Genel Cerrahi / Operatör Doktor

Op. Dr. Ziya Taner ÖZKEÇECİ

Genel Cerrahi / Operatör Doktor

Op. Dr. Ziya Taner ÖZKEÇECİ

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi

Ziya Taner ÖZKEÇECİ
Ziya Taner ÖZKEÇECİ Operatör Doktor
Ad ve Soyad : Op. Dr. Ziya Taner ÖZKEÇECİ
Unvan : Operatör Doktor
Klinik : Genel Cerrahi (Hariciye)
Merkez : Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi
E-Posta : taner.ozkececi@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Op. Dr. Ziya Taner ÖZKEÇECİ. 2000 Yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun olmuş, 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman unvanını almıştır.

Op. Dr. Ziya Taner ÖZKEÇECİ, şu anda mesleki çalışmalarına Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi’nde devam etmektedir.

BAŞLICA İLGİ ALANLARI:

Laparoskopik operasyonlar (kapalı ameliyat prosedürü ile):

 • Safra kesesi ameliyatları (safra kesesi taşları, safra kesesi iltihabı…)
 • Karın duvarı fıtıkları: Kasık fıtığı, göbek fıtığı, kesi (insizyonel herni) fıtığı
 • Akut apandisit
 • Mide kanseri, kalınbağırsak (kolon) kanseri, karın içi organ kanserleri
 • Dalak ameliyatları.

Obesite ile mücadele

 • Endoskopik olarak mide botox uygulaması
 • Mide balonu uygulaması
 • Laparoskopik (kapalı ameliyat) tüp mide operasyonu (sleeve gastrektomi), Gastrik bypass operasyonu, Ayrıca şeker hastalığı tedavisinde ileal interpozisyon (şeker ameliyatı)

Mide ve kalınbağırsak (kolon) hastalıklarının tanı ve tedavisi

 • Üst gastrointesinal sistem endoskopisi (özofagogastroduodenoskopi)
 • Alt gastrointesinal sistem endoskopisi (kolonoskopi işlemleri)
 • Endoskopi eşliğinde sindirim sistemi organlarından biyopsi alınması
 • Sindirim sisteminden yabancı cisim çıkarılması
 • Sindirim sistemi kanamalarının durdurulması ile ilgili skleroterapi, hemoklip uygulanması, argon lazer uygulanması
 • Sindirim sisteminin darlıklarında balon ve geçici-kalıcı stent uygulama.
 • PEG (perkutan endoskopik gastrostomi), ağızdan alımı olamayan hastalarda endoskopik olarak mideye beslenme tüpü takılması

Karaciğer, pankreas ve safra yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi

 • ERCP (endoskopik kolanjiopankreatografi) işlemleri.
 • Taşa bağlı safra yolu tıkanıklıklarında taşın çıkarılması ve kırılması
 • Tümöre (kanser) bağlı safra yolu tıkanıklıklarında safra kanalına stent uygulanması
 • Pankreas tümörlerine bağlı kanal tıkanıklıklarında pankreas kanalına stent uygulanması
 • Safra yolu tümörlerinde kolanjiyoskop (koledoskop) eşliğinde görsel ve biyopsi alınarak kesin tanı sağlanması

Makat (anal) bölge hastalıklarının tedavisi

 • Basur (hemoroid) hastalığının lazer yada cerrahi tedavisi
 • Makat çatlağı (akut veya kronik anal fissür) hastalığının botox ya da cerrahi tedavisi
 • Makat kenarında akıntı ile seyreden anal fistül hastalığının lazer yada cerrahi tedavisi (fistülektomi, seton uygulaması)
 • Makat bölgesi absesi (perianal abse) nin cerrahi tedavisi
 • İlerlemiş makat ve çevresi enfeksiyonu (fournier gangreni) tedavisi
 • Makat kanserinin cerrahi tedavisi

