Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Uzm. Dr. Gülsüm DOĞAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Uzm. Dr. Gülsüm DOĞAN

BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ
Gülsüm DOĞAN
Gülsüm DOĞAN Uzman Doktor
Ad ve Soyad : Uzm. Dr. Gülsüm DOĞAN
Unvan : FTR Uzmanı
Klinik : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Merkez : Burtom Özlüce Tıp Merkezi
E-Posta : gulsum.dogan@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

1980 yılında Antalya doğumluyum, evli 2 çocuk annesiyim. Fizik Tedavi Uzmanlığı sonrasında Romatoloji yandalında da bir süre eğitim aldım. Hastaların ilaç bağımlılığını azaltmak amacıyla Fonksiyonel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp yöntemlerine ilgim oluştu. Ozonterapi, Nöralterapi,Mezoterapi, Proloterapi, Hacamat, Aplied kinezyoloji, Scalp Akupunktur eğitimlerini tamamladım. Hastaların ağrılarını kombine tedaviler kullanarak şifaya kavuşturuyoruz. Ağrısız yaşam mümkün…
KATILDIĞIM BAZI KURS VE SERTİFİKA EĞİTİMLERİ:

 • Lomber Bölge Temel Enjeksiyonları Kursu Antalya 2011
 • Lomber Bölge Manüplasyon Kursu Antalya 2011
 • Teröpatik Enjeksiyonlar Kursu Antalya 2012
 • Kinesiotaping Kursu Antalya 2013
 • Erişkinde Botilinum Toksin Uygulamaları Kursu Antalya 2013
 • PRP: Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanımı Kursu Antalya 2013
 • Enjeksiyon Kampı/CampinjectAdvanced Antalya 2014
 • Temel Tırnak Dibi Videokapilleroskopi İncelemesi Kursu Antalya 2015
 • Pulmoner Hipertansiyon Değerlendirme Kursu Antalya 2015
 • Temel Ultrasonografi Kursu 2016
 • Romatolojide Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu 2016
 • Kupa/Hacamat Sertifikası 2018
 • Ozon Sertifikası 2018
 • Mezoterapi Sertifikası 2018
 • Nöralterapi Kursu 2018
 • Scalp akupunktur Kursu 2018
 • Nöroproloterapi Kursu 2019
 • Aplied Kinezyooloji Kursu 2019
 • Fonksiyonel Tıp Akademisi Eğitimleri 2020
 • Proloterapi Kursu 2021
 • 1996-2004 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru
 • 2010-2014 Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi , Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi
 • 2015-2017 Pamukkale Üniversitesi, Romatoloji ABD, Romatoloji Fellow
 • 2004-2010 Karaman 112 ACIL SM
 • 2010-2014 Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi , Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı
 • 2014-2015 Muş Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Uzman
 • 2015-2017 Pamukkale Üniversitesi, Romatoloji ABD
 • 2019-2020 Meditercan Tıp Merkezi, Mustafakemalpaşa
 • 2021 Burtom Özlüce Tıp Merkezi
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği
 • Bilimsel Proloterapi Derneği
 • Do theeffects of vitamin d supplementation on musclestrengthdifferaccordingtoage?Dogan G, Toraman N.F,Toktaş N, Filiz B M, Çakır T, Erçalık T, TurkishJournal of Geriatrics DOI: 10.31086/tjgeri.2018.58 2018; 21(4):529-535
 •  An evaluation of sleepqualityandtheprevalence of restlesslegsyndrome in vitamin D deficiency. Çakır T, Dogan G, Subaşı V, Filiz B M, Ülker N, Doğan K.Ş, Toraman N.F ActaNeurologicaBelgica volume 115, pages623–627 (2015)
 • Electroneuromyographicfindings in pseudoexfoliationsyndrome. Çoban D.T, Çakır T, Erol M.K, Doğan G, Doğan B, Filiz MB, Toraman N.F International Ophthalmology volume 38, pages705–712 (2018)
