Dental Volümetrik Tomografi (DVT) cihazı baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi cihazıdır. Hasta çok az miktarda radyasyona maruz kalacak şekilde istenilen bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir. Diş ve çene hastalıklarında, dental implant uygulamalarında ve çene-yüz bölgesi travmalarında sıklıkla kullanılır. Diş ve çene patolojilerinde ayrıntılı teşhis imkanı sağlar. Implant tedavisi planlama olanağı, Üst düzey görüntü kalitesi, Yapay madde etkisi azaltma filtresi, Kolay çapraz kesit, Solunum yollarında detaylı gezinebilme.

Dental Volümetrik Tomografi ‘nin en önemi kullanım yeri günümüzde çok yaygınlaşan dental implant uygulamalarıdır. Dental implantların yerleştirilmesinden önce dental volümetrik tomografi ile üç boyutlu olarak planlanma yapılması sonucunda hem ileride çıkabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmekte, hem de hastaların estetik beklentilerine uygun cevap verilebilmektedir. 

Son zamanlara kadar implant planlamasında sadece panoramik radyografiler kullanılırken artık gelişen teknoloji ile Dental Volümetrik Tomografi’ ler de implant planlamasında önemli bir yer edindi. İmplant uygulanacak kemiğin dikey ve yatay miktarlarının üç boyutlu olarak görüntülenmesi hekimin operasyona daha güvenli bilgilerle başlaması ve böylece implant operasyonlarında ortaya çıkabilecek istenmeyen komplikasyonlarının azalmasını sağlamaktadır. Sinir zedelenmeleri, sinüs yaralanmaları, kemik miktarının eksikliğinden dolayı operasyonun gerçekleştirilememesi gibi durumların önüne geçilebilmektedir.

Dental Volümetrik Tomografi (DVT) lerdeki radyasyon oranlarının oldukça azaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi ile artık hemen hemen her diş ve çene operasyonundan önce rahatlıkla kullanılmaktadır.

IMPLANT PLANLAMASI
• Ağız içi implant uygulamalarında hassas 3D görüntüler sunan X-Mind Trium ile alt ve üst çene arkının kapsamlı bir analizi yapılmaktadır.
• 3D görüntüler, implantların büyüklük ve şeklinin, hastanın morfolojisine uygun bir şekilde seçilmesini sağlar.
PANORAMİK RADYOGRAFİ
• Kuronların üst üste binme seviyesinin azaltılması için çeneye dikey X-ray ışınları
• Açık ve kapalı ağız görüntüleri
• Üst düzey eşkenar görünüm
RADYASYONA MARUZ KALMA SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASI
• Atımlı görüntü elde etme yöntemi, seçilebilir F.O.V. ve yüksek hassasiyete sahip CMOS sensörü sayesinde, hasta optimal resim kalitesi için gerekli en az dozu alır.
SANAL ENDOSKOPİ
• Solunum yolu ya da mandibular sinir kanalı içerisinde endoskop kullanırmış gibi gezinme imkanı.
SİNÜS KALDIRMA BİYOMALZEME HACMİ HESAPLAMASI
• Sinüs lifting işlemi için gerekli biyomalzeme miktarını hesaplayan hacim hesaplama aracına sahiptir.
GENİŞ F.O.V. SEÇİMİ
• Kök kanal tedavisi ya da lokal diş eti lezyonları sırasında 75 qm seviyesinde daha keskin çözünürlükle 40 x 40 mm görüntüleme alanı
• Optimum implant konumlandırması ya da genel diş eti problemleri için 60 x 60 mm ya da 80 x 80 mm
görüntüleme alanları
• Dentisyon, mandibular kanalı ve sinüslerin tek bir çekimde eksiksiz incelenmesi için 110 x 80 mm görüntüleme alanı

Medikal bir tomografiye göre 1/6 ye varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir.
•    Verilen ışın miktarı sadece 0.7- ile 1.5 panoramik röntgen kadardır.
•    Işınlar sadece hedef bölgeye gittiği için tiroid bezi, katarakt gibi hassas organlar radyasyondan korunur.
•    Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.

•    Hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir teşhis yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanır.
•    Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.

•    Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz.
•    Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital (cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabilirsiniz.
•    Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz.
•    Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.
•    Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası post operatif kontroller yapabilirsiniz.
•    Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.
•    Alvelolar doku, sinüs, TMJ ile ilgili teşhisler yapabilirsiniz.

Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünün elde edildiği bir radyolojik yöntemdir. Daha net, ayrıntılı ve volümetrik görüntüleme olanağı sağlar. Klasik diş röntgeninden en önemli farkı dental tomografinin 3 boyutlu görüntü sağlamasıdır. Bu da uzunluk, genişlik ve derinlik de dahil üç boyutlu görüntüleme, tüm dişlerin, çene kemiğinin ve hava yolunun etrafını görebilme imkanı verir. Dental tomografi, çeşitli diş hastalıklarının teşhis ve tedavisini planlamada yol göstericidir. Ayrıca çene eklemini (temporomandibular eklemi) değerlendirmeye yönelik çekimler de yapılabilmektedir.

Dental Tomografi Kimler İçin Kullanılır?

Çene bölgesinde ağrısı, lezyonu, travması, kırık şüphesi olan hastalar, kanal tedavisi gereken kemik grefti ihtiyacı olan, dental implant planlama ve geri alınması, gömülmüş,yerinden oynamış dişleri değerlendirmede  operasyon gereken vakalar, damak yarığı hastaları, cerrahi kılavuz istenen durumlar, önemli anatomik belirteç ve yapıların ameliyat öncesi ve sonrası görüntülemede, mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespiti, kök kanallarının ölçümü, konfigürasyonu ve görünümünün  değerlendirilmesi, apikal periodontit, çene kistleri çene ekleminin (temporomandibular eklem) görüntülenmesi,  protez yapılacak hastalarda cerrahiyi planlamada kullanılır.

Dental BT de radyasyon var mıdır?

Dental BT’de düşük doz radyasyon kullanır. Taramadan sonra hastanın vücudunda radyasyon kalmaz.

Dental Tomografi Neden Önemli ve Gereklidir?

Çene kemiğinin tam şeklini ve boyutlarını göstererek başarılı dental implant cerrahisi yapılmasına yardımcı olur. Enfeksiyon varlığını varsa tam yerini görmemizi sağlar; bir dişin kırılıp kırılmadığına veya iyileşmesine yardımcı olmak için neler yapılabileceğine dair net bilgi verebilir. Ciddi kemik kanserlerini, tümörleri ve kistleri işaret eden anormal lezyonları teşhis edebiliriz.

Dental Tomografinin Avantajları Nelerdir?

Daha iyi görüntü kalitesi ve daha yüksek doğruluk ile üç boyutlu bakış imkanı sağlar. Kemik ve yumuşak dokuların net görüntüsü elde edilir. Geleneksel diş röntgenlerinden farklı olarak, Dental BT ile hem kemik hem de yumuşak doku kolayca taranabilir. Dental BT daha doğru teşhis ve hassas bir tedavi planı oluşturabilme şansı sağlar. Hastanın ağzının ve dişlerinin kapsamlı bir görünümü elde edilir. Her tarama, diş hekiminin kontrastıyla oynayarak görüntüleri değiştirebileceği kesitler ve farklı açılardan incelenebilen hacimsel data üretir. Dental tomografi invazif olmayan ve ağrısız bir çözüm sunar.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.