Tiroid bezi hastalıkları

 • Guatr (tiroid bezinin aşırı büyümesi) tedavisinde tiroid bezi ameliyatları (tiroidektomi)
 • Tiroid bezinde yer alan nodüllerin neden olduğu hastalıklarda takip ve tedavi
 • Tiroid bezinde oluşabilen nodüllerden biyopsi alınması
 • Tiroid ameliyatlarında ses tellerini kontrol eden sinirlerin ameliyat sırasında zarar görmemesi amacıyla tiroid sinir stimulatör cihazı kullanılmaktadır
 • Tiroid hastalarının kullandığı ilaçların takibi ve düzenlenmesi

Paratiroid bezi

 • Kandaki kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol eden paratiroid bezi hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Aşırı çalışan paratiroid bezinin birinin ya da tamamına yakın çıkarılması
 • Paratiroid ameliyatlarında GAMMA PROBE kullanılmaktadır

Meme hastalıkları

 • Meme hastalarının takibi
 • Mamografi ve meme usg
 • Emziren hanımlarda sür birikmesine bağlı memede şişlik ile seyreden angorjman tedavisi
 • Memede ele gelen sertliklerin tanımlanması takibi ve gerektiğinde çıkarılması
 • Meme biyopsisi (memeden iğne ile kitle örneklenmesi)
 • Meme kanseri hastalarında memenin tamamen çıkarılmadan kanserin alınması ameliyatları (meme koruyucu cerrahi)

Deri hastalıkları

 • Tırnak batmalarının lokal anestezi ile kalıcı olarak giderilmesi
 • Kıl dönmesi (pilonoidal sinus) hastalıklarınn tedavisinde
 • Lazer ile sinus ablasyonu
 • Hastalık bölgenin çıkarılması ve Flep yöntemlerinin uygulanması
 • Ciltte ve saçlı deride oluşan yağ bezelerinin çıkarılması
 • Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
 • Uzmanlık Eğitimi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi /2010
 • Obesite Cerrahisi Eğitimi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Obesite Cerrahisi Konusunda Bilgi Ve Beceri Artırma Amaçlı Eğitim (prof. Dr. Mustafa Şahin), 2014
 • Ercp Eğitimi: Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ercp Konusunda Bilgi Ve Beceri Artırmaya Yönelik Eğitim (Prof. Dr. Ömer Karahan), 2013
 • Aritmi Yıldırım Hastanesi ve Konur Cerrahi Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Uzmanı, (Aktif)

 • Özel Uşak Öztan Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı, 2020-2022

 • Özel Parkhayat Akşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 2017-2020

 • Özel Karaman Selçuklu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, 2017

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Öğretim Üyesi, 2012-2016.

 • Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı, 2010-2012

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Araştırma Görevlisi, 2005-2010

 • Cezaevi Tabibi Adalet Bakanlığı Afyon Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, 2004-2005

 • Tabip Teğmen Milli Savunma Bakanlığı İskenderun Hava Radar Mevzi Komutanlığı, 2002-2003

 • Cezaevi Tabibi Adalet Bakanlığı Akşehir Kapalı Ve Açık Cezaevi Müdürlüğü, 2001-2002

 • Bariatrik Cerrahi Eğitimi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sertifika, 2014.
 • Endoskopi Eğitimi, Üst Ve Alt Gis Endoskopisi Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sertifika, 2010.
 •  Endoskopik Retrograde Kolanjiyopankreatografi (ERCP) Eğitim Sertifikası, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2013.

KATILDIĞI KURSLAR

 • 1. 9. Eğitim Becerilerini Geliştirme (eğitici Eğitimi) Kursu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 2014.
 • 2. Tıp Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme Kursu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 2015.
 • 3. Lwm (let’s Write A Manuscript) Kursu, Makale Yazımı Hakkında Dikkat Edilecek Hususlar., Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 2015.
 • 4. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Konusunda Bilgi Ve Beceri Artırma Amacıyla Düzenlenen Kurs, 12. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Kongresi, Kurs, 2013.
 • 5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Kursu, Deney Hayvanlarını Kullanabilmek Ve Hayvan Deneyi Yapabilmek İçin Gerekli Eğitim Kursu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kurs, 2009.
 • 6. Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu, Obezite Cerrahisi İle İlgili Eğitim Kursu, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kurs, 2013.

