Uzm. Dr. M. Baybars TÜREL
Kardiyoloji Uzmanı (Kardiyolog)

Uzm. Dr. M. Baybars TÜREL

Kardiyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. M. Baybars TÜREL

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ
M. Baybars TÜREL
M. Baybars TÜREL Uzman Doktor
Ad ve Soyad : Uzm. Dr. M. Baybars TÜREL
Unvan : Kardiyoloji Uzmanı
Klinik : Kardiyoloji
Merkez : Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi
E-Posta : baybars.turel@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

1970 yılında Ankara’da doğdum. 1981 yılında Denizli Gazi İlköğretim okulundan, 1988 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum.


ABD’nin tıpta uzmanlık sınavı eşdeğeri USMLE sınavlarını geçerek ECFMG (Educational Commision for Foreign Medical Graduates) sertifikası aldım. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak ‘kardiyoloji uzmanı’ oldum.


Gaziantep Sanko Hastanesi’nde Dr. Talantbek Batyraliev ve Dr. Alper Serçelik yanında girişimsel kardiyoloji eğitimi aldım. 2014 yılında New York Chiropractic College’da başladığım klinik beslenme yüksek lisans programını 2016 yılında tamamladım.


Dünya Obezite Federasyonu SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) sertifikasyon programını tamamlayıp Türkiye’den bu sertifikasyonu alan ilk kişi oldum.
Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nden (ESC) ‘Avrupa Kardiyoloji Diploması’ ve ‘Fellowship’ (FESC) ünvanları aldım. Aynı derneğin sınavlarını geçerek Türkiye’de Avrupa Kalp Ritim Birliğinin (EHRA) pacemaker-ICD implantasyonu sertifikasını alan ilk kişi oldum.


İngiltere (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyeti’nde diploma eşdeğerliklerini alarak her iki ülkenin General Medical Council (Genel Tıp Konseylerine) kayıt oldum.


Tüm dünyada fonksiyonel tıbbın bir numaralı teşkilatı kabul edilen ve Cleveland Clinic bünyesinde faaliyet gösteren Institute for Functional Medicine (IFM)’deki eğitimlerimi tamamlayıp, sınavlarını geçerek Türkiye’de IFMCP (Institute for Functional Medicine Certified Practitioner) sertifikasını alan ilk ve tek kişi oldum.


Halen Bursa’da Konur Cerrahi Tıp Merkezi’nde görevlerime devam etmekteyim.


2014 yılında klinik beslenme yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığım ve artık bir tutku haline gelen fonksiyonel tıp, uzun ve sağlıklı yaşam için bilimsel kanıtlar çerçevesinde hayat stilinde beslenme, fiziksel egzersiz ve ötesindekilere küçük ama önemli dokunuşları keşfetmek (bir nevi ‘biohacking’) en önemli ilgi alanlarım.

 • 1994 Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiTIP DOKTORU
 • 2000 Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiKARDİYOLOJİ UZMANI
 • 2016 New York Chiropractic CollegeKLİNİK BESLENME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • 2016 Dünya Obezite Federasyonu SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education)OBEZİTE PROFESYONELİ UZMANLIK SERTİFİKASI
 • 2018 Institute for Functional MedicineFONKSİYONEL TIP UYGULAYICISI
 • 2014 – Özel Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi
 • Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi (2006 – 2014)
   

Dünya Obezite Federasyonu SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education) sertifikasyon programını tamamlayıp Türkiye’den bu sertifikasyonu alan ilk kişi oldum.
Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nden (ESC) ‘Avrupa Kardiyoloji Diploması’ ve ‘Fellowship’ (FESC) ünvanları aldım. Aynı derneğin sınavlarını geçerek Türkiye’de Avrupa Kalp Ritim Birliğinin (EHRA) pacemaker-ICD implantasyonu sertifikasını alan ilk kişi oldum.


İngiltere (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyeti’nde diploma eşdeğerliklerini alarak her iki ülkenin General Medical Council (Genel Tıp Konseylerine) kayıt oldum.


Tüm dünyada fonksiyonel tıbbın bir numaralı teşkilatı kabul edilen ve Cleveland Clinic bünyesinde faaliyet gösteren Institute for Functional Medicine (IFM)’deki eğitimlerimi tamamlayıp, sınavlarını geçerek Türkiye’de IFMCP (Institute for Functional Medicine Certified Practitioner) sertifikasını alan ilk ve tek kişi oldum.

KARDİYOLOJİ İLGİ ALANLARI

Hipertansiyon, İskemik kalp hastalıkları, Aterosklerotik koroner, arter hastalığı, Akut koroner sendromu, Anjina pektoris, Trisküspit stenozu, Aort yetmezliği, Aort darlığı, Mitral kapak yetmezliği, Mitral kapak darlığı, Miyokart infarktüsü, Endokart hastalıkları, Pulmoner yetmezlik, Pulmoner stenoz, Kardiyomiyopati, Akut miyokardit, Perikardiyal efüzyon, Perikard tamponadı, Kardiyak tümörler, Primer tümörler, Periferik arter hastalıkları, Kardiyak arrest Wolf Parkinson White Sendromu, Kardiyak aritmiler, Atriyal miksoma Gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenir.

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

 • Girişimsel kardiyoloji
 • Kalp elektrofizyolojisi

Tabii, alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
 • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Doğuştan kalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:
 • Kalp stres testi (“efor testi” ya da “eforlu EKG” olarak da bilinir)
 • Taşınabilir EKG aygıtı (“Holter monitörü” olarak da bilinir)
 • Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri
 • Koroner anjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve Koroner yoğun Bakım ünitelerinde (KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ’ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan(Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların Kalp Ritimleri, Tansiyonları, Nabız sayıları, Kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.