Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı

Uzm. Dr. Ece SEÇİÇİ

Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı

Uzm. Dr. Ece SEÇİÇİ

BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ
Ece SEÇİCİ
Ece SEÇİCİ Uzman Doktor
Ad ve Soyad : Uzm. Dr. Ece SEÇİCİ
Unvan : Dahiliye Uzmanı
Klinik : Dahiliye (İç Hastalıkları)
Merkez : Burtom Özlüce Tıp Merkezi
E-Posta : ece.secici@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

TIPTA UZMANLIK TEZİ: Pregestasyonel Diyabeti ve farklı derecede glikoz intoleransı bulunan gebelerin takibi

1997-2003 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2004-2009 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-UZMANLIK

2009-2013 Malatya Devlet Hastanesi
2013-2015 İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi
2015-2018 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2018 Özel Burtom Özlüce Tıp Merkezi

 • 1997-2003 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • 2004-2009 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-UZMANLIK
 • 2009-2013 Malatya Devlet Hastanesi
 • 2013-2015 İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi
 • 2015-2018 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2018 Özel Burtom Özlüce Tıp Merkezi
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası
 • 1.Aladağ, M., Harputluoğlu,M., Demirel,U., Çiçek, C., Ateş, F., Alan, H., Öner, İ., Görgel, A., Yitmen, E., Karıncaoğlu,M., Hilmioğlu, F., Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Bir ve İki Hafta Süreli Esomeprazole Temelli Tedavi . 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası ,2005

   

 • 2.Alan,H., Demirel,U., Aladağ, M., Ateş, F., Harputluoğlu,M., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Görgel, A., Yitmen, E., Eskin, F., Hilmioğlu, F., Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz. 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası ,2005

   

 • 3.Harputluoğlu, M., Demirel, U.,Temel, İ., Fırat, S., Ateş, F., Alan, H., Yitmen, E., Görgel, A. , Diri, H., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., Tiyoasetamid Hepatotoksisitesi Oluşturulan Ratlarda Antioksidanların Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası ,2005

   

 • 4.Alan, H.,Harputluoğlu, M., Ateş, F., Demirel, U., Aladağ, M., Görgel, A., Yitmen, E., Hilmioğlu, F., Fonksiyonel Dispepsili Olgularda Esomeprazol+Amoksisilin+Klaritromisin Tedavisiyle Helicobacter Pylori Eradikasyonu. 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası ,2005

   

 • 5.Demirel, U., Harputluoğlu, M., Çıralık, H., Temel, İ., Yücel, N., Yitmen, E.,Fırat, S., Alan, H., Ateş, F., Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Hilmioğlu, F., Ratlarda Tiyoasetamit Hepatotoksisitesinde Gingko Biloba’nın Etkikleri. 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası ,2005

   

 • 6. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Demirel, U., Harputluoğlu, M., Ateş, F., Alan, H., Aydın, Y., Toktaş, H., Berber, İ., Cömert, M., Yitmen, E., Ulutaş, Ö., Hilmioğlu, F., Malatya Belediyesi Çalışanlarında Viral Hepatit Sıklığı, 6.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2007.

   

 • 7.Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., Ateş, F., Görgel, A., Cömert, M., Aydın, Y., Karahan, D., Görgel, A., Bindal, M., Yağmur, M., Yitmen, E., Toktaş, H., Ulutaş, Ö., Hilmioğlu, F., Entecavir ve Pegylated İnterferon Kombinasyonu ile Kronik HBV Tedavisinde 4.Haftadaki Viral Yanıtın Anlamı, 4.Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2007.

 • 8.Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., M., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Görgel, A., Aydın, Y., Cömert, M., Yağmur, M., Ulutaş, Ö., Yitmen, E., Eskin, F., Hilmioğlu, F., Bölgemizde İrritable Barsak Sendromunun Epidemiyolojik Özellikleri, 4.Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2007.

