Bu cerrahi dalımızı “Plastik ve Rekonstrüktif” Cerrahi ile “Estetik” Cerrahi şeklinde ikiye ayırarak tanıtacağız.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Yeniden Yapım ve Onarım Cerrahisi)
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Plastik, Yunanca “plasticos” tan gelen bir sözcüktür ve “şekillendirmek”, “bir kalıba uydurmak” anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve “yeniden yapmak” anlamına gelir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb)  yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.
 
Özetle; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyinde deri derialtı ve kemikler etkileyen her türlü defektin (boşluğun) onarılmasına çalışır. Bunu yaparken temel kural hangi dokular kaybolduysa ona benzer dokularla onarım yapmaktır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanları:

·    Yüz şekil bozuklukları– Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları
·    Yarık dudak-damak
·    Kraniofasiyal – maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri
·    Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)
·    Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar
·    Burun defektleri, tümörleri, kopmaları
·    Tükrük bezi problemleri
·    Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar
·    Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları
·    Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi
·    Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları
·    Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu
·    Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu
·    Jinekomasti (Erkekte büyük meme)
·    Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb)
·    Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu,
·    Göğüs ve karın duvarı defektleri
·    El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması vb)
·    El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları
·    Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler)
·    Deri ve yumuşak doku tümörleri
·    Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar
·    Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar
·    Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)

Plastik Cerrahide onarım için kural önce en basit ve en az zarar verecek yöntemin seçilmesidir. Bir yaranın öncelikle primer onarılması (sütüre etmek gibi) düşünülür, eğer bir doku kaybı varsa greft (deri yaması) uygulaması gündeme gelir. Bu yöntemin de uygun olmadığı durumlarda (derin ve kompleks doku kayıpları, açık kemik ve tendon yaralanmaları gibi) flepler kullanılmaldır. Flepler doku defektinin durumuna ve yerine göre lokal basit fleplerden (örneğin deri flepleri) kompozit fleplere (birden fazla dokuyu içeren) doğru bir akış şeması içinde düşünülerek planlanır. Plastik cerrahide temel kural kaybolan dokulara en yakın dokuların kullanılarak onarım yapılmasıdır. Gerek plastik cerrahide ve gerekse estetik cerrahide öncelikle otolog dokular (kişinin kendinden alınan) kullanılması uygundur. Fakat otolog dokular için donör alanlar veya hasta uygun değilse diğer kaynaklara başvurulabilir (Homogreftler, heterogreftler ve alloplastik materyaller). Örneğin geniş yanıklarda öncelikle hastanın sağlam bölgelerinden alınan deri greftleri (deri yamaları) tercih edilir. Bu alanlar yetersizse diğer insanlardan, kadavralardan alınan deriler (homogreft) ve hatta hayvanlardan elde edilen deriler (heterogreft) kullanılabilir. Otogreftler dışındakiler insanda geçici biyolojik örtü olarak kullanılırlar, yarada tutmaları söz konusu değildir. Başka bir örnek kemik kayıpları için verilebilir. Yüz kemik kayıplarında öncelikle diğer vücut bölgelerinden kemik alınıp defekt olan bölgeye uygulanır. Ancak bu kaynak yetersiz veya kullanılamıyorsa alloplastik materyaller (poröz polietilen, hidroksiapatit, titanyum vb) kullanılabilir.

Yapılan İşlemler; El Cerrahisi, Burun Estetiği, Göz Kapağı Estetiği, Kaş Kaldırma, Yüz Germe, Boyun Germe, Dudak Estetiği, Dolgu ve Botoks Uygulamaları, Yağ Enjeksiyonu, Cilt Soyma(Dermabrazyon), Yara izleri tedavisi, Kepçe Kulak Ameliyatı, Doğumsal Anomalilerin Tedavisi, El-Ayak Parmak Anomalilerinin Tedavisi, Kulak Anomalilerinin Tedavisi, Dudak ve Damak Yarıklarının Tedavisi, Doğum Lekelerinin Tedavisi, Meme Estetiği (Büyültme-Küçültme-Dikleştirme), Karın Germe, Kol Germe, Uyluk Germe ve Bacak Estetiği, Kalça Estetiği, Erkek Meme Cerrahisi, Doku Kaybı Onarımları, Tümör Cerrahisi, Yüz Felci Cerrahisi, Çene ve Yüz Kırıklarının Tedavisi, Orthoginatik Cerrahi, Dövme(Tatuaj)Silinmesi, Mikrocerrahi, Yanık Tedavisi, Tırnak Problemlerinin Tedavisi,

El Cerrahisi Nedir?

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi olarak da adlandırılan el cerrahisi, başlıca elin çeşitli hastalık ve yaralanmaların tanısı ve tedavisi vücudumuzun diğer uzuvlarının yaralanması ile de ilgilenen bir branştır. El, el bileği, önkol, dirsek, omuz bölgelerinin, damar, sinir ve tendon kesilerinin onarımı, doğumsal sebeplerle oluşan üst ekstremite bozuklukları ve brakial pleksus yaralanmaları el cerrahlarına en sık başvurulan durumlardır. Bu branşın el ve üst ekstremite cerrahisi olarak bilinme nedeni de bu sebepten kaynaklanmaktadır.

Bununla beraber alt ekstremite yani uyluk, bacak ve ayak bölgesindeki damar sinir ve tendon yaralanmalarının tedavisinde el cerrahlarınca yapılabilmektedir.

Zira bu bölgeleri ilgilendiren damar ve sinirlerin cerrahi tedavisi, mikroskop altında ince uçlu mikro aletler kullanılarak yapılır. Bundan dolayı el cerrahisi ve mikrocerrahi genellikle iç içe giren dallar olarak bilinir.

Mikrocerrahi Nedir?

El cerrahisinde en sık kullanılan teknik olarak öne çıkan mikrocerrahi, operasyon mikroskobu ya da özel gözlükleri kullanarak ameliyat sahasının büyütülmesiyle uygulanan cerrahi bir tekniktir. Bu teknik sayesinde, normal şartlar altında çıplak gözle zor görülebilen sinir ve damar gibi yapılardaki hassas problemler, cerrahi olarak tedavi edilebilir hale gelir. Son derece küçük olmaları hasebiyle gözle görülemeyen damar, sinir ve liflerin onarımı mikrocerrahi sayesinde mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi yöntemleriyle kısmen veya tamamen kopmuş uzuvların dikimi de başarılı bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Burun estetiği nedir?

Burun estetiği, burun şeklinin bu yapı içerisindeki kemik ve kıkırdak yapılarında değişiklikler yapılarak gerçekleştirilen bir plastik cerrahi operasyonudur.