KATILDIĞI KONGRELER

 • 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016
 • 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2013
 • 9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 2013
 • 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2012
 • 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2011
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010
 • 4. Kolo-Proktoloji Stoma Terapi Sempozyumu, 2010
 • 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008
 • Kütahya Tıp Günleri, 2008
 • 6. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 2007
 • Bölgesel Cerrahi Kongresi, 2007
 • 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 2007

Bilimsel Yayınlar (Yayınlar ile ilgili detay için altı çizili linkleri tıklayabilirsiniz)

Altı çizili mavi linkler ilgili yayına, Altı çizili kırmızı linkler yayınlanan dergiye, Altı çizili yeşil linkler doi kaynağına, Altı çizili turuncu linkler  derginin bilimsel vasfına, Altı çizili koyu yeşil linkler derginin bilimsel gücünü gösteren etki faktörüne, Altı çizili pembe linkler ise aldığı atıf sayısı bilgilerine, ulaşmanızı sağlar.

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A.1 ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, GÖNÜL YÜCEL, YÜKSEL YASEMİN , KARAVELİOĞLU AFRA, TÜNAY KAMİL, GÜLSARI YUSUF, CARTILLI ÖNDER, HAZMAN ÖMER, BAL AHMET (2016). Investigation of the effect of safranal and crocin pre-treatment on hepatic injury induced by infrarenal aortic occlusionBiomedicine & Pharmacotherapy, Doi: 10.1016/j.biopha.2016.06.027(Yök Yayın İd8232868), SCI (Science Citation Index) Impact Factor, Atıf sayısı: 12.

A.2 ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, GÖNÜL YÜCEL, KARAVELİOĞLU AFRA, BOZKURT MEHMET FATİH, KAÇAR EMRE, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, TURAMANLAR OZAN, CELEP RÜÇHAN BAHADIR (2016). The effect of enoxaparin on seroma and mesh-tissue adhesion in a hernia model. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, Doi: 10.1111/1440-1681.12582, (Yök Yayın İd:2777439), SCI (Science Citation Index), Impact FactorAtıf sayısı: 1.

A.3 ACAY AKİF, BAL AHMET, ORUÇ SERDAR, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, SARIAYDIN MUZAFFER, DEMİRBAŞ HAYRİ, ACARTÜRK GÜRSEL (2016). Does frequency of restless legs syndrome and poor sleep quality increase with age in irritable bowel syndrome? Wiener klinische Wochenschrift, Doi: 10.1007/s00508-016-1065-y, (Yök Yayın İd: 8237083), SCI (Science Citation Index)Impact FactorAtıf sayısı: 3.

A.4 ÖZSOY MUSTAFA, GÖNÜL YÜCEL, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, KOÇAK AHMET, ADALI FAHRİ, TOSUN MURAT, ÇELİK SEFA (2015). The Protective Effect Of Melatonin On Remote Organ Liver Ischemia And Reperfusion Injury Following Aortic Clamping. Annali Italiani di Chirurgia (Online pub. Ann. Ital. Chir., 2015 86: 271-279), (Pressed pub. Ann. Ital. Chir., 2016 87,3: 271-279), (Yök Yayın İd: 2758170), SCI-ExpandedImpact Factor Atıf sayısı:8.

A.5 GÖNÜL YÜCEL, ÖZSOY MUSTAFA, KOÇAK AHMET, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, KARAVELİOĞLU AFRA, BOZKURT MEHMET FATİH, CARTILLI ÖNDER, KELEŞ İBRAHİM, KOÇAK HAVVA, ÇELİK SEFA (2016). Antioxidant, Anti-Apoptotic and Inflammatory Effects of IL18-Bp on Kidney Damage Induced by Hepatic Ischemia Reperfusion. The American Journal of the Medical Sciences, Doi: 10.1016/j.amjms.2016.02.017, (Yök Yayın İd: 2757831), SCI-ExpandedImpact Factor, Atıf sayısı: 9.