 • 9.Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., Ulutaş, Ö., Orhan, M., Cömert, M., Aydın, Y., Baran, M., Görgel, A., Yağmur, M., Yitmen, E., Hilmioğlu, F., İnflamatuar Barsak Hastalığında Helicobacter Pylori Sıklığı ve Klinik Önemi, 4.Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2007.

   

 • 10. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., Ulutaş, Ö., Cömert, M., Orhan, M., Aydın, Y., Görgel, A., Yağmur, M., Berber, İ., Yitmen, E., Gündüz, E., Bindal, M., Hilmioğlu, F., İnflamatuar Barsak Hastalığında Hepatit B ve Hepatit C Parametrelerinin Değerlendirilmesi, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.

   

 • 11. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., Seçkin, Y., Orhan, M., Ulutaş, Ö., Cömert, M., Aydın, Y., Yağmur, M., Görgel, A., Karahan, D., Yitmen, E., Hilmioğlu, F., İnflamatuar Barsak Hastalıklı Olgularımızın Epidemiyolojik Özellikleri, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.

 • 12. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., Seçkin, Aydın, Y., Cömert, M., Görgel, A., Yitmen, E., Bindal, M., Yaðmur, M., Toktaş, H., Sağır, H., Hilmioğlu, F., Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik Değerlendirme Sonuçlarımız, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.

   

 • 13. Aladağ, M., Karıncaoğlu, M., Harputluoğlu, M., Demirel, U., Ateş, F., Alan, H., Yağmur, M., Görgel, A., Aydın, Y., Cömert, M., Yitmen, E., Gündüz, E., Hilmioğlu, F., Doðu Anadolu Bölgesinde Çalışan Popülasyonda Gastroözefagial Reflü Hastalığı Sıklığı, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.

   

 • 14.Sertkaya,A.,Çıkım, Yitmen, E., Kafkaslı ,A., Gebelik Boyunca Biyoelektrik Ýmpedans Yöntemi ile İzlenen İnsülin Tedavisi Altındaki Pregestasyonel ve Gestasyonel Diyabetik Hastalar. 12.Ulusal Perinatoloji Kongresi , 2009

   

 • 15.Yitmen, E., Sertkaya, A.,Çıkım., Kafkaslı, A., 50 Gram Tarama Testi Pozitif Olgular, Gestasyonel Diyabetik Gebeler Gibi Takip Edilmeli mi? 12.Ulusal Perinatoloji Kongresi , 2009

   

 • 16.Erkurt,M.A.,Kaya, E., Baran,M.,Yitmen,E.,Şenel,S.,Kuku,I.,Aydoğdu,I.,Rapid progression of acquired amegakaryocytic thrombocytopenia to myelodysplastic syndrome:Case report, Turkish Journal of Hematology ,2005,22(4): 205-208

   

 • 17.Aydoğdu ,I.,Erkurt,M.Ozhan,O.,Kaya,E.,Kuku,I., Yitmen,E.,Aydýn,N.,Reversibl bone marrow necrosis in a patient due to overdosage of diclofenac sodium: Case report, American Journal of Hematology , 2006, Apr;81(4):298

   

 • 18.Pregestasyonel Diyabeti ve Farklı Derecede Glikoz İntoleransı Bulunan Gebelerin Takibi, Tıpta Uzmanlık Tezi,Danışman: Doç.Dr.Ayşe ÇIKIM SERTKAYA, Malatya , Türkiye

