kolay uygulanabilen, ekonomik, yatış gerektirmeyen neticesi hızlı alınan her yaş ve cinsiyete uygulanabilen bir tedavi metodudur.

BUMM küretaj

Doğumdan sonra bebeğin eşinin bir kısmının ya da bebeğin eşinin zarlarının rahim içerisinden temizlenmesi için yapılan kürtajdır. Yine büyük metal küret denilen aletlerle yapılır.

Servikal biyopsi

Servikal biyopsi, genital bölge ve serviks bölgesinde kanser hücrelerinden şüphelenmemize müteakip parça alma işlemine verdiğimiz isimlerden birisi olarak dikkat çeker. Biyopsi, kanser hücrelerinin teşhisi açısından çok çok önemli seçeneklerden birisi olarak dikkat çeker. Parça alınması işleminin ardından Patolojik inceleme süreci başlar.
Patoloji, biyopsi sonucu alınan parçalarda kanser hücrelerini enine boyuna analiz eden bilim dalıdır. Özellikle rahim ağzı bölgelerinde son dönemde sıklık ile gördüğümüz seçeneklerden birisidir. Dolayısı ile son derece önemlidir.

Servikal koterizasyon

Halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinen servisit en sık karşılaşılan jinekolojik problemlerden birisidir. Kadınların yarısından fazlası hayatının bir döneminde bu hastalığa yakalanır. Yaşı ne olursa olsun cinsel yönden aktif her kadın servisit için uygun bir adaydır. Kasık ağrısı ve vajinal akıntısı olan kadınların çoğunda başka bir hastalıkla bir arada ya da tek başına mutlaka servisit bulunur.

Servikal polip çıkartılması

Servikal polipler rutin muayene esnasında saptanır. Rahim ağzındaki polipler genellikle iyi huylu oluşumlardır yalnız çok az da olsa kötü huylu (malign) olabilecekleri için smear testi ya da biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılmalıdır. Rahim kanseri ya da rahim ağzı kanserini oluşturacak bir durum olup olmadığı muhakkak araştırılmalıdır. Endoservikal küretaj  doktor gerekli gördüğünde eşlik edebilecek hiperplazi veya kanseri ekarte etmek için göz önünde bulundurulmalıdır.Polipler için ilaç tedavisi yoktur, cerrahi olarak alınması gerekir. Servikal polip çıkarılması basit bir işlemdir ve lokal anestezi ile alttan alınabilir. İşlem süresi 10 dakika olmaktadır. Polipler genellikle bir tane olur ancak, çok sayıda ve büyük polipler varsa ameliyat için genel anestezi uygulanır. Alınan polip patolojik bir incelemeye gönderilmeli ve eğer sonuç polip olarak gelirse ek bir tedavi gerektirmez. 

Terapotik küretaj

Eğer anne adayının ciddi bir hastalığı varsa ve gebelik onun için ciddi bir risk oluşturuyorsa veya gebeliği için zararlı ama kendisinin mutlaka kullanmak zorunda olduğu ilaçlar kullanıyorsa hastaya ‘terapotik küretaj’ uygulanır. Bu işlem için birden fazla doktorun onayının gerekli olduğu sağlık kurulu raporuna ihtiyaç vardır. Gebelik takibi sırasında bebekte ileri derece bir sakatlık veya kalp atışının olmadığı tespit edilmişse yine terapotik küretaj uygulanır.

Bartolin kisti çıkartılması

Bartholin kistinin kendiliğinden geçmesi için, kistin patlaması ve içeriğinin tamamen dışarı boşalması gerekir. Bu aşamada antibiyotik ile ağrı kesici ilaçlarla geçici bir rahatlama sağlanır. Bu durumda bartholin kistinin tekrarlama olasılığı vardır.

Bartolin apse drenajı

Bartholin bezleri, genital bölgenin (vajinanın) sağ ve sol tarafından bulunur. Bezlerin yaklaşık uzunluğu 2,5 cm olup, büyüklüğü ise 0,5 cm civarındadır. Bartholin bezleri kızlık zarı dokusunun önünde bulunur. Bartholin apsesi ve kistleri nedenleri şunlardır;

 • Kanalların tıkalı olması,
 • Enfeksiyonlar,
 • Genital bölgede geçirilmiş bir ameliyat,
 • Cinsel yolla buluşan bazı hastalıklar,
 • Çeşitli mikroorganizmalar,
 • Bağırsaktaki bazı mikroorganizmalar.

