Acil Servis

TIBBİ BİRİMLER

Acil Sağlık Hizmetleri

7/24 Acil Servisi ile her türlü hastaya ilk müdahaleyi yaparak, gerekli konsültasyonlar neticesinde, tetkik ve tedavi için birimlerle koordineli çalışmaktadır. Acil Servisimiz, her türlü yaş grubundan hastaya hizmet vermekte, gündüz hastanede mevcut tüm branşlar tarafından, gece ise branş hekimlerinin icapları ile desteklenmektedir. Merkezimizde, 24 saat boyunca radyoloji tetkikleri ve laboratuvar tahlilleri yapılmaktadır.

Acil servis, hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının acil tıbbi yardım gerektiren hastalara hizmet vermek amacıyla kurulan bir sağlık birimidir. Acil servisler, hastanın şikayetine ve sağlık durumunun aciliyetine göre kendi içinde çeşitli birimlere ayrılarak faaliyet göstermektedir. 1960’lı yıllardan itibaren acil servislerdeki yoğunluğun artmasının ardından bu birim, 3 gruba ayrılarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu gruplar hastanın taşıdığı belirtilere göre sınıflandırılmakta olup şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Kırmızı alan:

Bu grup, öncelikli acil hastaları ilgilendirmektedir. Kırmızı alan birimi, hayati tehlike taşıyan ağır yaralanma ya da ağır hastalık geçirme durumları ile ilgilenmektedir. Kırmızı alana dahil edilen hastalar en acil durumu gerektiren sınıfta yer almaktadır. Kalp krizi belirtileri, ciddi solunum sorunu, kesici-delici alet yaralanmaları ve çoklu travma gibi sorunları olan kişilere yapılacak olan tıbbi müdahaleler, kırmızı alan biriminde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ambulansla acil servise getirilen hastalar da bu gruba dahil edilmektedir.

 • Sarı alan:

Kişinin geçirdiği bir kaza, travma vb. sonucunda vücudunda kalıcı hasar oluşma riski olan hastalıklara sahip olması durumunda yapılacak tıbbi müdahale için sarı alan birimi hizmet vermektedir. Sarı alana yönlendirilen hastalar, müdahaleden önce bir süre bekleyebilmektedir.

 • Yeşil alan:

Hafif yaralanma ve hastalık durumlarında yeşil alan birimi hizmet vermektedir. Yeşil alandaki hastaların sağlık durumu, sarı ve kırmızı alandaki hastalara göre daha az aciliyet barındırmaktadır. Bu sebeple, bu gruptaki hastalar özellikle kalabalık hastanelerde uzun süre bekleyebilmektedir.

Hastaların triyaj (acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi) işlemi gerçekleştirildikten sonra yukarıda açıklaması yapılan ilgili birimde müdahalesinin yapılması gerekmektedir.

Acil servis, yukarıda belirtildiği üzere hafif hastalıklardan ağır hastalık ve yaralanmalara kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Solunum sıkıntısından kulak ağrısına, kanamadan boğaz ağrısına kadar pek çok sağlık sorunu ile acil servis ilgilenmektedir. Acil servis kapsamında müdahale edilen hastalıklar, triyaj kategorilerinin tanımı çerçevesinde şu şekildedir:

Kırmızı alan biriminin kapsamında yer alan hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır: Şok, Kalp durması (Kardiyopulmoner arrest), Koma, Havayolu tıkanması, Solunum sıkıntısı, Çoklu travma, Anafilaksi (Sonu ölüme kadar varabilen alerjik şok), Febril konvulsiyon (Özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda sık görülmektedir), Ciddi ağrılı durumlar, Zehirlenme, Vücudun çeşitli yerlerinde kontrol edilemeyen kanamalar, Doğum.

Sarı alan biriminin kapsamında yer alan hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır: Karın ağrısı, Yutma zorluğu ile boğaz ağrısı, Orta derece yanıklar, Renal taşlar (böbrek taşları), Uzun kemik ya da kalça kırıkları, Vücutta ampütasyon ile olmayan kesikler, Çoklu ya da açık kırıklar, Ateşsiz ciddi baş ağrısı.

Yeşil alan biriminin kapsamında yer alan hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır: Burkulmalar, Kronik eklem ağrıları, Kronik baş ağrısı, Döküntü, Yara bakımı, Vajinal akıntı, Soğuk algınlığı şikayetleri, Minör kulak ağrısı, Minör izole ekstremite (uzuv) yaralanması, Anafilaksi oluşturmayan (alerjik şok etkisi yaratmayan) böcek ısırıkları, Sütür alımı (dikişlerin alınması).