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON İLGİ ALANLARI
BOYUN, SIRT, BEL AĞRILARI ( FITIK, KİREÇLENME, KULUNÇLAR), EKLEM AĞRLARI (OMUZ, DİRSEK, EL BİLEK, KALÇA, DİZ, AYAK BİLEK)(KAS YIRTIKLARI, BAĞ ZEDELENMESİ, TENİSÇİ DİRSEĞİ, GOLFÇÜ DİRSEĞİ, TOPUK DİKENİ), FİBROMYALJİ, SEREBRAL PALSİ, PARKİNSON REHABİLİTASYONU, ORTOPEDİK AMELİYAT ÖNCESİ ve SONRASI REHABİLİTASYON, KAS YIRTIKLARI, BEYİN FELCİ, KANAMASI SONRASI HAYATA YENİDEN ADAPTE OLMA, KUVVETLENME , OMURİLİK HASARI SONRASI REHABİLİTASYON, SİNİR SIKIŞMALARI(KARPAL TÜNEL, CUBİTAL TÜNEL,TARSAL TÜNEL,PRİFORMİS SENDROMU), KRONİK YORGUNLUK, OSTEOPOROZ(KEMİK ERİMESİ), ROMATİZMAL HASTALIKLAR( ROMATOİD ARTRİT, ANKİLOZAN SPONDİLİT), SPOR YARALANMALARI, SKOLYOZ, TENDON HASTALIKLARI( TETİK PARMAK, TENİSÇİ DİRSEĞİ, DEQUARVAİN TENOSİNOVİTİ, GOLFÇÜ DİRSEĞİ, PLANTAR FASİİT, KALSİFİ TENDİNİT), YÜZ FELCİ, POLYO SEKELİ, TORTİKOLİS.
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON TEDAVİLER
FİZİK TEDAVİ, REHABİLİTASYON, ROMATİZMAL HASTALIK DEĞERLENDİRMESİ, NÖRALTERAPİ, OZONTERAPİ, MEZOTERAPİ, PROLOTERAPİ, FONKSİYONEL TIP, KÖK HÜCRE, PRP, KURU İĞNE, HACAMAT, KİNEZYOTAPE, SCALP AKUPUNKTUR.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon (eskiden fizik tedavi ve rehabilitasyon; kısaltılmış olarak FTR), temelde kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, konservatif (cerrahi dışı) tedavisi ve rehabilitasyonunu konu edinen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bununla birlikte, yalnız kas-iskelet sistemi değil, diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizlikler de bu dalın alanına girer. Dolayısıyla FTR, her yaştan hastada; ağrı, işlev kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılık nedeni olan nörolojik, ortopedik, romatizmal ve kardiyopulmoner hastalıkların birincil ya da destekleyici tedavisi ile uğraşır.

Ağrı Problemleri
Boyun, bel, sırt, ayak, diz vb. vücutta bulunan kas ve iskelet sisteminde oluşan ağrılar fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Hastalık veya travmaya bağlı doku hasarı ile oluşan yani akut ağrılar bu birimin uzmanlık alanında bulunmaktadır. Nörolojik ya da psikolojik olarak sürekli devam eden kronik ağrılar ise uzun soluklu bir tedavi sürecine girmektedir.
Spor Yaralanmaları
Kas zedelenmeleri, menisküs, kırık ve diğer spor yaparken meydana gelen yaralanmalar cerrahi olarak tedavi edilebileceği gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon ile de eski haline getirilebilmektedir. Hastanın, ameliyat olması gerekiyorsa da fizik tedavi bu süreçten sonra önem arz etmektedir. Sorunlu olan bölgenin tekrardan eski sağlığına kavuşması için doktor kontrolünde egzersizlerini yapması ve aksatmaması gerekmektedir.
Parkinson
Özellikle ileriki yaşlarda görülen Parkinson hastalığı, dopamin hücrelerinin azalması sonucu meydana gelmektedir. Nöroloji uzmanı kontrolünde kullanılan ilaçların yanı sıra hastanın düzenli olarak egzersiz yapması da gerekmektedir. Ellerde titreme, yürüme güçlüğü, konuşma bozukluğu vb. belirtileri bulunan bu hastalığa uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon ile hastanın hareket kabiliyetinin artması ve yaşam kalitesini yükseltmesi amaçlanmaktadır.