Bartholin bezlerinin, genital bölgeye açılan kanalında tıkanıklık olması sonucunda, bartholin kisti ortaya çıkmaktadır. Kist ve apsenin birbirine karıştırılmaması gereklidir. Bazı kadınlarda sadece apse olurken bazı kadınlarda da kist oluşumu oluşabilir. Yada her ikisi birden oluşur.

Wagen kisti çıkartılması

Yumurtalık kistleri yumurtalık dokusundan gelişen, özellikle üreme çağındaki kadınlarda nispeten sık görülen ve büyük çoğunluğu selim tabiyatlı oluşumlardır. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kistlerin bir kısmı yumurtalık kanserine bağlı olarak gelişir.

Üreme çağındaki kadınlara başka bir nedenle yapılan jinekolojik değerlendirmede işlevsel yumurtalık kistlerine (bu kistler adet döngülerinden birinde yumurtlama işlevinin tam gerçekleşememesine bağlı oluşurlar) nispeten sık rastlanır. Bu tür kistlerin en önemli özelliği bir veya birkaç adet döngüsü sonunda kendiliğinden kaybolabilme olasılıklarının yüksek olmasıdır.

Bu nedenle çoğu durumda tanı konduktan sonra kistin kendiliğinden yok olup olmadığını belirlemek için bir süre beklenir.

Kondylom koterizasyonu

Kondilom koterizasyonu, penis, rahim ağzı, makat ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan siğillerin elektrik akımı, ısı veya kimyasal yöntemler ile yakılarak tedavi edilmesidir.

Konizasyon operasyonu

Konizasyon, kısaca tanımlamak gerekirse, rahim ağzının boyun kısmından (cervix uteri, uterumun serviksi) koni şeklinde bir bölümün kesip çıkarılmasıdır. Koni biyopsisi olarak da adlandırılabilen bu prosedürde; dokuyu çıkarmak için bir neşter, bir lazer bıçağı veya bir elektrik akımı ile ısıtılan ince bir tel halkası kullanılabilir. Doku daha sonra hastalık belirtilerini incelemek için mikroskop altında kontrol edilir. Konizasyon, rahim ağzı kanserini kontrol etmek veya rahim ağzındaki belirli koşulları tedavi etmek için kullanılabilmektedir. 

LEEP

Rahim ağzının kötü huylu hastalıklara dönüşebilen öncül lezyonlarının tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Yeni bir teknoloji olan LEEP Loop Electrosurgical Excision Procedure ‘ün kısaltılmış halidir. Yani rahim ağzının halka tel ile elektrocerrahi kullanılarak çıkartılması işlemidir ve elektrik enerjisi ile çalışan ve halka şeklinde bir telden oluşan oldukça basit bir cerrahi alet ile gerçekleştirilen bir operasyondur. LEEP çoğunlıkla smear sonucunda anormallik saptanan olguların rahim ağzındaki değişimin kesin tanısını koymak ve tedavi etmek amacıyla yapılır. Bu alet yardımıyla rahim ağzındaki değişim gösteren alan hızlı, etkili ve ağrısız bir şekilde çıkartılmaktadır.

Perineplasti

Perine vajina girişi ile anüs arasındaki bölgeye verilen isimdir. Perineoplasti de perine bölgesinin estetik olarak düzeltilmesi operasyonudur. Genelde vajina daraltma ameliyatları ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

Üretnal karünkül operasyonu

Lokal veya spinal anestezi altında yapılabilen kolay bir cerrahi müdahaleyle sarkan mukoza parçası steril bir şekilde komple çıkartılıp kalan mukoza onarılır. Üretral karunkül ameliyatı günübirlik bir cerrahi müdahaledir ve hastamızın aynı gün günlük yaşamına dönmesi mümkündür.