Uluslararası parametreye göre acil servisin ilgilendiği hastalıkların listesi ise aşağıda sunulmuştur: Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb, Tecavüz, İntihar girişimi, Trafik kazası, Ciddi yanıklar, Bilinç kaybına neden olan her türlü durum, Üremik ve diyabetik koma [Böbrek yetersizliğinin ve diyabet (şeker hastalığı)nın yol açtığı bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar yaşanabilecek durumlar], Menenjit, ensefalit, beyin absesi, Ani felçler (inme), Ciddi alerjiye bağlı vakalar (Bu durumlarda kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi gibi belirtiler gözlenebilmektedir), Migren ve/veya kusma, bilinç kaybıyla birlikte görülen baş ağrıları, Donma, soğuk çarpması, Dalgıç (dekompresyon) hastalığı (Halk arasında “vurgun yemek” adıyla bilinir), Yüksekten düşme, Ciddi göz yaralanmaları, Aşırı saldırganlığa yol açan akut psikotik vakalar, Ciddi iş kazaları, uzuv kopması, Alt ekstremite ve omurga kırıkları: büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları, Renal kolik, Travmaya bağlı ortaya çıkan hayati tehlike taşıyan iç ya da dış kanamalar (akut masif kanamalar), İçi boş organların (mide, barsak vb) tıkanması, delinmesi, iltihaplanması ya da düğümlenmesi (akut batın), Elektrik çarpması, Kalp krizi, aritmi (kalp ritminin düzensizleşmesi), hipertansif (yüksek tansiyonla ilgili) krizler (Bu gibi durumlar beyin kanamasına sebebiyet verebilmektedir), Astım krizi, akut solunum problemleri, Suda boğulma, Sıcak çarpması, Zehirlenmeler, Genel durum bozukluğun ile birlikte seyreden diyaliz hastalığı, Yenidoğanda bilinç kaybı, Enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması, zehirlenme gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen yüksek ateş sorunu (Kalp ritim bozukluğu, havale gibi sorunlara yol açabilmektedir. Ateş, ortalama 39,5 ve üzerindedir), Su kesesinin boşaldığı, başlamış doğum faaliyetleri Yetersiz bakım, ağır hastalık, yeterli beslenmeme, yaşlılık gibi nedenlerden kaynaklı genel sağlık durumunun tehlikeli boyutlara varan derecede bozulması.

Acil Servis Doktorları

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Acil Servis Tedavi Yöntemleri

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Öne Çıkan Bölüm Yazıları

ACİL TIP NEDİR?

 • Acil Tıp, hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınıp müdahalesinin yapılmasını sağlayan bir tıp dalıdır.
 • Hedefi:Özellikle acil sağlık sorunlarının çözümü için hastane öncesi ve hastanelere bağlı acil servislerde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, ölüm ve sakatlıkların önlenmesi

Hastalıklarda ve yaralanmalarda acil tıp doktorları, hastanın yaşam bulgularının düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisini sağlamak için çalışır.

ACİL TIP UZMANI NEDİR ?

 • Acil Tıp Uzmanı,ileri kardiyak yaşam desteği, ileri travma yaşam desteği ve acil tıbbi bakım konularında uzmanlık eğitimi almış doktordur.
 • Acil Tıp Doktorları, tıbbi acil durumdaki hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve uygun tedavisini sağlamanın yanında, acil tıbbi bakım gereken ancak diğer sağlık bakım birimlerine çeşitli nedenlerle ulaşamayan hastaların tedavisini de hastane öncesi alanda uzmanlık sağlar.

Komuta kontrol merkezinde (KKM) işleyiş nasıldır ?

 • Acil çağrının alınması ve değerlendirilmesi
 • Ambulansın olay yerine yönlendirilmesi
 • Olay yerinde acil tıbbi müdahale
 • Ambulansta acil tıbbi bakım
 • Hastaneye vakayı teslimetmek
 • İstasyona dönüş

Özel ve kamuya ait tüm yataklı tedavi kurumları 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verirler. Bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan acil servislerde, acil hasta ve yaralılar karşılanarak ilk tıbbi müdahale ve tıbbi bakım yapılır. 

Acil servise yakın ve acil ulaşımını aksatmayacak şekilde, hasta nakil araçları, engelli hasta araçları ve resmi araçlar, personel ve hasta yakınları için uygun ve yeterli genişlikte otopark alanı ayrılır. Ambulans otoparkı ayrı olarak belirlenir ve her an çıkış yapabilecek şekilde önünün açık olması sağlanır.

Seviye II:

Seviye II (her dalda uzmanı olan hastaneler) konumundaki acil servisler Seviye I konumundaki acil servislere ek olarak uzman düzeyinde değerlendirmelerin yapıldığı, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme imkanlarının olduğu acil servislerdir.

Acil Servis Hakkında Yazılar

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.