BURFİZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

AÇIK RIZA ONAM FORMU

advanced divider

BURFİZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ‘ince (Kısaca “Kuruluş”), herhangi bir hizmet almak amacı ile giriş yapan ziyaretçi kayıt aşamasında paylaşmış olduğu ad ve soyad gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon gibi iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verileri ile ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

advanced divider

a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi ‘nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Ziyaretçi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Ziyaretçi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Ziyaretçi’ye doğru hitap edilebilmesi,

h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

ı) Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,

i) Ziyaretçi sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

j) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

k) Güvenlik tedbirlerinin alınması (Örneğin; gizli kamera kaydı gibi),

l) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması (KVK m.10 vd.).

m) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin kayıt esnasında vermiş olduğu telefonlara whatsap vb uygulamalar üzerinden gönderilmesini talep etmesi

n) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin açıkça beyan ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılmasını talep etmesi

advanced divider

Ziyaretçi; kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmasını kuruluşumuz kabul eder (KVK m.7).

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ ses kaydı ve elektronik ortamlarda/form doldurulması suretiyle işlenmektedir.

KVK’ nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Burtom Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketinin burtomkvkk@burtom.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ziyaretçi olarak, üstteki beyanları hiç bir korkutma ve aldatma olmaksızın, özgür irademle, okudum, anladım, kabul ediyor ve onaylıyorum. ../../….

 Ziyaretçi: …………………………….(T.C. Kimlik/Pasaport No. ……………………..)

advanced divider

BURTOM ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

AÇIK RIZA ONAM FORMU

advanced divider

BURTOM ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ‘ince (Kısaca “Kuruluş”), herhangi bir hizmet almak amacı ile giriş yapan ziyaretçi kayıt aşamasında paylaşmış olduğu ad ve soyad gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon gibi iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verileri ile ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

advanced divider

a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi ‘nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Ziyaretçi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Ziyaretçi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Ziyaretçi’ye doğru hitap edilebilmesi,

h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

ı) Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,

i) Ziyaretçi sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

j) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

k) Güvenlik tedbirlerinin alınması (Örneğin; gizli kamera kaydı gibi),

l) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması (KVK m.10 vd.).

m) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin kayıt esnasında vermiş olduğu telefonlara whatsap vb uygulamalar üzerinden gönderilmesini talep etmesi

n) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin açıkça beyan ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılmasını talep etmesi

advanced divider

Ziyaretçi; kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmasını kuruluşumuz kabul eder (KVK m.7).

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ ses kaydı ve elektronik ortamlarda/form doldurulması suretiyle işlenmektedir.

KVK’ nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Burtom Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketinin burtomkvkk@burtom.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ziyaretçi olarak, üstteki beyanları hiç bir korkutma ve aldatma olmaksızın, özgür irademle, okudum, anladım, kabul ediyor ve onaylıyorum. ../../….

 Ziyaretçi: …………………………….(T.C. Kimlik/Pasaport No. ……………………..)

advanced divider

BURTOM BURSA TIBBİ ORGANİZASYON MERKEZLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AÇIK RIZA ONAM FORMU

advanced divider

BURTOM BURSA TIBBİ ORGANİZASYON MERKEZLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ince (Kısaca “Kuruluş”), herhangi bir hizmet almak amacı ile giriş yapan ziyaretçi kayıt aşamasında paylaşmış olduğu ad ve soyad gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon gibi iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verileri ile ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

advanced divider

a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi ‘nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Ziyaretçi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Ziyaretçi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Ziyaretçi’ye doğru hitap edilebilmesi,

h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

ı) Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,

i) Ziyaretçi sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

j) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

k) Güvenlik tedbirlerinin alınması (Örneğin; gizli kamera kaydı gibi),

l) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması (KVK m.10 vd.).

m) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin kayıt esnasında vermiş olduğu telefonlara whatsap vb uygulamalar üzerinden gönderilmesini talep etmesi

n) Ziyaretçinin kişisel sağlık verilerinin açıkça beyan ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılmasını talep etmesi

advanced divider

Ziyaretçi; kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmasını kuruluşumuz kabul eder (KVK m.7).

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ ses kaydı ve elektronik ortamlarda/form doldurulması suretiyle işlenmektedir.

KVK’ nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Burtom Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketinin burtomkvkk@burtom.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ziyaretçi olarak, üstteki beyanları hiç bir korkutma ve aldatma olmaksızın, özgür irademle, okudum, anladım, kabul ediyor ve onaylıyorum. ../../….

 Ziyaretçi: …………………………….(T.C. Kimlik/Pasaport No. ……………………..)

advanced divider

Açık Rıza Onam Formu

ANLAŞMALI KURUMLAR

Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

Ticari Elektronik İleti Onay Metni

advanced divider
Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
 
Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

advanced divider

  Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

  Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

  Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

  Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

  Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

  Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.