Nazoplasti, rinoplasti gibi isimlerle de adlandırılan burun estetiği, estetik operasyonlar içerisinde en sık uygulananlardandır. Burun estetiği, burunda doğumsal olarak var olan, sonradan oluşan veya travmalara bağlı olarak ortaya çıkmış olan şekil bozukluklarının giderilmesi amacıyla yapılır. Şekil bozukluğu, bazı durumlarda yalnızca görsel açıdan rahatsızlık vermesi sebebiyle düzeltilirken çoğu kişide solunum bozukluğu gibi problemlere yol açması nedeniyle de düzeltilmesi gerekli olabilir.

Hangi nedenden dolayı estetik operasyon uygulanacak olursa olsun, burun estetiğinde öncelikli hedef, burundaki solunum yolunun operasyon sonunda en iyi şekilde çalışabilir hale getirilmesidir. Operasyon esnasında burnun yeniden şekillendirilmesi (rekonstrüksiyon), şekil bozukluklarının giderilmesi veya bir bölümünün şeklinin değiştirilmesi işlemlerinden biri veya birkaçı uygulanabilir.

Rinoplasti uygulaması düşünen kişilerde burun dokularının estetik operasyona uygun olup olmadığı mutlaka cerrah tarafından yapılacak olan muayene esnasında kontrol edilmelidir. En ufak bir müdahalenin oldukça belirgin sonuçlar doğurması nedeniyle burun estetiğine ilişkin ameliyatlar mutlaka alanında uzman bir cerrah tarafından yapılmalıdır.

Erkeklerde de kadınlarda da uygulanabilen burun estetiği, komplike bir operasyondur. Beklenen sonucun tam olarak elde edilmesi 6 ila 12 ay aralığında bir süreç gerektirir. Bu süreç burundaki operasyonun büyüklüğüne, burundaki dokuların yapısına veya sorunun ciddiyetine göre değişkenlik gösterir. Ameliyat sonrasında hastaların bir kısmında tam olarak istenilen şeklin elde edilebilmesi için küçük düzeltme uygulamaları gerekli olabilir.

Göz kapağı estetiği (blefaroplasti) nedir?

Tıbbi adı blefaroplasti olan göz kapağı estetiği, alt veya üst göz kapaklarının genellikle yaşlanmaya bağlı (genetik, travma ve enfeksiyon gibi sebeplerle erken yaşta da olabilir) oluşan sarkma, torbalanma, kırışıklık artışları, üst kapak ve kaşlarda düşme, alt kapaklarda torbalanma ve çizgilenme gibi belirtilerin cerrahi olarak düzeltilmesi işleminin adıdır.

Kaş kaldırma yöntemleri nelerdir?

Kaş kaldırma uygulamaları, zamanla sarkan ve görünümü değişen kaş bölgesinin çeşitli yöntemlerle kaldırılması ve bu sayede eski görünümüne, daha canlı ve genç bir yüz ifadesine kavuşturulması işlemleridir. Yorgun ve agresif yüz ifadesi yerini dinç ve pozitif bakışlara bırakmaktadır. Alnın ve kaşların yukarı taşınması, yüzün tamamında bir lifting etkisi yaratmaktadır.

Yaş almaya bağlı olarak cildin sarkması sebebiyle oluşan alın kırışıklıklarından ve kaş düşmesinden rahatsızlık duyan her yaştan kadın ve erkek, kaş kaldırma ve alın germe yaptırabilir. Yapısal olarak kaşlarının düşük olmasından şikayetçi olan, 18 yaşından büyük herkes kaş kaldırma ve alın germe ile bu şikayetlerinden kurtulabilmektedir.

Cerrahi ve cerrahi olmayan uygulamalar olmak üzere kaş kaldırma işlemleri iki ana grupta incelenebilir. Kaş kaldırma için kişiye en uygun yönteme, alanında uzman doktor ile yüz yüze muayenede karar verilmektedir. Uygulama sürecinde doktorun tavsiyelerine uyulması önem taşımaktadır. Uygulama yapılmadan önce kaşların ne kadar kaldırılması gerektiği ve nasıl bir işlem yapılması gerektiği tasarlanmalıdır.

Yüz Gerdirme Nedir?

Çok sayıda sarkma ve kırışıklık sahibi olan insanların yüz germe ameliyatlarında uzun süredir kullanılan klasik yüz germe teknikleri uygulanır. Ameliyat olacak kişinin kulak önünden başlayarak kulak arkasına giden ince bir kesi yapılır. Bu tekniğin asıl önemli noktası derindeki dokuların geriliyor olmasıdır. Çünkü cildin kendisi gerilirse iyileşme sırasında sorunlar ortaya çıkabilir. Derindeki dokuların gerilmesi uzun süreli ve kalıcı bir etki oluşmasını sağlar. Bu yöntemi genellikle orta yaş üstü insanlar tercih ederler çünkü yaşın ilerlemesinden dolayı birçok sarkma ve kırışıklık sahibi olurlar. Diğer bir yüz germe ameliyatı seçeneği ise endoskop eşliğinde yapılan tekniktir. Endoskop 4 milimetre kalınlıkta kameralardır.

Yüz germe ameliyatı bu kameralar eşliğinde yapılır. Bu teknikte yapılan şey saçlı deri içinde ince kesiler yapılmasıdır. Bu sayede yine derindeki dokular çekilerek gerdirilir. Bu yöntem genellikle yüzündeki kırışıklık, sarkma, deformasyon az olan insanların kullandıkları bir yöntemdir. Bütüne yönelik bir ameliyat tekniği olmadığı için orta yaş üstünün tercihi değildir. Genellikle orta yaş tarafından yaptırılır.

Boyun Germe Nedir?

