Uzm. Dr. Özden MENGÜ
Nöroloji Uzmanı (Nörolog)

Uzm. Dr. Özden MENGÜ

Nöroloji Uzman

Uzm. Dr. Özden MENGÜ

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ
Özden MENGÜ
Özden MENGÜ Uzman Doktor
Ad ve Soyad : Uzm. Dr. Özden MENGÜ
Unvan : Nöroloji Uzmanı
Klinik : Nöroloji
Merkez : Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi
E-Posta : ozden.mengu@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Uzm. Dr. Özden Mengü, Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) alanlarında faaliyet göstermektedir.

 • 1984 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ( 5 YIL VE KTÜ 1 YIL )
 • LÜLEBURGAZ SAĞLIK OCAĞINDA MECBURİ HİZMET.
 • TRAKYA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ. – 1992
 • 1997 SAMSUN SİGORTA HASTANESİNDE NÖROLOJİ UZMANLIĞI. – 1997
 • 2019 ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİNDE NÖROLOJİ UZMANLIĞI.
 • 8 TEMMUZ 2019 DAN BERİ KONUR CERRAHİ BURTOM TIP MERKEZİ

Mesleki çalışmalarına ise, Bursa’da bulunan özel Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi’nde devam etmekte.

 • 1984 KARADENİZ ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ
 • 1992 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK
 • 1992 – 1997 SAMSUN SİGORTA HASTANESİ
 • 1997- 2019 ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
 • 2019- BURTOM KONUR TIP MERKEZİ
 

NÖROLOJİ İLGİ ALANLARI
Vertigo, Epilepsi, Fibromiyalji, Alzheimer, Ms hastalığı, Uyku apnesi, Depresyon, Baş ağrısı, Huzursuz bacak sendromu, Bel ağrısı, Menenjit, Kulak çınlaması, Parkinson, İnsomnia Migren, ALS hastalığı, Hidrosefali, Karpal tünel sendromu, Boyun tutulması, Demans, Beyin tümörü, Halüsinasyon, Boyun ağrısı, Trigeminal nevralji, Narkolepsi, Sinir sıkışması, El titremesi, Myastenia gravis, Yüz felci, Meslek Hastalıkları, Nöropati, Atipik otizm, Lordoz, Beyincik dejenerasyonu, Yorgunluk, Amnezi, Tremor, Unutkanlık, Lezyon, Atrofi, Ayak yanması, Uyku Felci, Sinir Sistemi Hastalıkları, Nörofibromatozis, Deliryum, Afazi, Koma, Hemipleji, Guillain barre sendromu, Hamilelikte Baş Ağrısı, Özel Öğrenme Güçlüğü, Ensefalit, Nevralji, Kas erimesi, Huntington hastalığı, Gerilim tipi baş ağrısı, Ataksi, Distoni, Beyincik sarkması, Kas Hastalıkları, Nöropatik ağrı, SVO, Beyin Hastalıkları, Ensefalopati, Serotonin Sendromu, Otoimmün Hastalıklar, Uyku Problemi, Küme baş ağrısı, Beyin damar tıkanıklığı, Deli dana hastalığı, Gece terörü, Havale Geçirmek, Tüberoskleroz, Kas Seğirmesi, Konuşma bozukluğu, Uyurgezerlik, Auralı migren, Sağ Kol Uyuşması, Kronik Hastalıklar, Clostridium Botulinum, Dil Uyuşması, Sspe, Beyne pıhtı atması, Kafa travması, Koprolali, İntraserebral Kanama, Periferik nöropati, Apraksi, Göz Kararması, Temporal Lob Epilepsisi, Dudak Seyirmesi, Soğuk havale, Glioblastoma, Beyin ödemi, Rijidite, Beyinde kist, Parmak Uyuşması, Katalepsi, Spastisite, Psödotümör serebri, Beyin anevrizması, Artikülasyon Bozukluğu, Solunum yetmezliği, Tardif Diskinezi, Ayak Uyuşması, Avuç içi yanması, Hipoplazi, Şakak Ağrısı, Diskinezi, Transvers Miyelit, Hemiparezi, Düşük ayak, Hipersomnia, Menenjiom, Asimetrik yüz, Kaval Kemiği Ağrısı, Agnozi, Damar Hastalıkları, Adrenolökodistrofi, Tarlov Kisti, Denge Bozukluğu, Hipodens Lezyon, Bacak Kaşıntısı, Eklem Hastalıkları, Kubital Tünel Sendromu, Kuadripleji, AVM Hastalığı, Korsakoff Sendromu, Sağ Bacak Uyuşması, Miyozis, Nevrasteni, Yüzde Uyuşma, Parmak Ağrısı, Klonus, Siringomiyeli, Ayak Karıncalanması, Beyincik Küçülmesi, Brown Sequard Sendromu, Katapleksi, Kurşun Zehirlenmesi, Yabancı El Sendromu, Beyin Yorgunluğu, Katılma Nöbeti, Adem Hastalığı, Kısmi Felç, Bradikinezi, Prosopagnozi, Meraljia Parestetika, Hipoestezi, Patlayan Kafa Sendromu, Vestibüler Nörit, Hamilelikte El Uyuşması, Parmak Seğirmesi, Bacak Seğirmesi, Disdiadokinezi, Algı Bozukluğu, Pes Kavus, Gülme Hastalığı, Beyin Damar Hastalıkları, Uyuşma, Disfazi, Tik Hastalığı, Yaşlılık Hastalıkları, Nöromüsküler Hastalıklar, Yürüme Bozukluğu, Omurilik Hastalıkları, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Kollaps, Faset Sendromu, Minamata Hastalığı, Hareket Bozuklukları, NMO hastalığı, Hamilelikte Kaburga Ağrısı, Sturge Weber Sendromu, Creutzfeldt Jakob Hastalığı, Cadasil Hastalığı, Hemifasiyal Spazm, Moyamoya Hastalığı, Gebelikte Migren.

