BURTOM SAĞLIK GRUBU

ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ

BURTOM; hastalarına karşı yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak ve kurumsal değerlerini yükseltmek amacıyla tanımlamış olduğu “Etik Kuralları” bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak tanımlar. Bu kurallar ile BURTOM yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları hedeflenmektedir.

Madde-1: Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Değerli bir kurum olma amacımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz güven, bir dürüstlük bütünlüğüdür. Hastalarımız, çalışanlarımız, mal ve hizmet aldığımız kuruluşlar, içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz devlet birimleri ile açık, dürüst, tutarlı bir iş birliği sergileriz. Kurumumuzun ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

Madde-2: Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; hastalarımıza, kurumumuza ve personel özlük haklarına ait bilgileri kapsar.

BURTOM çalışanları olarak; hastalarımızın, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili olmayan kişilere ya da makamlara verilmez veya açıklanmaz.

Madde-3: Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarım yanı sıra; hastalara, çalışanlara, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve BURTOM adına sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Madde-4: Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

BURTOM, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Madde-5: Yöneticilerin Sorumlulukları

BURTOM yöneticilerinin, BURTOM tarafından belirlenmiş etik değerler çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir kurum kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanları etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

Etik Kurallar ve Çalışma Prensibimiz

ANLAŞMALI KURUMLAR

Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

Ticari Elektronik İleti Onay Metni

advanced divider
Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
 
Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

advanced divider

  Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

  Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

  Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

  Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

  Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

  Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.