Boyun Germe; boyun bölgesinde yer alan sarkmalara müdahale edebilmek, toparlama sağlamak amacıyla boyun bölgesindeki derinin gerilmesi işlemine verilen isimdir. Bir plastik cerrahi operasyonudur. Yaşa bağlı sarkmalarda müdahale sonucu pürüzsüz bir görüntü elde edilmeye çalışılır. Boyun estetiği olarak da adlandırılabilir. Boyun bölgesi, göz ve çevresiyle birlikte yüz yaşlanmasının erken dönemde görülmeye başlandığı yerlerden biridir. Sıkı ve gergin bir boyun hemen her zaman gençlik, enerjik görünme ve güzellik göstergesidir. Boyun bölgesindeki sarkmalar hem kadın hem erkeklerde genellikle göz çevresi ve yanaklardan daha da fazla göze çarpmaktadır. Yüz gençleştirme amacı ile başvuran hastaların hemen hemen çoğunun ilk şikayetçi oldukları bölgeler boyun bölgesidir. Moda fotoğraflarına bakıldığında gergin ve köşeli hatlara sahip olan modellerin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle kadın modellerde boyun bölgesi öne çıkarılmaktadır. Yaş alma ile birlikte önce çene altındaki boyun derisi sarkmaya başlar. Hastalar çene altında yağ olduğunu bunun alınmasını istediklerini dile getirerek başvururlar. Halbuki özellikle zayıf hastalarda bu bölgedeki birikim yağ değil gevşemeye başlayan boyun derisidir. Özellikle çene ucu kemiği zayıf ve geride olan hastalarda boyun bölgesinde gıdılı görünüm daha fazla olmakta ve sarkmalar da erken başlamaktadır. Çene ucu ile birlikte güzel bir boyun için olmazsa olmaz faktörlerden birisi de çene kemiğinin yanlardaki köşeleridir. Sonuç olarak güçlü çene kemiği olan hastalarda boyun bölgesinde sarkmalar daha geç oluşur ameliyat oldukları takdirde de elde edecekleri sonuç daha iyi olacaktır. Boyun estetiğinde erken dönemde ameliyatsız işlemler uygulanabilir. Çene ucu ve çene hattı dolguları iskelet yapısı zayıf olan hastalarda gıdı ve boyun kenarlarında sarkmaların azaltılmasında işe yaramaktadır. Deride sarkma olan hastalarda askı işlemleri bir miktar gerginlik ve toparlama sağlarlar. İleri derece sarkıklığı olan hastalarda cerrahi işlemler kaçınılmazdır.

Dudak Estetiği Nedir?

Dudağın kontürü, üst dudak ve alt dudak arasındaki dengeye dikkat çekmek gerekir. Üst dudak alt dudağın dörtte üçü kadar olmalı. Ağız köşeleri, dudak kenarlarının kıvrım açıları, dudak burun arası mesafe, dudak üstü bölgesinin eğimi, hatları ve açıları, dudak çevresi cildin durumu dudak estetiğinde bütün olarak ele alınmalıdır. Ayrıca dişlerin yapısı, rengi, sıralanışı, simetrisi, diş etlerinin yapısı, gülümseme, alt ve üst dişler arasındaki ısırma ilişkisi de doğrudan dudak şeklini etkiler. Dudak dinamik estetiğe sahip bir dokudur. Dudaklar hareket edebilmeli, mimiklere katılabilmeli, konuşma sırasında rahat kullanılmalı, yumuşak ve esnek olmalıdır. Bütün bunlara dikkat edilerek yapılan dudak yüz ile uyumlu olursa, estetik dudak oluşur.

Dudak dolgusunun etkinlik süresi kişinin yaşı, dudak yapısı, elastikiyeti, enjekte edilen dolgu maddesinin özellikleri, miktarı, kalitesi gibi faktörlere bağlı değişir. Kişinin, işlem bittiğinde doğal görünmesi de çok önemlidir. Bunun için de hekimin teşhisi, deneyimi, kişinin yüzünün uzaktan ve yakından iyi değerlendirilmesi gerekir.

 • Klasik Dudak; Görünümde ve dudak yapısında radikal bir değişiklik arzu etmeyen, sadece hacim kazanmasını ve dolgunluk isteyen hastalarımızın en çok talep ettiği dudak dolgunlaştırma yöntemidir. Burada yaşlanma etkisiyle incelen ve sönen dudak yapısına tekrar hacim kazandırılır.
 • Rubina Dudaklar; Dudaklarını çok daha dolgun sevenlerin genellikle tercih ettiği rubina stili, klasik yöntemle birbirine benzerlik gösterir. Buradaki fark, rubina stilinde dudaklarına klasik dolguya göre daha fazla hacim kazanmasıdır.
 • Eve Stili Dudak Dolgusu; Daha çok alt dudağa yönelik bir uygulamadır. Ağız köşelerinde dudağın çizgisi kaybolduğu durumlarda tercih edilir ve bu bölgelere hacim kazandırılır.
 • Pierlique Dudaklar; Bu dudak modelinde sadece alt dudağa yoğunluk gösterilir. Alt dudak üzerinde iki inci tanesi gibi duran şişkinlik oluşturulur. Kısacası aşağıda bahsettiğimiz cupid stilinin alt dudak formudur. Ayrıca bu işlem dudaklara diğer stillere göre daha çekici ifade kazandırır.
 • Cupid Lip Stili; Üst dudaklarda iki inci tanesi oluşturma uygulamasıdır. Kişinin genel yüz çevresine genç bir görünüm sağlayan bebeksi bir stildir.
 • Melek Kanadı Dolgusu; Üst dudaklarda şekil değişikliğine giden bu uygulamada, vermilion denilen bölge dolgu maddeleriyle belirginleştirilir. Sade ve gösterişli bir dudak yapısını ortaya çıkaran bu biçimi de kadınlar çok seviyorlar.

Botoks nedir?

Botox, clostridium botulinum bakterileri tarafından üretilen bir grup molekül olan botulinum toksinin kısa adıdır. “Toksin” olarak adlandırılır, çünkü çok yüksek miktarlarda belirli sinir tiplerinin hareketini bloke ederek vücutta “nörotoksin” olarak işlev görebilir.

Botoks, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyallerini bloke ederek çalışır. Bu sinir sinyalleri kesildiğinde, etkilenen kas geçici olarak felç olur veya donar. Seçilen bu kasların yüzünden bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya hatta yok edilebilir.

Ciltte kas gerginliğini gevşetmek için, yaşla birlikte oluşan cizgilere doğrudan yüz ifadesinin küçük kaslarına enjekte edilebilir; böylelikle çizgileri ve kırışıklıkları gevşetir. Kaldırma efekti vermek için, örneğin boyun kaslarında, yüzü aşağı çeken kasları gevşetmek için de kullanılabilir. Aynı şekilde, ter bezlerini bloke etmek için de kullanılabilir, bu yüzden aşırı terlemenin (hiperhidroz) tedavisi için kullanılabilir. Migren ayrıca, kafa derisinde birkaç noktaya enjekte edilen Botoks ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Dolgu nedir?

Dolgu maddeleri, dokulara hacim eklemek için tasarlanmış bir grup enjekte edilebilir tıbbi üründür. Hyaluronik asit dolgu maddeleri (en yaygın tip), kollajen uyarıcı dolgu maddeleri (sculptra) gibi farklı dolgu tipleri vardır. Yağ transferi aynı zamanda bir ‘dolgu maddesi’ olarak da kabul edilebilir.

İlerleyen yaş, mimikler, güneş ışınları gibi etkenler cildimizde bulunan kollajen, elastin ve Hyaluronik asit miktarlarının azalmasına neden olur. Cildimize genç ve sağlıklı bir görüntü veren bu maddelerin azalması cilt üzerinde çökmelere, çizgilere ve kırışıklıklara neden olur. Hyaluronik asit içerikli dolgu maddeleri bu tip şikayetleri ortadan kaldırarak cilde hacim kazandırır. Etkisi genellikle 18 ay sürer.