Romatizmal Hastalıklar
Kas, eklem ya da kemiklerin etrafında hissedilen ağrı ya da acıları tanımlamak için kullanılan romatizma, tek bir hastalık değildir. Romatizma içerisinde yüzlerce hastalık bulunmaktadır. İltihaplı ve iltihapsız romatizmaların içerisinde kemik erimesi, eklem romatizması, topuk dikeni, tenisçi ve golfçü dirseği, kalsifik tendinitler,kireçlenmeler , omuz sıkışma sendromları, omuz kas yırtıkları, yumuşak doku romatizması, gut hastalığı, Akdeniz ateşi, bağ dokusu hastalıkları, romatoid artrit, akut eklem romatizması gibi çeşitli hastalıklar yer almaktadır. Şişlik, eklemi kullanmada zorluk, sürekli ağrı, sıcaklık artışı ya da kızarıklık romatizmal hastalıkların belirtileri arasındadır. Hastalığın şiddetine göre ilaç kullanabileceği gibi birçok romatizmal hastalıklar fizik tedavi ve rehabilitasyon ile tedavi edilmektedir.
İnme
Beyin damarlarında meydana gelen hasardan sonra ortaya çıkan inmede, hasta vücudunun belirli bir kısmında hareket kabiliyeti kısıtlanmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon; hastanın iyileşme sürecini hızlandırmak, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirmek, sosyal yaşantısına geri döndürmekte önemli bir tedavi yöntemidir.
Kırıklar
Burkulma, kırık ya da çıkıklarda hastada çeşitli şikayetler görülmektedir. Hareket edememe, şişlik, ağrı, morarma gibi belirtiler sonrasında hasar alan bölge alçı ile tedavi edilebileceği gibi kimi zaman cerrahi müdahale de uygulanabilmektedir. Hasarlı bölgenin bu yöntemler ile tedavisinden sonra ise fizik tedavi ve rehabilitasyon alması gerekmektedir. Uzun süre hareketsiz kalan bölgelerde kas zayıflı ve güçsüzlüğü meydana geldiğinden dolayı yapılacak egzersizler ve farklı yöntemler ile hastanın eski sağlığına kavuşması sağlanmaktadır.
Boyun ve Bel Fıtığı
Omurlar arasında yer alan disklerin bütünlüğünü kaybetmesi fıtığa yol açar. Boyun ve bel bölgesinde meydana gelen bu fıtıklar yanlış hareket, travma, kaza, kireçlenme ve stresten dolayı oluşmaktadır. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan kemik güçsüzlüğü, fazla kilo almak ve gebelik de fıtığın diğer sebepleri arasında gösterilmektedir. İlaç tedavisinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon fıtıklarda oldukça kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ancak bu yöntemler hastalığın seviyesine göre değişmektedir. İlerleyen fıtıklar kimi zaman cerrahi operasyonlar ile tedavi edilmektedir.
Lenfödem
Lenfödem doğuştan (primer) veya sonradan edinilen (sekonder) lenf sıvısının doku içinde anormal toplanması ve lenf sisteminde meydana gelen yetersizlik sonucunda sıvı birikimidir.Bu durumda manuel lenf drenajı , fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün diğer uygulama alanları arasındadır.Manuel lenf drenajı ile, sıvı akışı yavaşlamış lenf yolları aktif hale getirilerek, lenfatik sistemin yeniden çalışması sağlanır. Sonrasında bandajlama yöntemi uygulaması yapılır. Gereken durumlarda bası giysisi uygulanabilir. Manuel lenf drenaji klasik masaj ile karıştırılmamalıdır, bu drenajın özgün uygulama teknikleri vardır ve bu konuda eğitim almış fizyoterapistler tarafından uygulanmalıdır.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.