DAHİLİYE İLGİ ALANLARI

Sindirim Sistemi Hastalıkları (Mide, Bağırsak, Safra kesesi, Karaciğer, Pankreas), Solunum Sistemi Hastalıkları, Helikobakter Pilori (Ülser Mikrobu), Hazımsızlık (Dispepsi), Halsizlik (Bitkinlik, Yorgunluk), Guatr, Endokrin – Metabolizma, Metabolik Hastalıklar (İnsülin direnci- Obesite), Anemi,  Elektrokardiyografi (EKG), Eklem Kireçlenmesi (Osteoartrit), Ateş, Duodenum Ülseri (Oniki Parmak Bağırsağı Ülseri), Diyare (İshal), Dispepsi (Hazımsızlık), Diabetes Mellitus(Şeker), Damar Hastalıkları, Çarpıntı, Böbrek Hastalıkları, Bel-Boyun Ağrıları, Bağırsak Hastalıkları, Eklem Ağrısı, Yorgunluk, Tansiyon düşüklüğü / yüksekliği, Sıvı Ve Elektrolit Bozuklukları, Safra Kesesi Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Romatizmal Ağrılar, Pankreas Hastalıkları, Nefes Darlığı, Hepatit (Karaciğer İltihabı), Mide Ağrısı, Kireçlenme (Osteoartrit), Kemik Erimesi (Osteoporoz), Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Karın Ağrısı, Karaciğer Hastalıkları, Kalp Hastalıkları, Hiperlipidemi Takip ve Tedavisi, Kalp Damar Hastalıkları, Mide Hastalıkları, Tiroid Bezi Hastalıkları ve Teşhisi, Diyabet, Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon).

DAHİLİYE TANI VE TEDAVİLER

Genel iç hastalıkları, Diyabet tedavisi, Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi, Kronik Hastalıklara Bütünsel Yaklaşım, Mide – Bağırsak Hastalıkları ve Tedavisi, Medikal Tedaviler, Tiroid Nodülleri Takip ve Tedavisi.

İç hastalıkları, tıbbın bir ana bilim dalıdır; Dahiliye olarak da bilinir.
İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve alerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

İç hastalıkları bölümünün pek çok yan dalı bulunmaktadır. Bu yan dallardan biri olan endokrinoloji, iç salgı bezlerinden kaynaklanan metabolizma hastalıkları ile ilgilenmektedir. Bu iç salgı bezleri böbreküstü bezler, tiroid ve hipofiz bezleridir. Bir diğer dalı ise gastronenterolojidir. Bu dal dolaşım sistemi, üreme sistemi, boşaltım sistemi, kas sistemi, lenfatik sistem, endokrin sistemi, deri, üriner sistem ve iskelet sisteminde gelişen hastalıkların tanısının koyulmasında oldukça başarılıdır. Bir diğer bilim dalı olan hemotoloji plazma hücreleri, beyaz kan hücrelerinden kaynaklı hastalıklar, demir eksikliğine bağlı gelişen anemi ve bunlara bağlı oluşan kanser gibi hastalıkların tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Nefroloji böbrek naklinden diyaliz tedavisine kadar birçok alandan sorumludur. Ayrıca kronik tansiyon yüksekliği ve vücuttaki sıvı dengesizliğinden kaynaklanan problemlerde nefroloji dalının alanına girer. Romatoloji ise vücut ağrıları, yumuşak doku ve kas yaralanmaları, kemik erimesi gibi durumların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

İlgi Alanları: Zatürre, Grip, Bronşit, Göğüs ağrısı, Astım, Koah, Hipertansiyon, Kalp ritim bozuklukları, Kalp yetmezliği, Koroner kalp hastalıkları, Diyabet, Guatr, Ağız kuruluğu, Ülser, Gastrit, Mide ekşimesi, Öksürük, Karaciğer hastalıkları, Safra kesesi hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Karın ağrısı, Kabızlık, İshal, Spastik kolon, Kansızlık, Hemofili, Troid hastalıkları, Obezite, Kolesterol ve trigliserid yüksekliği, Gut hastalığı, Ateşli eklem romatizması, Osteoporoz, İdrar yolu hastalıkları, Baş dönmesi, Baş ağrısı, Migren, Hepatit, Akdeniz anemisi, Kistler, Alerjiler, Sürekli hapşırma, Kanser, Hormon bozuklukları, Bulaşıcı hastalıklar, Hipertansiyon.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.