Yağ enjeksiyonu nedir?

Yüz ve vücudun çeşitli yerlerinde dolgunluk sağlamak için o bölgelere yağ enjekte edilmesidir. Yanaklar, alın, yanak-dudak çizgisi, dudaklar, çene ucu, kalça ve bacaklarda çökük alanlar bu uygulamanın yapıldığı yerlere örnek olarak sayılabilir.

Cilt Soyma(Dermabrazyon) Nedir?

Dermabrazyon, cilt görünümünü düzeltmeye yönelik yapılan bir işlemdir. Kırışıkların yok edilmesi, sivilce izlerinin yok edilmesi, ölü derinin soyulması gibi cilt problemlerini tedavi etmek amacıyla uygulanır. Zımparalama olarak da bilinen bu yöntemde dermabrazyon cihazı ile cildin yüzeyi soyulur.

Dermabrazyon ölü derinin soyulması, cilt yenileme, kırışıklıkların giderilmesi ve sivilce ve akne izlerinin yok edilmesi amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Mekanik peeling olarak da bilinen uygulama, cilt yüzeyinin en üst tabakasının soyulma işlemidir. Zarar görmüş ve deforme olmuş, izler bulunan cilt yüzeyi soyularak cildin yenilenmesi amaçlanır.

Yara İzi Tedavisi (Skar Revizyonu) Nedir?

Skar Revizyonu, yara izlerinin daha az görünür hâle getirilmesi için yapılan müdahalelerdir. Bunun için cerrahi olmayan yöntemler kullanılabileceği gibi tek başına cerrahi veya cerrahi ile birlikte ek başka yöntemler de kullanılabilir. 

Derinin kalınlığı ve esnekliği oldukça değişkendir. Deri gerilim çizgileri, derinin karmaşık bir özelliğidir. Bu çizgiler, alın kırışıklıkları örneğinde olduğu gibi kasların faaliyetleri sonucu görünür hâle gelirler. Deri gerilim çizgilerine dikey yapılan kesilerde, yara izi derinin altındaki kasların iyileşme sürecinde kasılmasıyla gerilir ve yamulur. Kasların olumsuz etkisi özellikle deri gerilim çizgileri ile açılı şekilde yapılan kesilerde belirgindir. Yara izleri gevşemiş deri çizgileriyle paralel hizaya getirildiğinde ise daha iyi ve estetik sonuçlarla iyileşme görülür. Yüzdeki bazı bölgeler de yara iyileşmesi açısından diğer bölgelere oranla daha avantajlıdır.

Deri üzerinde bilinçli olarak yapılan (ameliyatlarda olduğu gibi) veya kazara oluşan her kesi ya da yara, iz bırakarak iyileşir. Bu izin ne kadar belirgin olacağı ise yaralanmanın tipi, yaranın hangi vücut bölgesinde oluştuğu, yarayı onarmak için kullanılan yöntemler ve hastanın derisinin özellikleri gibi birçok farklı nedene bağlıdır. Skar revizyonu  bazen ameliyatlar sonucunda oluşmuş, bazen de kazalar sonucu oluşmuş yara izlerinin tamirini kapsar. Bu amaçla yara, daha az görünür bir hâle getirilebilir veya daha az belli olacak bir yere taşınabilir. 

Yara izi tamiri, kişinin görünüşüne, psikolojik durumuna ve sosyal yaşamına son derece olumlu katkılarda bulunabilir. Mükemmel ve hiç gözükmeyen yara izi tamiri her zaman mümkün değildir. Ancak, yüz veya boyun bölgesinde yapılacak başarılı bir yara izi tamiri, ilginin yalnızca yara izine değil, tekrar yüzün bütününe odaklanmasını sağlayabilir.

Kepçe Kulak (Otoplasti) Nedir?

Kulakların konumunu, şeklini veya boyutunu değiştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen kepçe kulak ameliyatları genellikle estetik amaçlı tercih edilmektedir. Her yaşta uygulanabilmekle birlikte bu işlemin kulakların erişkin boyuta ulaşmaya başladığı 5-6 yaşından sonra yapılması önerilmektedir.

Kulağın ya da kulakların kafadan daha uzak olması durumunda, kulakların başa göre orantısız olarak büyük olması halinde ya da önceki bir kulak ameliyatından memnun olunmaması halinde kepçe kulak ameliyatları tercih edilebilmektedir.

Otoplasti ameliyatları simetriyi sağlayabilmek için her iki kulakta yapılabilmektedir.

Doğumsal Anomaliler Nasıl Tedavi Edilir?

Her şeyin yolunda gitmediği bir oluşum süreci sonucunda doğan bir bebeğin ihtiyacı olan müdahaleler genellikle çok yönlü ve zahmetli bir süreçten geçer. Bu durum hem hasta ve hem aile için sancılı bir süreçtir. Dış görünüşü etkileyen anomalilerin onarım protokolünde her zaman bir plastik cerrahi ekibi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer ekipler de devreye girer. Baş ve boyunu etkileyen anomalilerde beyin cerrahi uzmanı veya kulak, burun, boğaz uzmanı plastik cerrahi uzmanı ile birlikte hareket eder. El cerrahisi ekibinin temel bireyleri genellikle plastik cerrah ve bazen ortopedi uzmanlarıdır. Her anomalinin kendine özgü bir tedavi süreci olduğundan burada detaylardan bahsetmek mümkün değildir fakat son zamanlarda tıbbın hızla ilerlemesi bir çok tedavinin daha etkin yapılmasını mümkün kıldığını vurgulamak gerekir.

El-Ayak Parmak Anomalilerinin Tedavisi Nedir?

Kaza ve hastalık gibi durumların sebep olduğu uzuv kayıpları ve fonksiyon bozuklukları plastik cerrahi ve fizik tedavi işbirliği ile tedavi edilmekte ve iyileştirilmektedir. El cerrahisi plastik cerrahinin bir dalıdır. Tam organ/doku kayıplarında protez ve ortezler büyük yardımcıdırlar. Doğumsal ekstremite anomalileri ve yoklukları büyük ölçüde giderilebilmektedir.

Çok parmaklılık (polidaktili) ve yapışık parmaklılık (sindaktili) en sık karşılaşılan ekstremite anomalilerindendir. Operasyon öncesi kemik ve kas yapıları radyolojik ve fizik muayene ile değerlendirilebilmektedir. Buna rağmen damar ve sinir yapısı ancak ameliyat esnasında gözlemlenmektedir. Kemik anomalisi eşlik ettiğinde çözüm zorlaşsa da, ehil ellerde tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir. Damar ve sinir doku yetersizliği ise çok zor çözümlenebilen durumlardandır.

