Acil Servis Hekimi

Dr. Kutay ŞENTAY

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ
Kutay ŞENTAY
Kutay ŞENTAY Acil / Pratisyen
Ad ve Soyad : Dr. Kutay ŞENTAY
Unvan : Pratisyen Doktor
Klinik : Acil Servis
Merkez : Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi
E-Posta : kutay.sentay@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Dr. Kutay ŞENTAY,  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarı ile mezun olmuştur.

Dr. Kutay ŞENTAY, şuan da mesleki çalışmalarına Konur Cerrahi Tıp Merkezi’nde devam etmektedir.

 • 1990 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2009-2020 ÇEKİRGE ASM
 • 1996-2009 112 KÜÇÜK SANAYİ NOKTA DEV.HAST
 • 2020-2022 ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
 • 2005-2009 ACIBADEM HAST.ULUDAĞ POLİK.
 • 2022 BURTOM SAĞLIK GRUBU
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • İŞ YERİ HEKİMLİĞİ BELG.
 • AİLE HEKİMLİĞİ UYUM EĞİTİMİ
 • AİLE HEKİMLERİ UYGULAMASI HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
 • İŞ HEKİMLİĞİ B SINIF SERT.
 • TEMEL İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
 • TRAVMA RESÜSİTASYON KURSU
 • AİLE HEKİMLİĞİ TAMAMLAMA KURSU
 • FİZİKSEL AKTİVİTE LİDERLİK PROG.
 • ÇOCUĞUN PSİKOOLOJİSİNİ DESTEKLEME PROG.
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE PROG.
 • ULUSAL İNFLÜENZA SENTİNEL SÜRVEYANS PROG.
 • GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ERKEN TANI VE TEDAVİ PROG.
 • ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜL EĞİTİMİ
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 • KOAH EĞİTİM PROG.
 • HİPERTANSİYON EĞİTİM PROG.
 • ANNE SÜTÜ VE EMZİRME PROG.
 • TABİP ODASI STE SERT.
 • 38.KIBRIS ULUSAL NEFROLOJİ KONG.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Acil servisin tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, acil servisteki hasta bakım hizmetlerini yerine getiren ve bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan kişilere verilen mesleki unvandır.

Görevler: Acil serviste hasta bakım işlerini yerine getirmek, Ayrıca acil serviste tetkik sistemi, hasta bakım, tedavi etmek, Hasta bakımının sonlandırılması için gereken işleyişi düzenlemek, Ayrıca Acil servisin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu durumu denetlemek, Acil servis içerisine görev yapan pratisyen hekimlerin çalışmasını denetlemek, Acil Tıp Uzmanı Hizmet içi denetim yapar, İlgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak, Toksikoloji ve kritik bakım gibi alanlarda danışmanlık yapmak, Ayrıca Pratisyen hekim tarafından bakılan hastaları konsülte etmek, Hasta bakımında; tetkik, tedavi ve bakımın sonlandırılması hakkında nihai karar vermek, Acil serviste bulunan adli ve idari kayıtların düzenini sağlamak, Acil servis çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini sağlamak, Bağlı olduğu acil servis sorumlusuna çalışmalar hakkında rapor vermek, Kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Geniş bir hastalık yelpazesi hakkında bilgi sahibi olup, her yaştan hastayı tedavi eden pratisyen hekimin mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Hastaları fiziksel olarak muayene etmek, hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlamak,
 • Kesin bir teşhis koyabilmek için laboratuvar testleri talep etmek,
 • Test ve muayene bulgularını analiz etmek ve hastalığı teşhis etmek,
 • Hastalığı teşhis ederken ve gerekli tedaviyi önerirken, bütünsel bir yaklaşım sağlamak için fiziksel, duygusal ve sosyal faktörleri hesaba katmak,
 • İlaç reçete etmek,
 • İlaçların olası yan etkileri, diğer ilaçlarla etkileşimleri ve doğru kullanım şekli hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Gerekli görüldüğü takdirde hastayı uzman hekime yönlendirmek,
 • Hamilelere doğum öncesi, anneye ve bebeğe ise doğum sonrası bakım sağlamak,
 • Hastalara koruyucu hekimlik yapmak; bu bağlamda bireyleri beslenme, egzersiz ve diğer yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda bilgilendirmek,
 • Hemşire, teknisyen ve diğer sağlık personeli ile iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Tıbbi geçmiş, rapor ve muayene sonuçları gibi hasta bilgilerini kaydetmek,
 • Hastane yönetim kurulu tarafından belirlenen araştırma çalışmalarına katılmak,
 • Hasta ve aileleri ile bakım seçeneklerini görüşmek ve hastaların kendi sağlıkları için sorumluluk almasına yardımcı olmak,
 • Tıbbi gelişmeler, yeni ilaç ve tedaviler ile ilgili bilgileri güncel tutmak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.