El Cerrahisi ve Mikrocerrahi

TIBBİ BİRİMLER

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi

El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı  yaralanma ve hastalıkları, el, parmak, kol sinir, damar ve tendon( kiriş) kesilerinin onarımı, üst ekstremitenin doğumsal bozuklukları, brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bir daldır. Bu nedenle ‘El ve Üst Ekstremite Cerrahisi’ olarak da adlandırılır. Ayrıca alt ekstremite; bacak, ayak hastalık ve yaralanmaları, damar, sinir ve tendon kesileri, doğumsal bozuklukları  tanı ve tedavisiyle ile ilgilidir. İyi bir el cerrahisi uzmanı, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi alanlarına hakim olmalıdır.  Bu bölgelerdeki damar ve sinirlerin  cerrahi tedavileri ameliyat mikroskobundan bakıp ameliyat alanını ve dokuları büyülterek, ince uçlu mikro aletler kullanılarak yapılmayı gerektirmektedir. Bu nedenle el cerrahisi ve mikrocerrahi genellikle iç içe giren cerrahi dallardır.

El Cerrahisi

El cerrahisi, vücudumuzun omuzdan başlayıp parmak ucuna kadar uzanan ve üst ekstremite olarak isimlendirilen kısmın hastalıkları ve tedavisi ile ilgili bir cerrahi daldır. Ellerimiz, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ve üretim yapabilmek için çok büyük öneme sahiptir. El fonksiyonlarını bozan başta yaralanmalar olmak üzere geçici ya da kalıcı pek çok sorun hayatımızı önemli ölçüde etkiler. Üst ekstremitede kemik, kas, tendon, damar, sinir, bağ yapıları gibi bir birinden farklı yapılar aynı ortam içinde ahenk içinde çalışırlar. Çeşitli hastalıklar, travmalar, doğumsal problemler nedeni ile bu ahengin bozulduğu durumlar el cerrahisinin ilgi alanına girer.

Mikrocerrahi

Mikrocerrahi, operasyon mikroskopu veya özel gözlükler kullanarak ameliyat sahasının büyütülmesi sayesinde uygulanan cerrahi tekniktir. Bu sayede normalde çıplak gözle zor görülebilen sinir, damar gibi yapılardaki problemlerin cerrahi olarak tedavisi mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi damar ve sinir onarımlarında, vücudun bir bölgesinden başka bir bölgesine yapılan damarlı doku nakillerinde kullanılabilir. Günlük yaşamımızda hızla artış gösteren iş kazası, trafik kazası, cam kesisi, düşmeler veya benzeri kazalar sonucu yaralanmış uzuvların tamiri, kopan parçaların dikilebilmesi mikrocerrahi yöntemlerle mümkün olabilmektedir.

Fizyoterapi

Fizyoterapi, özellikle el yaralanmalarının tedavisinde cerrahi tedavinin tamamlayıcısıdır. Yapılan ameliyat ne kadar başarılı olursa olsun, hastalar uygun zamanda ve doğru şekilde fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği almazlarsa tam bir iyileşme sağlamak nerdeyse imkansızdır. Rehabilitasyonun amacı elin fonksiyonunu, dolayısıyla hastanın yaşam kalitesini arttırabilmektir. Elin ameliyat sonrası rehabilitasyon dönemi, yaralanmanın ve geçirilen ameliyatın şekline göre değişiklik gösterir. Amaç, tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak ve hastayı kısa sürede işine geri döndürebilmektir.

El cerrahisi alanına giren hastalıklar ve ameliyatlar

 • El, kol, bacak yaralanmaları
 • El-ayak tendon (kiriş), sinir, damar yaralanmaları
 • El, parmak kopmaları
 • Her türlü doğumsal el bozuklukları
 • Parmak yapışıklığı (sindaktili)
 • Parmak fazlalığı (polidaktili)
 • Parmak yokluğu
 • Yanığa bağlı el ve ayak bozuklukları
 • Elde gelişen tümörler ( ganglion kisti…)
 • El, parmak kırıkları
 • Tüm vücut doku kayıpları
 • Sinir sıkışmaları (karpal tünel, kübital tünel sendromlar…)
 • Brakial pleksus cerrahisi
 • Tendon sıkışmaları (tetik parmak, de Quervain tenosinoviti…)
 • Tetik parmak
 • Dupuytren hastalığı (kontraktür)
 • El-ayak tırnak deformiteleri (tırnak batması…)
 • El-parmak enfeksiyonları
 • Parmak ucu deformiteleri
 • Yanığa bağlı el-ayak deformiteleri

El Yaralanmalarında Acil Müdahalenin Önemi

Parmak ucundan başlayıp omuza kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar el cerrahisinin temel konularını oluşturmaktadır.