A.6 BAL AHMET, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, TÜRK ÖZGÜR, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGİN, ARIKAN YÜKSEL (2015). Demographic characteristics and seasonal variations of acute appendicitis. Annali Italiani di Chirurgia, 2015 86(6), 539-544., (Yök Yayın İd: 2758263), SCI-ExpandedImpact Factor, Atıf sayısı: 14.

A.7 ÖZSOY MUSTAFA, GÖNÜL YÜCEL, BAL AHMET, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ADALI FAHRİ, HAZMAN ÖMER, KOÇAK AHMET, TOSUN MURAT (2015). Effect of IL-18 binding protein on hepatic ischemia-reperfusion injury induced by infrarenal aortic occlusion. Annals of Surgical Treatment and Research, 88(2), 92-99., Doi: 10.4174/astr. 2015.88.2.92, (Yök Yayın İd: 1329970), SCI-ExpandedImpact Factor, Atıf Sayısı: 26.

A.8 YILMAZ SEZGİN, ERŞEN OGÜN, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, TÜREL KADİR SERKAN, KOKULU SERDAR, KAÇAR EMRE, AKICI MURAT, ÇİLEKAR MURAT, KAVAK ÖZGÜR, ARIKAN YÜKSEL (2015). Results of the open surgery after endoscopic basket impaction during ERCP procedure. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 7(2), 15-20., Doi: 10.4240/wjgs.v7.i2.15, (Yök Yayın İd: 2256731), SCI-ExpandedImpact Factor, Atıf Sayısı: 13.

A.9 ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, AKICI MURAT, KALKAN MUSTAFA, KATIRAĞ AHMET, YILMAZ SEZGİN (2015). Internal herniation through the foramen of Winslow: a rare cause of bowel obstruction. ANZ Journal of Surgery, Doi: 10.1111/ans.13124, (Yök Yayın İd: 2007554), SCI-Expanded, Impact Factor Atıf Sayısı: 4.

A.10 TÜRK OZGÜR, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, BADAK BARTU, BAL AHMET (2016). Evaluation of mean platelet volume as a predictor of gastric disorders. Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES),  2016;5(4):216-221 , Doi:10.5455/aces.20151102090056 , (Yök Yayın İd: 2264436)

A.11 ÖZSOY MUSTAFA,CELEP RÜÇHAN BAHADIR,ERŞEN OGÜN,ÖZKEÇECİ ZİYA TANER,BAL AHMET, YILMAZ SEZGİN, ARIKAN YÜKSEL (2014). Our results of lower gastrointestinal endoscopy: evaluation of 700 patients. Turkish Journal of Surgery, 30(2), 71-75., Doi: 10.5152/UCD.2014.2284, (Yök Yayın İd: 1368892), ESCI(Emerging Sources Citation Index), Atıf Sayısı: 11.

A.12 ÇELİKAĞI CEMİL, GENÇ ABDURRAHMAN, BAL AHMET, ÜÇOK KAĞAN, TURAMANLAR OZAN, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, YALÇINKAYA HATİCE, ÇOBAN NECİP FAZIL, YORULMAZ SÜEDA (2014). Evaluation of daily energy expenditure and health-related physical fitness parameters in patients with cholelithiasis. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 26(10), 1133-1138., Doi: 10.1097/MEG.0000000000000159, (Yök Yayın İd: 1315255), SCI-ExpandedImpact Factor,  Atıf Sayısı: 4.

A.13 ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, POLAT COŞKUN (2014). A Rare Cause of Acute Abdomen: An Isolated Falciform Ligament Necrosis. CaseRep Emerg Med., 1-3., Doi: 10.1155/2014/570751, (Yök Yayın İd: 1315329), Atıf Sayısı: 18.