Vagen darlığı genişletilmesi

Vajina doğuştan olan veya sonradan kazanılmış durumlara bağlı dar olabilir. Vajina genişletme ameliyatı; özellikle vajinada darlık yaşayan kişilere yeterli genişliğin oluşturulması için uygulanmaktadır. Vajinada doğuştan gelen, vajinayı bölen ve daraltan bir perde olabilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorları

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavi Yöntemleri

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Öne Çıkan Bölüm Yazıları

OVER( YUMURTALIK) KİSTLERİ

Overler(yumurtalıklar), kadınlarda uterusun(rahim) iki yanında ve karın içerisinde yer alan, oval görünümde iki adet organdır. Üreme çağı boyunca kadınlarda her ay yumurta( follikül) gelişimi ve hormon üretiminden sorumludurlar. Bu organların üzerinde genelde içi sıvı dolu keseler şeklinde oluşan yapılara over(yumurtalık) kisti denir. 

Over kistlerinin çeşitler;i

Üreme çağında en sık görülen over kistleri, fonksiyonel( follikül) kistleridir. Follikülün olgunlaşıp  ovulasyon( çatlama) gerçekleşmediğinde büyümeye devam eden kistler,  ve

Ovulasyon sonrası follikülün küçülmesi gereken yerde içi sıvıyla dolup büymesiyle oluşan Corpus luteum kistleridir. Bu kistler çoğunlukla fonksiyonel ve zararsızdır,  hiçbir belirtiye yol açmadan  genelde kendiliğinden kaybolurlar.

Tanı ve tedavi gerektiren diğer  patolojik kistler ise  hemorajik kist, torsyone over kisti, polikistik over , endometrioma, hemorajik kistler, kistadenom , dermoid kist gibi.

Patolojik  kisti olan hasta genellikle aşağıdaki şikayetlerde başvurabilir. Bunlar adet düzensizliği, adet sancılarını artması, kasık ve/ veya bel ağrısı, karın ve kasık bölgesinde dolgunluk  hissi,bulantı,kusma, cinsel birleşmede ağrı , kıllanmada artış, akne, gebe kalamama olabilir.

Yumurtalık(over) kistlerinin tanısı, genellikle rutin jinekolojik muayene esnasında konur.  Kist tanısını doğrulamak için vajinal yolla veya karından ultrasonografi yapılır. Bu şekilde kistin tipi ve kötü huylu olup olmadığı hakkında bilgi almak mümkün olur.  Kistin görüntüsüne göre bilgisayarlı tomografi, MR gibi ek görüntüleme tekniklerine  ve tümör markerlarının incelenmesine de gerek duyulabilir.   Şüpheli kistlerin kötü huylu olup olmadığının kesin tanısı , kistin operasyonla alınıp patolojik incelemesiyle konur. Yumurtalıklara yakın komşulukta oluşabilecek diğer organlara ait kitleler yumurtalık kistlerinin ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır .

Over kistlerinin tedavisi hastanın yaşına , klinik şikayetlerine , kistin büyüklüğüne ve yapısına göre değişir. Hasta üreme çağında  ise ve  kistin boyutu  cerrahi gerektirecek kadar büyük değilse, içi sıvı dolu fizyolojik( basit )  kisti saptanırsa  spontan takip  edilebilir. Bu tür kistler genellikle kendiliğinden  kaybolur. Takipte geçmediyse veya boyutunda artış varsa medikal tedavi  önerilebilir.

Büyük kistler, şüpheli kistler, yoğun içerikli kistler,  menopozda oluşan kistlerde tanı ve tedavi amaçlı cerrahi tercih edilir.  Torsyone kistler( kendi etrafında dönerek yumurtalığın  kan dolaşımını bozan kistler), batıniçi kanamaya yol açan hemorajik kistlerde ise hastanın şiddetli karın ağrısının olması,  klinik durumunun ve laboratuvar bulgularının bozulmasına neden olduğundan acil cerrahi müdahale gerekebilir.

Operasyon sırasında kist iyi huylu ise ve yumurtalığı kaplayarak fonksyonunu bozmadıysa, yalnızca kist çıkartılmaya çalışılır. Bir over( yumurtalık)  çıkartılmak zorunda kalırsa, diğer over onun da fonksyonunu üstlenerek , aynı hormon salınımına devam eder. Kist veya tek taraflı yumurtalık alındığında erken menapoz başlamaz, doğurganlık  devam eder. 

RUTİN KONTROL  JİNEKOLOJİK  MUAYENELERİNİZ PATOLOJİK DURUMLARIN ERKEN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNİ MÜMKÜN EDER.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hakkında Yazılar

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.