 El cerrahisinde yanık ve travmaya bağlı eklem hareket kısıtlılıkları, tendon yaralanmaları sonucu hareket kayıpları, kemik ve kıkırdak kaybına bağlı fonksiyon zaafiyetleri plastik cerrahinin kendini en iyi gösterdiği alanlardandır. Bunun yanında tetik parmak, çekiç parmak, kuğu boynu deformitesi gibi rahatsızlıkların çözümü de mümkün olmaktadır. El cerrahisinin -tıpkı maksillofasiyal ve mikrocerrahi gibi- plastik cerrahinin alt dalları olduğu unutulmamalıdır. Üst ekstremite ve özellikle el seviyesindeki her tür durumun çözümü plastik cerrehinin işidir. Kemik kırıkları, tendon yaralanma ve bozuklukları, sinir kesileri ve hasarlanmaları, damar yaralanmaları, …vs eldeki tüm dokuların uzmanı plastik cerrahlardır.

Kulak Anomalilerinin Tedavisi Nedir?

Kulak anomalileri arasında en çok müdahale edilen grup, microtia olarak adlandırılan kulağın doğumsal olarak bir kısmının ya da tamamının olmamasına yönelik bir veya birkaç aşamalı yapılan cerrahidir. Bu cerrahi işlemler sonrasında son derece yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür.

Dudak ve Damak Yarıklarının Tedavisi Nedir?

Tedavi uzun solukludur ve amaç 2 ayrı aşamada değerlendirilir. Birinci aşama; çocuk ilkokula başlamadan görsel sorunlarının ve varsa konuşma bozukluğunun tümü ile düzeltilmesidir. İkinci aşama; yetişkin çağda diş çene ve yüz gelişiminin doğal sınırlarda olması ve etkilendiyse burun iç ve dışının gerek görünüm gerekse solunum problemlerinin çözülmüş olmasıdır. Bu tedaviler kısaca plastik cerrahi, ortodontik tedavi ve konuşma terapisi olmak üzere 3 ana başlıkta toplanır.

Doğum Lekelerinin Tedavisi Nedir?

 • Lazer tedavisi, şarap lekelerini giderebilir veya önemli ölçüde hafifleterek daha az görünür hale gelmesini sağlayabilir. Bu tür tedaviler bir dermatolog veya cerrah tarafından gerçekleştirilir. Lazer tedavisi bebeklik döneminde başladığında en başarılı sonuçlar elde edilir. Bunun yanında daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de kullanılabilir. Genellikle birkaç seansa ihtiyaç duyulur. Lazer tedavileri hafif rahatsızlık verdiği için lokal anestezi gerektirebilir. Genellikle kalıcı sonuçlar verir. Tedavi sonrasında geçici şişme veya morarma meydana gelebilir.
 • Beta-blokerler, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan oral ilaçlardır. Propranolol, hemanjiyomların boyutunu veya görünümünü azaltmak için kullanılabilecek bir beta bloker türüdür. Kan damarlarını daraltarak ve kan akışını azaltarak çalışır. Bu hemanjiyomun yumuşamasına, solmasına ve büzülmesine neden olur. Bir başka beta-bloker, timolol ise topikal olarak (cilt üzerine) uygulanabilir ve benzer sonuçlar elde edilebilir.
 • Kortikosteroidler, oral yolla alınabilen veya doğrudan doğum lekelerine enjekte edilebilen anti-enflamatuar ilaçlardır. Kan damarlarının boyutunu küçülterek doğum lekelerinin görüntüsünü azaltabilir.
 • Cerrahi müdahale çok derin hemanjiyomlar ya da çok büyük benler gibi bazı doğum lekeleri için gerekli olabilir. Doğum lekesi için cerrahi müdahaleler hastaneye yatış gerektirmez. Poliklinik ortamında ya da dermatolog muayenehanesinde yapılabilir. Doktor lokal anestezi uyguladıktan sonra doğum lekesini çıkarmak için küçük bir neşter kullanır. Doğum lekesi büyükse, birkaç randevu boyunca bölümler halinde çıkartılması gerekebilir. Bazen doğum lekeleri cerrahi olarak çıkartıldıktan sonra kalıcı izlerin oluşmaması için doku genişletme denen bir prosedür uygulanabilir. Bu yöntemde, doğum lekesinin yanında bulunan sağlıklı derinin altına bir çeşit balon yerleştirilir. Böylelikle, yeni ve sağlıklı bir cildin büyümesi sağlanır. Bu yeni doku, daha önce doğum lekesinin bulunduğu bölgeyi kapatmak için kullanılır. Balon daha sonra kaldırılır.

Meme Küçültme Ameliyatı (Redüksiyon Mamoplasti) Nedir?

Meme küçültme ameliyatları hem sağlık problemleri sebebiyle, hem de estetik kaygı sebebiyle başvurulan estetik operasyonlardır. Ancak meme küçültme ameliyatını çoğu kişinin asıl olarak sağlık problemleri sebebiyle yaptırdığı bilinmektedir. Zira kimi hastaların göğüs büyüklükleri anormal boyutlara ulaşabilir ve bu hastalarda bel ve sırt ağrıları görülebilir. Bu kişilerde aynı zamanda çeşitli duruş bozuklukları, çabuk yorulma ve enfeksiyon gibi problemler de yaygın olarak görülür. Sonuç olarak bu tür şikâyetlerle hastaneye başvuran kişilere meme küçültme estetiği uygulanabilmektedir. Yapılan operasyonla meme dokusunun boyutu küçültülerek yeniden şekil alması sağlanır. Fazlalık meme dokusu ise vücuttan dışarı çıkarılır. Böylelikle kişi hem psikolojik hem de fiziksel olarak büyük bir rahatlığa kavuşur.

Meme Büyütme (Augmentasyon Mamoplasti) Nedir?

Meme bölgesi, birçok kadının vücudunda önem verdiği bölgelerden birisidir. Bu bölgedeki şekil bozuklukları veya çeşitli sebeplerden dolayı oluşan memnuniyetsizlik hissi, kişinin sosyal yaşamda özgüvensiz olmasına sebep olabilmektedir. Bu tür durumlarda kişiye meme büyütme estetiği yapılabilir ve kişinin istediği görünüme kavuşması sağlanır. 

Meme büyütme işlemini mümkün kılmak için en sık kullanılan yöntem silikon protez yöntemidir. Meme dokusunun altına yerleştirilen bu silikonlar kişinin sağlığında herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmazlar. Silikon protezin birçok farklı türü bulunmaktadır. Meme büyütme ameliyatı esnasında hangi tür silikonun kullanılacağı ise doktorun inisiyatifi ve hastanın tercihlerine göre değişmektedir.

Karın germe ameliyatı nedir?

