Uzman Doktor Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ
Diagnostik Radyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ

Diagnostik Radyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Oğuzhan G.GÜMÜŞTAŞ

ESENTEPE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ
Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ
Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ Uzman Doktor
 Uzm. Dr. Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ
Unvan : Diagnostik Radyoloji Uzmanı
Klinik : Diagnostik Radyoloji
Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezi
oguzhan.gumustas@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

1975 yılında, Gaziantep/ Nizip ilçesinde doğdu, İlköğretimi Cumhuriyet ilk öğretim okulu, Ortaokulu ve liseyi Gaziantep Anadolu Lisesinde okudu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalından aldı. Çok sayıda yurt içi, yurt dışı etkinlik ve kongreye katıldı. Bir çok kurs vb.etkinliklere katıldı. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı yayını bulunmakta olup ayrıca şarkı sözü yazarı ve bestekardır. “Gönülden Mısraya” isimli şiir kitabı bulunmaktadır.

 • 1994- 2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2001-2005 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Radyoloji Uzmanı
 • 2009 – 2016 Acıbadem Bursa Hastanesi

 • 2008 – 2009 GATA askerlik görevi

 • 2006 – 2008 Burtom Sağlık Grubu

 • 2005 – 2006 Rentıp Cerrahi Tıp Merkezi

 • TRD
 • Bursa Tabip Odası
 • Case Report Clinical and Medical Reports Hakemlik
 • Clinical Radiology & Imaging Journal Hakemlik
 • ECR üyeliği
 • TMRD Üyeliği
 • Bursa Radyoloji Şubesi Üyeliği
 • BPG Editör Grup Üyeliği
 • Gaziantepliler Derneği Üyeliği
 • Clinics in Oncology Editör Grup Üyeliği
 • Sinir Bilim Topluluğu
 • -Proton magnetic resonance spectroscopy study of bilateral thalamus in juvenile myoclonic epilepsy Seizure, 2007
 • -Retroperitoneal cystic lymphangioma: a diagnostic and surgical challenge Case Reports in Pediatrics, 2013
 • -Endoscopic evacuation of subdural collections Turk …, 2016 – turkishneurosurgery.org.tr
 • -A proton magnetic resonance spectroscopic study in juvenile absence epilepsy in early stages, european journal of …, 2010 – Elsevier
 • -Gastrik schwannom Uludağ Üniversitesi Tıp …, 2005 – dergipark.org.tr
 • -Thoracal myelopathy due to a vertebral Brown tumor, European Journal of Radiology …, 2005
 • -Neurometabolic correlations of donepezil and rivastigmine in dementia patients: a different neuroprotective effect, The Journal of …, 2009
 • -RENAL ARTER STENOZU NEDENİYLE ENDOVASKÜLER STENT VEYA BALON ANJİOPLASTİ UYGULANAN HASTALARIN RADYOLOJİK VE KLİNİK TAKİBİ, Selçuk Tıp Derg, 2009
 • -Anterior Cerebral Artery Duplication Accompanied By Anterior Communicating Artery Aplasia, causapedia.com
 • -IV Administration of Thrombolytic Therapy in a Case with Hemianopsia Symptoms, researchgate.net
 • -Misdiagnosed Orbital Aneurysmal Bone Cyst: A Case Report and Review, Neurosurgery …, 2015
 • -A Case and Cranial MRI Characteristics of Progressive Supranuclear Palsy. Tr Ophtha Open Acc J 2 (1)-2018, TOOAJ. MS. ID – researchgate.net
 • -Unusual causes of small bowel obstruction and contemporary diagnostic algorithm, Journal of Medical …, 2008
 • -Proton magnetic resonance spectroscopy and cognitive functions in temporal lobe epilepsy patients with hippocampal sclerosis and magnetic resonance …2010 – researchgate.net
 • -Rare Case: Hidatid Cyst of Heart and CT Images researchgate.net
RADYOLOJİ İLGİ ALANLARI

Teşhis radyografisinin ana odağı, hastalıkların, iskelet ve yumuşak doku anormalliklerinin ve travmanın tanımlanması ve izlenmesidir. Radyoloji, özellikle kanser olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde gereklidir. Ayrıca: Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde, Yabancı cisimlerin incelenmesi için, Yaralanmalar ve acil tıpta, Meme hastalıklarında, Osteoporozun teşhisinde, Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, Vücut içi organlarda oluşan hastalıkların teşhisinde, Hamileliğin takibinde, Kas-ligament yapı ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde, Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrollerinde, Karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesinde, Jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesinde kullanılır.

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir.

Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı, tıbbi görüntüleme ile elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır. Radyoloji iki ana başlığa ayrılır. Bunlar, “Diagnostik Radyoloji” ve “Radyoterapi” dir. 

Ultrason yöntemleri
Ultrasonografi: Bu yöntemde X Işını değil, ses dalgaları kullanılır. Karındaki iç organları (taşların varlığı, tümör ve kitlelerin varlığı, üriner ve jinekolojik sistem incelenmesinde vs.) görüntülemede kullanılır. Hiçbir yan etkisi yoktur.
Doppler Ultrasonografi: Damarları görüntülemede kullanılır.

Radyofrekans dalgaları ve manyetik alan
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Belirli bir manyetik alan vektörünün hakim olduğu durumda bu manyetik alan içerisindeci canlı vücut bölümlerinden RF (Radyofrekans) dalgaları ile gönderilen enerjinin yansımalarının görüntü haline dönüştürülmesidir.

Anjiografi
Genel olarak vücuttaki damarların kontrast maddeler kulanılarak görüntülenmesidir. Özellikle kalp ve beyin damarlarının görüntülemesinde kullanılır.

Teleradyoloji
Teleradyoloji, radyoloji görüntülerinin dijital olarak bilgisayarlar arasında internet ya da başka bağlantılar aracılığıyla bir noktadan bir başka noktaya gönderilebilmesidir. Bu yolla çok uzaklarda, hatta başka bir kıtada çekilen bir radyoloji görüntüsü saniyeler içinde binlerce kilometre uzaktaki bir radyolog tarafından değerlendirilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Radyolog açığı olan bölgeler için oldukça yararlı bir işlemdir. Daha da ileriki yıllarda Pacs(resim arşivleme ve iletim sistemi)oldukça yaygın kullanılır hale gelecektir.

Tomografi
Tomografi, Fransız hekim Boccage tarafından 1915 yılında icat edildi. Tomografi bir organın 1 mm ile 10 mm arasında kesitlerinin görüntülerini verebilen tıbbi görüntüleme cihazıdır. Tomografi vücudun veya organların önden arkadaya, yukarıdan aşağıya ya da yatay sagital düzlemde incelenmesini sağlar. Tomografide de radyasyon mevcuttur. Radyolojik görüntülemeye nispeten hasta daha fazla x ışınına maruz kalır ve daha çok radyasyon alır. Tomografi denince akla Bilgisayarlı Tomografi (BT) gelir. Tomografi ile Bilgisayarlı Tomografi arasında bir fark yoktur aslında sadece isim farkıdır.

Gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde tomografi de sürekli gelişmektedir. Verilen radyasyon dozu azaltılmakta, görüntü kalitesi iyileştirilmektedir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.