Sadece travma değil aynı zamanda da hastalıklar olarak da, el, el bileği ve üst koldaki doğuştan olan her türlü eksiklikler, bozukluklar ve yapışıklıklar; yine doğum sırasında oluşan travmaya bağlı gelişen felçler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümörler, geçirilmiş travma sonrası el ve el bileğinde oluşan sekellerin giderilmesi (bir kaza sonucu kesilen sinire bağlı gelişmiş felçler veya dolaşım bozukluğuna bağlı oluşmuş fonksiyon kayıpları, kötü veya yanlış kaynamış kırık ve çıkıkların düzeltilmesi, yanık sonrası zaman içinde oluşmuş deformiteler, infeksion harici çeşitli tırnak bozuklukları vb.) sayılabilir. Ülkemizde halen iş kazaları, trafik kazaları ve ev kazalarına bağlı el yaralanmaları, en önemli yeri tutmaktadır. El yaralanmalarının büyük çoğunluğu genç ve çalışan kesimde (20- 64 yaş arasında) yer alan popülasyonda görülmektedir.

Son dönemde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin arttırılması el yaralanmalarının önlenmesinde önemli bir basamaktır. El yaralanmaları kendi içinde incelendiğinde en yüksek oran parmak yaralanmalarında olduğu gösterilmiştir. Yaralanmaya etkin ve erken müdahale hem hastanın iyileşme periyodunu kısaltacak hem de hastanın hayata ve işe dönüşünü hızlandıracaktır. Yaralanmaların gerçekleştiği durumda hastaya ilk müdahaleden tedavi olacağı kuruma transferi arasındaki süre önemlidir. Genelde basit yaralanmalar revir ve acil servislerde halledilebilir. Genel hastanelerde acil hasta yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri gerek hasta gerekse hasta yakınlarında strese yol açmaktadır. Uzuv kopmalarında ise hasta tedavisinin teknik olarak yeterli ve donanımlı ekipler olan hastaneye sevki gerçekleştirilmelidir. Zaman değerlidir. El cerrahisi operasyonlarının uzun ameliyat süreleri, mikro cerrahi gerektirmesi nedeniyle ekip çalışması gerektirmektedir. Bu yüzden el yaralanmalarının tedavisinde hastaların mikro cerrahi yapan merkezlere transferi hayati önem taşımaktadır. En çok yaralanma parmak yaralanmalarıdır. Bunlardan en ciddi olanı ise parmak kopmasıdır.

Kopan parçanın hasta ile birlikte getirilmesi ve getirirken de uygun şekilde korunması gerekir. Eğer mümkünse kopmuş parça yaralanma bölgesinden alındığında steril serum fizyolojik ile yıkanır ve daha sonra bu solüsyonla hafifçe ıslatılmış nemli gazlı bezlere sarılarak su geçirmeyen bir naylon torba içine konur. Daha sonra içinde gazlı beze sarılı kopmuş parça olan bu naylon torba içinde buzlu su olan bir diğer torbanın içine konur. Bu ikinci torba içinde sadece buz değil buzlu su olmalı ve kopmuş parça hiçbir şekilde buz ile direkt temas etmemelidir. Kopmuş parça asla donuk duruma geçecek kadar soğutulmamalıdır. Kopmuş uzuv parçasının içinde kas dokusunun olması bu süreyi kısaltır.