A.14 ALTINTOPRAK FATİH, DİKİCİER ENİS, ARSLAN YUSUF, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, AKBULUT GÖKHAN, DİLEK OSMAN NURİ (2013). Comparision of the Limberg flap with the V-Y flap technique in the treatment of pilonidal disease. Journal of the Korean Surgical Society, (Dergi yayına 2013 yılında Annals of Surgical Treatment and Research olarak devam etmiştir), 85(2), 63-67., Doi: 10.4174/jkss.2013.85.2.63, (Yök Yayın İd: 944992), SCI-ExpandedImpact Factor, Atıf Sayısı: 34.

A.15 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSAN İSMAİL, BAL AHMET, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, ARIKAN YÜKSEL (2013). A retained plastic protective cover mimicking malignancy: Case report. International Journal of Surgery Case Reports, 4(12), 1084-1087., Doi: 10.1016/j.ijscr.2013.06.022, (Yök Yayın İd: 944921), ESCI (Emerging Sources Citation Index ), Atıf Sayısı: 1.

A.16 POLAT C, KAYA E, YAZICIOGLU B, OZKECECI T, YILMAZ S, ARIKAN Y (2010). The effect of laparocopic cholecystectomy on the rate of gastric emptying. Journal of Medicine and Medical Sciences (JMMS), 1(7), 286-289., (Yök Yayın İd: 1315320).

A.17 POLAT C, AKTEPE F, TUREL S, YAZICIOGLU B, OZKECECI T, ARIKAN Y (2010). A Giant Mesenteric Fibromatosis Case presenting with Mechanical Intestinal Obstruction and succesfully resected with partial duodeno-jejunectomy and right hemicolectomy. CLINICS, 65(1), 110-113., Doi: 10.1590/S1807-59322010000100017, (Yök Yayın İd: 1315326), SCI-ExpandedImpact Factor, Atıf Sayısı:18.

B.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA (Proceedings) BASILAN BİLDİRİLER

B.1 GÖNÜL YÜCEL, ÖZSOY MUSTAFA, KOÇAK AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, KARAVELIOGLU AFRA, BOZKURT MEHMET FATIH, ÇARTILLI ÖNDER, KELES IBRAHIM, KOÇAK HAVVA, ÇELIK SEFA (2015). Anti-inflammatory, antioxidant and anti-apoptotic effects of interleukin-18 binding protein pretreatment on remote organ kidney damage induced by hepatic ischemia reperfusion injuryXXIV International Symposium on Morphological Sciences, Istanbul, Turkey, 9(2), 161, Doi: 10.2399/ana.15.075s P-87 (Poster), (Yök Yayın İd: 2266151)

B.2 ACAY AKIF, BAL AHMET, ORUÇ SERDAR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SARIAYDIN MUZAFFER, DEMIRBAS HAYRI, ACARTÜRK GÜRSEL (2015). Does frequency of restless leg syndrome and poor sleep quality increase with age in irritable bowel syndrome?.. NeuroGASTRO 2015, 27(2), 37-38.,Doi: 10.1111/nmo.12598 (Poster), (Yök Yayın İd: 2762119)

B.3 ÇELIKAGI CEMIL, GENÇ ABDURRAHMAN, BAL AHMET, ÜÇOK KAGAN, TURAMANLAR OZAN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YALÇINKAYA HATICE, ÇOBAN NECIP FAZIL, YORULMAZ SUEDA (2014). Investigation of resting metabolic rate, daily physical activity, pulmonary functions, physical fitness and body composition in patients with cholelithiasis. 21st European Congress on ObesityDoi: 10.1159/000363668, HTPO.014 (Poster), (Yök Yayın İd: 1507606)

B.4 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, OKUR NAZAN, KALKAN MUSTAFA, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Superior Mesenteric Artery Syndrome: Laparoscopic ApproachThe 48th Congress of the European Society for Surgical Research Conference, 50(1), 94, Doi: 10.1159/000351978VP-11 (Video presentation) (Yök Yayın İd: 1315335)

