Uzm. Dr. Ramazan AKÇA
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı

Uzm. Dr. Ramazan AKÇA

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı

Uzm. Dr. Ramazan AKÇA

BURTOM ESENTEPE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
Ramazan AKÇA
Ramazan AKÇA Uzman Doktor
Ad ve Soyad : Uzm. Dr. Ramazan AKÇA
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı
Klinik : Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Merkez : Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
E-Posta : ramazan.akca@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

1969 Zonguldak doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’da tamamladı. 1986 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel lisesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1993 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında SSK Hacıbektaş Dispanseri, 1994-1998 yılları arasında SSK Nevşehir Hastanesinde Pratisyen Hekim olarak çalıştı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümüne girdi. 2002 yılında Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak Bölümden mezun oldu.

 • 1986 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel lisesinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi.

   

 • 1993 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu.

   

 • 1994 yılında SSK Hacıbektaş Dispanseri, 1994-1998 yılları arasında SSK Nevşehir Hastanesinde Pratisyen Hekim olarak çalıştı.

   

 • 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümüne girdi.

   

 • 2002 yılında Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak Bölümden mezun oldu.

 • 1994 HACIBEKTAŞ SSK DİSPANSERİ

 • 1994-1998 NEVŞEHİR SSK HASTANESİ

 • 1998-2002 ULUDAĞ Ü.BİYOKİMYA A.D.

 • 2003-2005 BURSA DÜZEN LABORATUVARI

 • 2005-2007 BİLECİK DEVLET HASTANESİ

 • 2007-2010 ÖZEL BURSA MEDİCALPARK HASTANESİ

 • 2010-2013 ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

 • TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ

 • TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

 • KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

   

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics,4. Basım,sayfa 3’de Klinik Laboratuvarların güvenilir sonuç için ne tür bilgilere ve analiz gücüne sahip olmaları  ile çalıştıkları örnek türleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Vücut sıvılarında ve dokuda güvenilir kalitatif ve kantitatif analiz yapabilmek için klinik laboratuarcı klinik laboratuvar çalışmasını ve analitik süreci etkileyen temel prensipleri ve prosedürleri anlamalıdır.Bunlar şu bilgileri kapsar:

 1)Çözünen ve çözücü kavramı,

2)Ölçüm birimleri,

3)Kimyasal ve referans materyaller,

4)Volumetrik örnekleme;dağıtım ve taşıma,santrifüj;tampon çözelti,ısı,ağırlık,radyoaktivite ölçümü ve çözeltilerin işleme tabi tutulması gibi temel teknikler,

5)Güvenlik

Klinik Laboratuvardaki çoğu analiz, çözeltilerdeki maddelerin konsantrasyonunun ölçümü veya varlığının belirlenmesi ile ilgilidir.Çözeltiler çoğunlukla kan,serum,idrar,beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvıları olmaktadır.

Biyokimya ilminin çalışma alanları American Chemistry Society (ACS) web sitesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

Biyokimya canlı organizmalar ile ilgili kimyasal süreçleri araştıran, biyoloji ve kimyayı birleştiren laboratuara dayalı bir ilimdir.

Biyokimyacı canlı sistemlerde kimyasal maddelerin yapısı,bileşimi ,kimyasal reaksiyonları ile sırasıyla bunların fonksiyonları ve kontrol etme yolları üzerinde çalışır.Biyokimya, Bilim insanları organik,inorganik ve fiziki kimyayı birleştirdiklerinde ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.

Şu alanları çalışmaya başlamışlardır:

1)Canlı organizmalar enerjiyi besinlerden nasıl alırlar?

2)Kalıtımın kimyasal temeli

3)Hastalıklarda ne tür temel değişiklikler görülür

Biyokimya moleküler biyoloji,immunokimya,nörokimya yanında biyoinorganik,biyoorganik ve  biyofiziksel kimya gibi ilimleri içermektedir.

Biz ise yukarıda verilen bilgilere ek olarak  kimyasalların temel kavramları ile hastalıkların ilişkisini istatistik ve Kanıta dayalı Tıp İlmine dayalı olarak laboratuvar süreçlerini analiz öncesi,analiz ve analiz sonrası dönemleri ile takip etmekteyiz. Analiz öncesi dönem sonuçların hastalıklardaki değişimleri yansıtabilmesi için doğru hasta hazırlığı ,doğru örnek alımı  ve örneklerin doğru işlenmesi/muamelesi gibi yaklaşımları gerektirirken analiz dönemi istatistiki veriler ışığında yöntem validasyonu,verfikasyonu,performansı,kalite değerlendirmeleri ve son olarak analiz sonrası dönem sonuçların önceki hasta sonuçları ile kıyaslanması (delta check), kendi içlerindeki uyumu ve hastalıklar ile ilişkili yorumu,panik değer değerlendirmeleri gibi yaklaşımları içermektedir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.