Kardiyoloji Uzmanı (Kardiyolog)

Prof. Dr. Cemal LÜLECİ

Kardiyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Cemal LÜLECİ

BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ
Cemal LÜLECİ
Cemal LÜLECİ Profesör Doktor
Ad ve Soyad : Prof. Dr. Cemal LÜLECİ
Unvan : Kardiyoloji Uzmanı
Klinik : Kardiyoloji
Merkez : Burtom Özlüce Tıp Merkezi
E-Posta : cemal.luleci@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

İlk ve orta eğitimini Samsun’da alır. Son sınıfta aldığı bursla Franklin High School Detroid-USA’de eğitimini tamamlar.

Yurt içi ve Yurt dışı 150’ye yakın makalesi bulunan Prof.Dr Cemal LÜLECİ evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

 • 1964-1970 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
 • 1970-1974 İç Hastalıkları Uzmanlığı
 • 1975-1978 Askerlik ve Kardiyoloji Uzmanlığı
 • 1984 Kardiyoloji Doçenti
 • 1986-1995 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji kuruculuğu ve Profesörlük unvanı
 • 1995-2005 Kardiyomed Kardiyoloji Merkezi Bursa
 • 2005-2018 Burtom Biyofiz Tıp Merkezi
 • 2018 Burtom Tıp Merkezi Özlüce
 • 1964-1970 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
 • 1970-1974 İç Hastalıkları Uzmanlığı
 • 1975-1978 Askerlik ve Kardiyoloji Uzmanlığı
 • 1984 Kardiyoloji Doçenti
 • 1986-1995 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji kuruculuğu ve Profesörlük unvanı
 • 1995-2005 Kardiyomed Kardiyoloji Merkezi Bursa
 • 2005-2018 Burtom Biyofiz Tıp Merkezi
 • 2018 Burtom Tıp Merkezi Özlüce
 • Türk Tabipler Birliği
 • Yurt içi ve Yurt dışı 150’ye yakın makalesi bulunmaktadır.
KARDİYOLOJİ İLGİ ALANLARI

Hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları, aterosklerotik koroner, arter hastalığı, akut koroner sendromu, anjina pektoris, trisküspit stenozu, aort yetmezliği, aort darlığı, mitral kapak yetmezliği, mitral kapak darlığı, miyokart infarktüsü, endokart hastalıkları, pulmoner yetmezlik, pulmoner stenoz, kardiyomiyopati, akut miyokardit, perikardiyal efüzyon, perikard tamponadı, kardiyak tümörler, primer tümörler, periferik arter hastalıkları, kardiyak arrest wolf parkinson white sendromu, kardiyak aritmiler, atriyal miksoma gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla ilgilenir.

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalıyken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalarla biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte kardiyoloji içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

 • Girişimsel kardiyoloji
 • Kalp elektrofizyolojisi

Tabii alt dalların ortaya çıkması ve bunlar üzerinde yetkinleşen doktorlar ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
 • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Doğuştan kalp hastalıkları

Nefroloji, endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve sağaltımı için uğraştığı hastalıklardandır.

Kardiyolijinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:
 • Kalp stres testi (“efor testi” ya da “eforlu EKG” olarak da bilinir)
 • Taşınabilir EKG aygıtı (“Holter monitörü” olarak da bilinir)
 • Kandaki kalp enzimlerinin düzeyleri
 • Koroner anjiyografi

Kardiyolojide, yataklı tedavi verdiği hastaları genel servis ve koroner yoğun bakım ünitelerinde (KYBÜ) yatırarak tedavi etmektedir. KYBÜ’ler genel durumu ağır acil müdahale gerekebilecek hayati tehlikesi söz konusu olan (Kalp Krizi geçirenler gibi) hastaların takip edildiği birimlerdir. KYBÜ kabul edilen hastaların kalp ritimleri, tansiyonları ve nabız sayıları, kan oksijen miktarları tüm hastaların bağlı olduğu merkezi bir monitörle takip edilmekte olup bu monitörler test edilen değerlerde bir anormallik olduğunda görevli personeli alarm vererek uyarmaktadır. Genel durumu düzelen hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalarda tetkik ve tedavisine devam etmek üzere genel servislere alınarak takip edilmektedir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.