En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır.

Pek çok hastalığın tanı ve tedavisi için radyoaktif izotopların kullanıldığı bilim dalıdır. Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi için radyoaktif maddelerin kullanıldığı nükleer tıp bölümü, hastalıkların erken tanısının koyulması ve uygun tedavinin düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş görüntüleme cihazları ve teknikleri, özellikle onkoloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve nöroloji bölümlerince yaygın olarak kullanılır. Nükleer tıp yöntemleri, tiroit, endokrin sistem, böbrek, genital sistem, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları, kanser ve diğer pek çok hastalığın tanısında da kullanılır.

Uygulamalarında kemik, doku ya da organların görüntülenmesi, damar ya da ağız yoluyla alınan farmasötikler ya da farklı bir deyişle hastaya verilen bir takım özel ilaçlar ile yapılır. Her doku ve sistem için özel olarak verilen farmasötikler, tanı için kullanıldığında gama ışını yayarak gama kamerası tarafından görünür hâle gelir. Böylece radyoaktif madde ile işaretlenen molekülün, nerede ve ne düzeyde olduğu rahatlıkla görülebilir. Tedavi amacıyla vücuda verilen radyoaktif maddeler ise beta ışını yayar. Böylece kemik, doku ve organ içinde yer alan tümör gibi istenmeyen dokuları deforme ederek hastanın sağlığına kavuşması amaçlanır.

Tanı: Nükleer tıp görüntüleme işlemleri girişimsel özellikte değildir ve intravenöz enjeksiyonlar hariç olmak üzere hekimlerin tıbbi rahatsızlıkların tanısını koymalarına ve bu rahatsızlıkları değerlendirmelerine yardımcı olan çoğunlukla ağrısız tıbbi testlerdir. Bu görüntüleme taramaları, radyofarmasötik veya radyo-izleyici adı verilen radyoaktif maddeleri kullanırlar.

Radyo-izleyici, nükleer tıp incelemesinin türüne bağlı olarak ya vücut içerisine enjekte edilir ya da yutulur veya gaz şeklinde nefesle alınır ve nihayetinde organda veya tetkik edilen vücut alanında toplanır. Radio-izleyicinin yaydığı radyoaktif emisyonlar resimleri üreten ve moleküler bilgi sağlayan özel bir kamera veya görüntüleme cihazıyla tespit edilirler.

Birçok merkezde, nükleer tıp görüntüleri, özel görünümler üretmek için, görüntü füzyonu veya eş kayıt olarak bilinen bir uygulamayla bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) görüntülerinin üzerine yerleştirilebilirler veya bu görüntülerle birleştirilebilirler. Bu görünümler, iki farklı tetkikten elde edilen bilginin bir görüntü üzerinden korelasyonuna ve yorumlanmasına imkan tanıyarak daha kesin bilgi elde edilmesine ve daha hassas tanılara yol açarlar. İlaveten, üreticiler günümüzde her iki görüntüleme tekniğini aynı anda gerçekleştiren tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi / bilgisayarlı tomografi (SPECT/BT) ve pozitron emisyon tomografisi / bilgisayarlı tomografi (PET/BT) ünitelerini üretmektedirler. PET/MRG ise henüz kolayca ulaşılabiliyor olmasa da yeni geliştirilen bir görüntüleme teknolojisidir.

 • Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir.
 • Radyofarmasötik: Nükleer tıpta hastalara çeşitli yollarla verilebilen (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktar radyoaktivite ve buna bağanan kimyasal ilaçlardan oluşan maddelere denilir.
 • Planar Yöntem: Nükleer tıpta çekilen filmler eğer tek düzlemde ve 2 yönde çekiliyorsa planar yöntem denir.
 • SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.
 • PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.
 • Nörolojik uygulamalar
  • Bazı felç hastalıklarında felc tanısının konulmasında
  • Bunama tanısında
  • Beyin – boyun damar ameliyatlarının değerlendirilmesi için
  • Ameliyatı planlanan epilepsi (sara ) hastalarında
 • Onkolojik uygulamalar
  • Bazı tümörlerin yerinin gösterilmesi
  • Tümörlerin evrelenmesi
  • Tümörlerde sıçrama olup olmadığının değerlendirilmesi
  • Kanserli kemiklerdeki ağrının tedavisi
 • Ortopedik uygulamalar
  • Gizli kırıkların gösterilmesi
  • Kemik enfeksiyonları
 • Böbrek uygulamaları
  • İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi
  • Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması
  • Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması
 • Kalp Uygulamaları
  • Koroner arter hastalıklarının tanısı
  • By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi
  • Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için
  • Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi
 • Akciğer uygulamaları
  • Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması ) tanısı
 • Diğer Uygulamalar
  • Guatr hastalıkları
  • Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Barsak kanamaları
  • Gizli enfeksiyon şüphesi
  • Lenf yollarının incelenmesi
  • Göz yaşı yollarının incelenmesi
  • Tükrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi
  • Çeşitli radyofarmasötiklerle değişik tümörlerin görüntülenmesi
  • Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması
 • Tc-99m tiroid sintigrafisi
 • I-131 tiroid sintigrafisi
 • I-131 tiroid uptake
 • I-131 tüm vücut tarama
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Tiroid supresyon sintigrafisi
 • DTPA böbrek sintigrafisi
 • DMSA böbrek sintigrafisi
 • Mag3 böbrek sintigrafisi
 • Radyonüklid sistoüreterogram
 • Adrenal korteks sintigrafisi
 • Testis sintigrafisi
 • Histerosalpingografi
 • Kemik sintigrafisi
 • Kemik iliği sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Myokard perfuzyon sintigrafisi
 • I-131 tedavisi
 • Sr-89 ile tedavi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafisi
 • Gamma probe ile kitle lokalizasyonu
 • Myokard perfuzyon sintigrafisi (rest)
 • Tc-99m PYP myokard enfarktı
 • I-123 MIBG sempatik innervasyon sintigrafisi
 • Radyonüklid ventrikülografi (MUGA)
 • First pass anjiokardiyografi
 • Şant analizi
 • Radyonüklid venografi
 • Lenfosintigrafi
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m HMPAO beyin SPECT
 • I-123 beyin reseptör görüntüleme
 • Sisternografi
 • BOS kaçağı tayini
 • BOS şant değerlendirmesi
 • GİS kanama tespiti
 • Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması
 • Mide boşalma süresi hesabı
 • Cilt kan akımı
 • Apse sintigrafisi
 • RBC sintigrafisi
 • Le Veen şant analizi
 • Gastroözefagial reflü
 • Meckel sintigrafisi
 • KC-Dalak sintigrafisi
 • Hepatobilier sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer ventilasyon sintigrafisi
 • Aerasol inhalasyon sintigrafisi
 • Tl-201 Tümör tarama
 • Ga-67 sintigrafisi
 • Radyoimmunsintigrafi
 • Octreotide ile tümör görüntüleme
 • Tc-99m sestamibi ile kemorezistansın görüntülenmesi
 • DMSA-V tümör görüntüleme
 • MIBG sintigrafisi
 • I-131 MIBG tedavisi
 • In-111-işaretli trombositle trombus sintigrafisi
 • VUR Sintigrafisi
 • Tc-99m DTPA ile beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Sintimammografi
 • Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Medikal teknolojiler, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümlerdir. Tıp ve görüntüleme merkezlerimizde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımız aşağıda yer almaktadır;

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Nükleer tıp, erişkinlerde ve çocuklarda, aşağıdaki amaçlar için de kullanılır:

Kanser

 • Vücudun çeşitli bölgelerinde kanserin varlığını veya yayılımını belirleyerek kanseri evreleme
 • Meme kanseri veya cilt ve yumuşak doku tümörleri bulunan hastalarda ameliyat öncesinde sentinel lenf nodlarının yerini belirleme
 • Tedavi planlama.
 • Tedaviye yanıtı değerlendirme.
 • Kanser nüksünü tespit etme.
 • Pankreas ve böbrek üstü bezlerinin nadir tümörlerini tespit etme.

Renal

 • Doğal ve nakil böbrekteki kan akışını ve fonksiyonu analiz etme.
 • İdrar yolu tıkanıklığını tespit etme.
 • Böbrek atar damarlarıyla ilişkili hipertansiyon değerlendirmesi.
 • Böbrekleri enfeksiyon karşısında nedbe dokusu açısından değerlendirme
 • İdrar reflüsünün tespit ve takibi

Nükleer tıp çocuklarda aşağıdaki amaçlar için de kullanılır:

 • Özofageal reflü veya motilite bozukluğu gibi yemek borusundaki anormallikleri araştırma.
 • Göz yaşı kanallarının açıklığını değerlendirme.
 • Beyindeki ventriküler şantların açıklığını değerlendirme.
 • Konjenital kalp hastalığını şant ve pulmoner kan akışı açısından inceleme

Nükleer tıp tedavileri aşağıdakileri içerir:

 • Hipertiroidizmin bazı nedenlerini (hiperaktif tiroid bezi, örneğin, Graves hastalığı) ve tiroid kanserini tedavi etmek için kullanılan radyoaktif iyodin (I-131) terapisi.
 • Lenfomanın (lenfatik sistemin kanseri) belirli türlerini tedavi etmek için kullanılan radyoaktif antikorlar
 • Belirli kan bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan radyoaktif fosfor (P-32).
 • Kemiklerdeki ağrılı tümör metastazlarını tedavi etmek için kullanılan radyoaktif maddeler.
 • Erişkinlerde böbrek üstü bezi tümörlerini ve çocuklarda böbrek üstü bezi / sinir dokusu tümörlerini tedavi etmek için kullanılan I-131 MIBG (metaiyodobenzilguanidinle işaretlenmiş radyoaktif iyodin)

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.