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.

Nörolojik Temel Bilimler

 • Birçok sistemik hastalık sinir sistemine ait bulgulara neden olabilirken, nörolojik hastalıkların bazıları da diğer organ sistemlerini etkilenebilir. Örneğin gebelikte değişen hormon düzeyleri vücudun sıvı ve tuz tutmasını kolaylaştırır, kemiklerin korunaklı yüzeylerinden geçen sinirler bu seviyelerde ödem etkisi nedeni ile bası altında kalarak zarar görürler. Sonuçta etkilenen bölgenin altında uyuşma, karıncalanma, ağrı, etkilenen kaslarda kuvvetsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Benzer şekilde şeker hastalığı ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda bu duruma zemin hazırlar. Bu ve benzeri pek çok nörolojik hastalık tek bir sisteme ait bulgu vermediğinden, başvuru sırasında hastaların birçoğu farklı branş hekimlerince görülür.
 • Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
 • Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Kraniyal tomografi ve/veya magntik rezonans görüntülemesi, ekokardiografi ekstrakranial dopler gibi tetkikler inme kliniği ile başvuran hastalarda uygulanmakta, alınan sonuçlar hastaların takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastaların takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
 • El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan emg (elektro miyo-nörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuvarında yapılabilmektedir.
 • Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan eeg (elektro ensafolo grafi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuvarında yapılabilmektedir.
 • Toplumsal bir sorun olma yoluna giden işgücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları; baş ağrısı polikliniğinde değerlendirilebilmektedir.
 • Nöroloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen incelemeler, beynin elektriksel aktivitesinin kâğıt üzerine dökülmesiyle gerçekleştirilen EEG ve sinirlerin, kasların ve omuriliğin ve bunların bağlantılarının hastalıkları ile alakalı ölçüm testleri olanEMG’dir. EEG,. beyin dalgalarının değişiklikler gösterdiği hastalıklarda, özellikle epilepside kullanılan bir tetkiktir. EMG ise hızlı bir şekilde yapılıp hastanın tedavisinde kullanılmalıdır. Bunlar diğer branşlara yönlendirme ve hastaların tedavisinin planlanması açısından gerekli olan ölçüm yöntemleridir. Hastanın getirildiği andan itibaren görüntüleme, laboratuvar gibi tüm incelemelerinin bir çatı altında yapılabilmesi ve teşhisinin konulabilmesi hasta açısından çok büyük bir avantajdır.

Nörolojik bozukluklar

Beyin, omurilik ya da sinirlerin elektriksel yapısındaki anormallikler çeşitli nörolojik bozukluklara yol açabilmektedir.Bu semptomlara örnek; inme, kas zayıflıkları,koordinasyon problemleri, his kaybı, nöbet geçirme, sersemlik, acı ve şuur kayıplarıdır. Birçok tanımlanmış nörolojik hastalık bulunmaktadır, bazıları nispeten yaygındır fakat genellikle az görülmektedir.

Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarını şu şekilde listelenmiştir.

 • Beyin
  • Beyin lobuna bağlı beyin hasarı
   • Ön lob hasarı
   • Yan lob hasarı
   • Şakak lob hasarı
   • Artkafa lob hasarı
  • Tiplerine göre beyin fonksiyon hasarları:
   • Afazi ( konuşma zorluğu ya da yitimi)
   • Disgrafi (yazı yazma bozukluğu)
   • Dizartri (sözcükleri söylemede güçlük)
   • Apraksi (İşlev Yitimi)
   • Agnozi (bilinçsizlik)
   • Amnezi (Unutkanlık)
 • Omurilik hastalıkları
 • Periferik sinir hastalığı
 • Kafatası sinir hastalığı 
 • Otonom sinir sisitemi hastalıkları 
 • Nöbet geçirme hastalıları
 • Merkez ve periferik sinir sistemi hareket bozukluğu hastalıları
 • Uyku Hastalıkları 
 • Migren ve diğer tip baş ağrıları 
 • Sırt ve boyun ağrıları
 • Merkez Nöropati
 • Nöropsikiyatrik hastalıklar

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.