Abdominoplasti olarak da adlandırılan karın germe ameliyatı, bir çeşit estetik cerrahi operasyondur. Karın ve göbek estetiği alanlarında uygulanan ameliyat türleri içerisinde en etkili olan yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle hamilelik döneminden sonra karın bölgesindeki kaslar ve deri, tam anlamıyla eski formuna dönemez. Bunun sonucunda karın bölgesinde deformasyonlar oluşur ve sarkmış olan göbek kısmı estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye yol açar. Olması gerekenin üzerinde kilo alımı ile sonuçlanan hamileliklerde ve ikiden fazla doğum yapmış olan kadınlarda oluşan deformasyonun seviyesi çok daha yüksektir. Hamilelik sonrasında karın duvarında yer alan bağ dokusunun gevşemesi, karın duvarının öne doğru çıkık hale gelmesi, karında şişkinlik görünümünün, bolluk ve çatlakların oluşması ile istenmeyen bir görüntü meydana gelir. Oluşan bu görüntünün yok edilmesi ve karın bölgesinin eski görünümüne kavuşması çoğu zaman spor ve diyet gibi kişinin kendi kendine uygulayacağı yöntemlerle tam anlamıyla mümkün olmamaktadır. Bu sorunu tek bir operasyonla çözüme kavuşturan karın germe ameliyatında gevşeyip sarkmış olan karın derisi toparlanır ve bu bölgede yoğunlaşan fazla yağlar alınarak kişinin kısa yoldan düz bir karına kavuşması sağlanır. Her operasyonda olduğu gibi karın gerdirme işleminden sonra da oluşabilecek bazı komplikasyon riskleri mevcuttur. Kanama ve enfeksiyon bunların en önemlileridir. Bu nedenle ameliyat sonrasında hekim tarafından verilen ilaçlar kullanılmalı, ani hareketler yapmaktan kaçınmalı ve pansumanlar düzenli olarak yenilenmelidir.

KOL GERME (Brachioplasty) Nedir?

Kol germe, kolun dirsek ile koltuk altı bölgesi arasındaki sarkıklıkları gidermek için uygulanan bir işlemdir. Uygun hastalar yaşlı veya önceden aşırı şişman olup kilo fazlasının büyük bölümünü vermiş hastalardır. Yapılacak işlem bazı durumlarda sadece kol germe ile sınırlı kalmaz hastaya liposuction işlemi de gerekebilir. Ameliyat hastane koşullarında, genel anestezi ya da lokal anestezi ile yapılır. Ortalama 1-2 saat sürer. Aynı gün eve çıkmak mümkündür. Kol iç ve arka kısmından elips şeklinde kesi yapılarak fazlalık deri ve deri altı yağ dokusu çıkarılır. Dikişlerle kapatılan yara üzerine pansuman yapılır. Kol germe ameliyatı (Brachioplasty) tek başına yapılabileceği gibi diğer vücut kontur düzeltme ameliyatları ile birlikte de yapılabilir.

Uyluk Germe ve Bacak Estetiği Nedir? 

Bacakların kalçadan dize kadar olan bölgesine uyluk denir ve bu bölgedeki deride dalgalanma ve sarkmalar en çok rahatsız veren sorunlardandır. Kilo alıp verme, doğum yapma, hareketsizlik ve yaşlanma gibi faktörlerle bu bölgedeki gevşeme hızlanır. Estetik cerrahi yöntemiyle bu sorunlar giderilebilmektedir.

Bu ameliyat, aşırı kilo alıp verme ya da ilerleyen yaşın etkisiyle, vücudun uyluk bölgesindeki cildin bollaşıp sarkma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır.

Kalça Estetiği Nedir?

Kalça estetiği, popoya istenen şekli veren ve bel bölgesinde son derece yumuşak bir geçişle alt ve orta kısımları dolgunlaştıran bir uygulamadır. Kalça estetiği uygulamaları sayesinde, kalçaların daha dolgun bir hale gelmesi sağlanır ve kalçalar yuvarlak bir görünüme kavuşabilir. Kalça bölgesine estetik amaçlı yapılan bütün cerrahi uygulamalar, aynı zamanda popo estetiği olarak da bilinmektedir. 

Özellikle son dönemlerde birçok kadının daha estetik ve düzgün bir kalçaya sahip olmak istemesi, kalça estetiği uygulamalarını son derece popüler hale getirmiştir. Daha çekici bir görünüme kavuşmanızı sağlayan kalça estetiği; bel, basen ve popo bölgesine yapılan çeşitli işlemleri kapsar. Kalça estetiği operasyonunda esas hedef, dik ve düzgün duran bir popoya sahip olmaktır. Bu estetik uygulamada bel ya da basen bölgesindeki fazlalıklar alınarak fit bir görünüm elde edilir. Fakat kalça estetiği operasyonları tek bir amaç doğrultusunda yapılmaz. Zira bazı kadınlar basen bölgesinde incelme isterken, bazıları dik bir görünüme kavuşmak ister. Liposuction uygulamasıyla yapılan bu operasyonda, gerek görüldüğü takdirde üst kısımlara yağ enjeksiyonu yapılabilir.

Jinekomasti (Erkeklerde meme küçültme ameliyatı) nedir?

Erkeklerde meme dokusunun hormonal olarak ya da alınan gıdalar sebebiyle olması gerekenden fazla büyümesine “jinekomasti” adı verilir. Genelde östrojen fazlalığı ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle endokrin muayenesi önerilmektedir. Tehlikeli bir durum değildir ancak meme hacmi arttığı için erkeklerde meme kanseri riskini az da olsa artırmaktadır. Öte yandan oldukça sık görülen bu büyüme genellikle iyi huylu olmaktadır. Ancak bu durum havuzda, denizde ya da dar kıyafet giyildiğinde estetik açıdan kötü bir görüntüye sebep olurken, diğer yandan da erkeklerde ciddi bir özgüven problemine yol açabilmektedir.

Doku Kaybına Yönelik Onarımlar Nedir? 

Greft, vücuttaki herhangi bir dokunun, vücuttaki başka bir bölgeye nakil edilmek amacıyla, bu dokuyu besleyen damar ve sinir bağlantısı olmadan alınmasıdır. Bu doku parçasının taşındığı vücut bölgesinde damar onarımları yapılarak beslenme imkanı yoktur. Bu dokular çevredeki dokular ve onların kapiller damarlarından ‘ difüzyon’ adı verilen yöntemle beslenir ve zamanla yeni damar oluşumu izlenir. Beslenme problemlerinin olmaması amacıyla greftler ince kalınlıkta ve az miktarda kullanılır; sonuçta vücutta yerleştirildiği yeni bölgede en yüksek miktarda tutması ve kabul edilmesi amaçlanır. En çok kullanılan greft dokuları; deri, kıkırdak, kemik, damar, sinir, fasya, yağ, dermis, saç kökü, tırnak yatağı, kök hücredir. Genelde tek bir doku örneği greft olarak kullanılmasına rağmen bazı durumlarda 2-3 doku birlikte aynı anda greft olarak kullanılır. ‘Kompozit greft’ olarak adlandırılan bu dokular en çok dermofat ( dermis ve ciltaltı yağ), cilt ve kıkırdak ( kulak kıvrımı) şeklinde kullanılır.