B.5 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, POLAT COSKUN, UYAR HILMI, ARIKAN YÜKSEL (2010). Thyroidectomy using the thermal welding system; Initial findings. 22. Clinical thyroidology – Nodule. 14th International Thyroid Congress 24 rue Chauchat – 75009 , Doi: 10.1089/thy.2010.1648,  P-0372 (Poster), (Yök Yayın İd: 1315337)

B.6 DILEK OSMAN NURI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ACAR MURAT, ILGAZ KADIR, DILEK FATMA HÜSNIYE (2009). Closed Efferent Loop Syndrome Mimicking Cholestatic Jaundice after Whipple Procesure, Case Report10th European congress Of Trauma And Emergency Surgery, 35(1), 139, Doi: 10.1007/s00068-009-8001-zP-457 (Poster), (Yök Yayın İd: 1507622)

B.7 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, DILEK OSMAN NURI, YAVAS YAVUZ, AKBULUT GÖKHAN, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2009). Temporary Ileostomies in the Emergency Abdominal Procedures10th European congress Of Trauma And Emergency Surgery, 35(1), 139, Doi: 10.1007/s00068-009-8001-zP-456 (Poster), (Yök Yayın İd:1315340)

B.8 YAZICIOGLU MURAT BURÇ, AKBULUT GÖKHAN, KOSAR MEHMET NURI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SAHIN ÖNDER, ARIKAN YÜKSEL, DILEK OSMAN NURI (2009). The Effects of Different Pressure on Lung Histopathology in Rat Abdominal Compartment Syndrome Model10th European congress Of Trauma And Emergency Surgery, 35(1), 17, Doi: 10.1007/s00068-009-8001-zP-49 (Poster), (Yök Yayın İd: 1315338)

B.9 KOSAR MEHMET NURI, YAZICIOGLU MURAT BURÇ, TOSUN MURAT, YAVAS YAVUZ, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ARIKAN YÜKSEL (2009). Investigation of Apoptotic Index and P53 Expression in Livers of Rats in which Obstructive Jaundice was Generated10th European congress Of Trauma And Emergency Surgery, 35(1), 135, Doi: 10.1007/s00068-009-8001-z,  P-445 (Poster), (Yök Yayın İd: 1315346)

C. YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASIKİTAPLAR veya KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

C2.1 MİHMANLI’ NIN MİDE KANSERi VE CERRAHİ TEDAVİSİ

3. BASKI, Bölüm adı:(Karaciger Metastazlarına Yaklasım) (2016)., POLAT COSKUN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, TIBBI YAYINLAR MERKEZI, Editör:Mehmet MIHMANLI, Enver ILHAN, Ali ALEMDAR, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 8, ISBN:9786058373105 , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yök yayın id: 2771007)

C2.2 SCHWARTZ CERRAHİNİN İLKELERİ

Bölüm adı:(Minimal Invaziv Cerrahi, Robotik, Dogal Girisli Transluminal Endoskopik Cerrahi ve Tek Girisli Laparoskopik Cerrahi) (2016)., POLAT COSKUN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, GÜNES TIP KITABEVLERI, Editör:F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock, Basım sayısı:10, Sayfa Sayısı 2104, ISBN:9789752776326 , Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yök yayın id: 2791972)

C2.3 ACS CERRAHİ

6. Baskı, Bölüm adı:(ÜST GASTROiNTESTiNAL KANAMALAR) (2012)., DILEK OSMAN NURI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, GÜNES TIP KiTABEVLERi, Editör: M. MAHiR ÖZMEN, VAHiT ÖZMEN, Basım sayısı:6, ISBN:9789752774261 , Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yök yayın id:1333631)

C2.4 ACS CERRAHİ

6. Baskı, Bölüm adı:(KARIN KITLELERI) (2012)., DILEK OSMAN NURI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, DILEK ÖMER FARUK, GÜNES TIP KITABEVLERI, Editör: M. Mahir Özmen, Vahit ÖZMEN, Basım sayısı:6, ISBN:9789752774261 , Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yök yayın id:1333643)