İdeal şartlarda korunmuş kopmuş parçanın ideal soğuk iskemi süresi 2- 6 saat kadardır. Kas dokusu olmayan bir parmak, bu uygun şartlarda soğuk iskemide daha uzun süre saklanabilir ve replante edilebilir. İçinde kas dokusu olan el ya da daha yukarı seviyeli ampute parçalarda ideal şartlarda soğuk iskemide korunduğunda 12 saate kadar replante edilebilir. El cerrahisi yapılan hastalarda operasyondan sonra rehabilitasyon önemlidir. El rehabilitasyonu el yaralanmalarının tedavisinde olmazsa olmazdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sayesinde hastalara doğru zamanda ve uygun şartlarda fizyoterapistler eşliğinde rehabilitasyon yapılmalıdır. Bu sayede ameliyatın başarısı ile birlikte fonksiyonel başarıda da önemli sonuçlar elde edilmektedir. El Cerrahisi yapılan merkezde rehabilitasyonun yapılması cerrahın ve fizyoterapistin ortak çalışmasına imkân vermektedir. Bu da hastaların tedavisini daha etkin ve kısa sürede yapılmasını sağlamaktadır.

Tedavi kapsamının genişliği nedeniyle El Cerrahisi de multidisipliner çalışma ortamı gerektirmektedir. Plastik Cerrahi, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin bir ekip çalışması yaparak hastalar açısından daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Tedavi Yöntemleri

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Doktorları

Antalya’da düzenlenen 43. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı sırasında gerçekleştirilmiş olan Uzman Araştırma Yarışması’nda Doç. Dr. Alper Aksoy ve arkadaşları “Distal Parmak Ampütasyonlarında Ven Boyama Yöntemlerinin Ven Disseksiyonuna ve Replantasyon Başarısı Üzerine Etkisi” başlıklı çalışmalarıyla Klinik Dalda Birincilik Ödülü kazanmıştır.

Alper AKSOY
Alper AKSOY Doçent Doktor
Ad ve Soyad : Doç. Dr. Alper AKSOY
Unvan : PREC Uzmanı
Klinik : PREC
Merkez : Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi
E-Posta : alper.aksoy@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Doç. Dr. Alper AKSOY, 1977 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2000 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, 2000 – 2007 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmuştur.

İzmir El Mikrocerrahi ve Ortopedi Hastanesi’nde, El ve Mikrocerrahi eğitimini tamamlamış olan Doç. Dr. Alper AKSOY, 2007 – 2008 yılları arasında Klinik Şefi olarak idari görevinin de bulunduğu KKTC – Girne Asker Hastanesi’nde görev almış mesleki çalışmalarına ise, Bursa’da bulunan Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi‘nde devam etmektedir.

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ İLGİ ALANLARI; Yaralanmalar Meme Protezi Ben Tavşan Dudağı El Yaralanması Yüz Kırıkları Çene Problemleri Meme Küçültme Kepçe Kulak Sorunu Göğüs Estetiği Yanıklar Kellik Bölgesel Yağlanma Deri Kanseri Sinir Kesisi Dekübit Jinekomasti Hidradenit Süpürativa Kırık Skafoid Kırıkları Tendon Yaralanması Ortopedik Hastalıklar Tendon zedelenmesi, Mirror Hand, El Tümörleri, Tendon Hastalıkları, Kalça Kireçlenmesi, Kubital Tünel, Ganglion Kisti (Kistik Higroma), Boksör Kırığı, El Ve El Bileği Hastalıkları, El Bileği Kırıkları, Romatoid Artrit, De Quervain Tenosinoviti (Başparmak Tendon Sıkışması), El Yaralanması, Halluks valgus, Dupuytren kontraktürü, Fazla Parmak (Polidaktili), Başparmak Tabanında Kireçlenme, Tetik Parmak, El Enfeksiyonları, Doğumsal Kol Felci, Karpal Tünel Sendromu, Cilt Kesisi, Sinir Kesisi, Düğme İliği (Boutonniere) Deformitesi, Brakial Pleksus, Humerus Kırığı, El Bileği Bağ Yaralanmaları, Doğum kusurları, Endoskopik kubital tunel, Parmak kopması (replantasyon), Lenfödem cerahisi, Lenfatik mikrocerrahi, Guyon kanalı sendromu, Radial sinir kesisi, Tendon transferi, Parmak kopması, Saç Ekimi, Kaş Ekimi, Sakal Ekimi, Dolgu, Botox, Fleb Cerrahisi, Mikro Cerrahi ve Sinir Cerrahisi.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.