Tümör Cerrahisi Nedir?

Kanser tanısı almak ve deri kanserinin tedavisi sonrası oluşacak izlerin kabullenilmesi oldukça zor bir süreçtir. Bununla birlikte bir plastik cerrah, erken dönemde tedavi edilen deri kanserinin oluşturacağı kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar konusunda, sizin endişelerinizi anlayarak size en iyi yönlendirmeyi yapacak kişidir. Diğer kanser türlerinden farklı olarak deri kanserlerinin büyük bir bölümü sadece yeterli cerrahi sınırlarla çıkarılmakla tedavi edilebilir ve erken dönemde tedavi edilirlerse yeni bir tedavi gereksinimi oluşturmadan tamamen yok edilebilir.

Kalıcı Yüz Felci Sonrası Düzeltme Cerrahisi Nedir?

Yüz bölgesinde özellikle mimiklerimizi sağlayan, dudak ve göz kapağımızı idare eden sinirlerin felcine bağlı gelişen duruma yüz felci diyoruz. Sebebine göre geçici, kalıcı, kısmi, tam, bir yüz yarısında ya da her iki tarafta ortaya çıkabilmektedir. Kalıcı yüz felci 1 sene olduğu halde fonksiyonların geri gelmemesi hali olarak düşünülebilir. Bu durumlarda Plastik Cerrahi tarafından çeşitli kas ve tendon transferleri yapılarak insanların kısmen de olsa bazı fonksiyonları geri döndürülebilmektedir.

Çene ve Yüz Kırıklarının Düzeltilmesi

Üst çene (maksilla) kırıkları, kırık hattının geçtiği hatta göre üçe ayrılmaktadır (LeFort-1,2 ve 3). Bu kırıkların tedavisinde bizi cerrahiye yönlendiren en önemli faktör ısırımda bozukluğa yol açmalarıdır. Üst çene kırıklarının tedavisinde, cerrahi kesi yine ağız içinden yapılmakta ve üst çene ile alt çene uyumu gözetilerek, kemik titanyum plak vidalarla tespit edilmektedir. Bu ameliyat sonrasında, üst ve alt çene 2-3 hafta kadar lastiklerle birbirine bağlanarak, çenenin doğru kapanışla iyileşmesi sağlanır.
 
Alt çene (mandibula) kırıklarının tedavisi, kırığın veya kırıkların bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermektedir. Çene eklemine yakın olan kırıkların cerrahi tedavisi, bölgeye ulaşımın daha zor olması nedeniyle (fasiyal sinir adı verilen yüz hareketlerini sağlayan sinir, kulak önünde çene eklemine yakın bir bölgeden geçmektedir), genellikle sadece çeneler birbirine lastiklerle bağlanarak takip edilmekte, fakat bu yöntemle tedavi sağlanamazsa, çene altı ve kulak önünde kesi yapılarak plak vidalarla tespit edilmektedir. Genellikle çene eklemine yakın kırıklar dışındakilerde ise, ağız içinden yapılan kesilerle, kırık segmentler doğru yerine alınır ve titanyum plak vidalarla tespit edilir. Bu ameliyat sonrasında da, üst ve alt çene 2-3 hafta kadar lastiklerle birbirine bağlanarak, çenenin doğru kapanışla iyileşmesi sağlanır.
 
Çene ve yüz bölgesindeki kemik kırıkları, kompleks cerrahi prosedürler ile tedavi gerektirebilen ve uzun dönemde sekel bırakma riski olan ciddi yaralanmalardır. Hastalar acildeki ilk tedavileri tamamlandıktan sonra vakit kaybetmeden bir plastik cerrah ile görüşerek takip ve tedaviye alınmalıdır.
 
Orthoginatik Cerrahi Nedir?
 
Ortognatik (çene) cerrahi, ileri derece çene iskelet yapısı bozuk olan hastalarda hem fonksiyonelliğin (çiğneme, konuşma)  hem de estetik görünümün iyileştirilmesi için diş hekimliği branşlarından ortodonti ve çene cerrahisinin birlikte yürüttükleri tedavi yöntemidir.

Ortognatik (çene) cerrahi, çene kapanışlarının birbirleriyle uyumlu olmayan, alt çenenin üst çeneye göre ileri derecede önde, arkada ya da asimetrik olduğu durumlarda çene iskelet yapısı üzerinde iyileştirmelere olanak sağlayan cerrahi bir işlemdir.

Dövme(Tatuaj) Sildirme Nedir?

Dövme ya da başka bir deyişle tattoo; deri üzerine çeşitli makina ve aletler aracılığıyla birtakım geçici ya da kalıcı boyaların veya boya benzeri farklı pigment maddelerinin uygulanması ile oluşan cilt yüzeyinde şekiller bütünüdür. Geçmişten bugüne farklı uygarlıklarca çeşitli amaçlarla yapılan dövmeler-tatoolar günümüzde çeşitli felsefeleri, düşünceleri, ırksal, dinsel özellikleri yansıtmakta bazen de estetik görünüşü arttırmak için yapılmaktadırlar. Farklı farklı tür ve renkte boyalarla yapılan dövmeler vücudun her yerine uygulanmakta, farklı motif, yazı, bütünlük ya da şekillerde olabilmektedir.

Çoğu zaman istenerek ve severek yaptırılan bu dövmeler kimi zaman insanlar için kurtulması gereken ve vazgeçilebilen bir durum haline gelebilmektedir.

Dövme silmenin tedavisi çeşitli yöntemlerle yapılabilir, ancak günümüzde lazerle dövme silme haricinde başarılı olabilecek bir başka yöntem, teknik ya da cerrahi alternatif bulunmamaktadır. Lazerle dövme silme haricinde hastalara kesinlikle önermediğimiz kimyasal maddeler ve ajanlar kullanarak dövme silme çıkarma, ameliyatla dövme çıkarma, cerrahi eksizyon, dermarazyon mekanik cilt soyma yaparak dövme çıkartma yöntemleridir. Bunların tamamında hem bir iz kalmakta, hem yanık oluşabilmekte, lekelenmeler meydana gelmekte ve eskisinden kötü bir sonuç alınabilmektedir.

Yanık Tedavisi Nedir?

Lazer teknolojisi kullanılarak diğer iz tedavilerinde olduğu gibi yanık izleri de tedavi edilmektedir. Lazer ışınları yanık izleri üzerine gönderilerek, ısı ve hasar oluşturma ile izler en uygun derecelerde tedavi edilir. Bazı izler tamamen geçmese de daha estetik ve dikkat çekmeyen bir görünüme kavuşturulur.

Tırnak Problemlerinin Tedavisi Nedir?

Tırnağın dış kısımlarının tırnak yatağında dönüp kalınlaşması, kabalaşması, sertleşmesi ile ortaya çıkan duruma pençe tırnak (Onikogrifozis) deniliyor. Genellikle ayak başparmağında görülen bu sorun yaşlılarda daha çok ortaya çıkıyor. Halluks valgus gibi anatomik bozukluğu ve keratinizasyon bozukluğu olanlarda daha sık görülmekle birlikte kronik travmalara bağlı ve tamamen idyopatik de olabiliyor.

Dolaşım bozukluğu, kalp – damar ve şeker hastalıkları, tırnağın dışarıdan almış olduğu travmalara bağlı olarak gelişen baskılar sonucunda ayak tırnaklarında kalınlaşmalar yaşanması söz konusu olabiliyor. Sürekli olarak baskı alan tırnak, alt dokularını ve tırnağın canlı kısmı olan matriskini korumak amacı ile baskıya karşı kalınlaşmaya başlayabiliyor. Kalınlaşmış tırnaklar kontrol altına alınmadığı takdirde ağrıya sebep olmasının yanı sıra sosyokültürel hayat içerisinde estetik açıdan da kişiye rahatsızlık yaratabiliyor. 

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Aksoy el yaralanmalarında acil müdahalenin önemi ile ilgili bilgiler verdi.

Parmak ucundan başlayıp omuza kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar el cerrahisinin temel konularını oluşturmaktadır.

Sadece travma değil aynı zamanda da hastalıklar olarak da, el, el bileği ve üst koldaki doğuştan olan her türlü eksiklikler, bozukluklar ve yapışıklıklar; yine doğum sırasında oluşan travmaya bağlı gelişen felçler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümörler, geçirilmiş travma sonrası el ve el bileğinde oluşan sekellerin giderilmesi (bir kaza sonucu kesilen sinire bağlı gelişmiş felçler veya dolaşım bozukluğuna bağlı oluşmuş fonksiyon kayıpları, kötü veya yanlış kaynamış kırık ve çıkıkların düzeltilmesi, yanık sonrası zaman içinde oluşmuş deformiteler, infeksion harici çeşitli tırnak bozuklukları vb.) sayılabilir. Ülkemizde halen iş kazaları, trafik kazaları ve ev kazalarına bağlı el yaralanmaları, en önemli yeri tutmaktadır. El yaralanmalarının büyük çoğunluğu genç ve çalışan kesimde (20- 64 yaş arasında) yer alan popülasyonda görülmektedir.

Son dönemde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin arttırılması el yaralanmalarının önlenmesinde önemli bir basamaktır. El yaralanmaları kendi içinde incelendiğinde en yüksek oran parmak yaralanmalarında olduğu gösterilmiştir. Yaralanmaya etkin ve erken müdahale hem hastanın iyileşme periyodunu kısaltacak hem de hastanın hayata ve işe dönüşünü hızlandıracaktır. Yaralanmaların gerçekleştiği durumda hastaya ilk müdahaleden tedavi olacağı kuruma transferi arasındaki süre önemlidir. Genelde basit yaralanmalar revir ve acil servislerde halledilebilir. Genel hastanelerde acil hasta yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri gerek hasta gerekse hasta yakınlarında strese yol açmaktadır. Uzuv kopmalarında ise hasta tedavisinin teknik olarak yeterli ve donanımlı ekipler olan hastaneye sevki gerçekleştirilmelidir. Zaman değerlidir. El cerrahisi operasyonlarının uzun ameliyat süreleri, mikro cerrahi gerektirmesi nedeniyle ekip çalışması gerektirmektedir. Bu yüzden el yaralanmalarının tedavisinde hastaların mikro cerrahi yapan merkezlere transferi hayati önem taşımaktadır. En çok yaralanma parmak yaralanmalarıdır. Bunlardan en ciddi olanı ise parmak kopmasıdır.

Kopan parçanın hasta ile birlikte getirilmesi ve getirirken de uygun şekilde korunması gerekir. Eğer mümkünse kopmuş parça yaralanma bölgesinden alındığında steril serum fizyolojik ile yıkanır ve daha sonra bu solüsyonla hafifçe ıslatılmış nemli gazlı bezlere sarılarak su geçirmeyen bir naylon torba içine konur. Daha sonra içinde gazlı beze sarılı kopmuş parça olan bu naylon torba içinde buzlu su olan bir diğer torbanın içine konur. Bu ikinci torba içinde sadece buz değil buzlu su olmalı ve kopmuş parça hiçbir şekilde buz ile direkt temas etmemelidir. Kopmuş parça asla donuk duruma geçecek kadar soğutulmamalıdır. Kopmuş uzuv parçasının içinde kas dokusunun olması bu süreyi kısaltır.

İdeal şartlarda korunmuş kopmuş parçanın ideal soğuk iskemi süresi 2- 6 saat kadardır. Kas dokusu olmayan bir parmak, bu uygun şartlarda soğuk iskemide daha uzun süre saklanabilir ve replante edilebilir. İçinde kas dokusu olan el ya da daha yukarı seviyeli ampute parçalarda ideal şartlarda soğuk iskemide korunduğunda 12 saate kadar replante edilebilir. El cerrahisi yapılan hastalarda operasyondan sonra rehabilitasyon önemlidir. El rehabilitasyonu el yaralanmalarının tedavisinde olmazsa olmazdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sayesinde hastalara doğru zamanda ve uygun şartlarda fizyoterapistler eşliğinde rehabilitasyon yapılmalıdır. Bu sayede ameliyatın başarısı ile birlikte fonksiyonel başarıda da önemli sonuçlar elde edilmektedir. El Cerrahisi yapılan merkezde rehabilitasyonun yapılması cerrahın ve fizyoterapistin ortak çalışmasına imkân vermektedir. Bu da hastaların tedavisini daha etkin ve kısa sürede yapılmasını sağlamaktadır.

Tedavi kapsamının genişliği nedeniyle El Cerrahisi de multidisipliner çalışma ortamı gerektirmektedir. Plastik Cerrahi, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin bir ekip çalışması yaparak hastalar açısından daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

Burtom Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da
444 4 224 Nolu telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.


  ANLAŞMALI KURUMLAR

  Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
  İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

  BURTOM SAĞLIK GRUBU

  Ticari Elektronik İleti Onay Metni

  advanced divider
  Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
   
  Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
  Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

  BURTOM SAĞLIK GRUBU

  KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

  advanced divider

   Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

   Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

   Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

   Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

   Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

   Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.