D.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D.1 BAL AHMET, ERSEN OGÜN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGIN, SAHIN ENES, ARIKAN YÜKSEL (2016). Spiegel Herni Ve Laparoskopik Onarımı; Olgu sunumuAcıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016(3):169-171, (Yök yayın id: 2771629)

D.2 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ARIKAN YÜKSEL. (2015). Acil ameliyat edilen primer tüberküloza baglı bilateral psoas apsesiCase reportCerrahi Sanatlar Dergisi, 8(1), 36-40., Doi: http://dx.doi.org/10.14717/jsurgarts.2015.175 ,(Yök yayın id: 1368754)

D.3 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2015). Kronik Pankreatitin Iki Çıkmazı Portal Ven Trombozu ve MaligniteODÜ Tıp Dergisi, 1(2), 21-24., (Yök yayın id: 1368723)

D.4 YILMAZ SEZGİN, BAL AHMET, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA,ERŞEN OGÜN, OKUR NAZAN, ARIKAN YÜKSEL (2015). Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyon uygulaması: İki olgu sunumu. Marmara Medical Journal 2015; 28: 45-49, DOI: 10.5472/MMJ.2015.03401.2 (Yök yayın id: 8295495)

D.5 HASKARACA MEHMET FATIH, OZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, OZKECECI ZIYA TANER, KOKULU SERDAR, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2015). Meckel Divertikülü’nün Nadir Rastlanan Komplikasyonu: İleus ve Divertikülit BirlikteliğiKocatepe Tıp Dergisi , 16(1): 95-97, (Yök yayın id: 8295863)

D.6 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, TÜNAY KAMIL, ERSEN OGÜN,ARIKAN YÜKSEL (2014). Akut Apandisit Tanısında Bilgisayarlı Tomografinin YeriBozok Tıp Dergisi, 4(3), 29-33., (Yök yayın id: 1369860)

D.7 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ERSEN OGÜN (2014). Adinamik Ileuslar. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Dergisi, 7(2), 28-32., (Yök yayın id: 1400686)

D.8 TÜRK ÖZGÜR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BADAK BARTU (2014). Akut pankreatit tedavisinde minimal invaziv cerrahi teknikler.. Cerrahi Sanatlar Dergisi, 7(2), 65-68., Doi: http://dx.doi.org/10.14717/jsurgarts.2014.153, (Yök yayın id: 1368782)

D.9 ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, KAÇAR EMRE, GÖNÜL YÜCEL, ARIKAN YÜKSEL (2014). Pankreasın intraduktal papiller musinöz neoplazileri: olgular esliginde literatüre genel bakısBozok Tıp Dergisi, 4(2), 59-63., (Yök Yayın İd: 1369398)

D.10 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ERSEN OGÜN, ARIKAN YÜKSEL (2014). Fournier’s Gangrene at HIV Positive Patient With Normal CD4 CountAbant Medical Journal, 3(2), 180-182., Doi: 10.5505/abantmedj.2014.40427 , (Yök Yayın İd: 1369339)

D.11 BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, OKUR NAZAN, GÖNÜL YÜCEL (2014). Warfarin overdozuna baglı intramural intestinal hematom olgusuBozok Tıp Dergisi, 4(1), 62-65., (Yök Yayın İd: 1398627)

D.12 BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZ GÜRHAN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGIN,ARIKAN YÜKSEL (2014). Karacigerin kubbe yerlesimli kist hidatiklerine transtorasik yaklasımBozok Tıp Dergisi , 4(1), 70-74., (Yök Yayın İd: 1398856)

D.13 YILMAZ SEZGIN, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, OKUR NAZAN, TOKYOL ÇIGDEM, ARIKAN YÜKSEL (2014). Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası olusan anastomoz darlıgında balon dilatasyonuYeni Tıp Dergisi , 31(2), 139-141.(Yök Yayın İd: 1398690)

D.14 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET,  ÖZKEÇECI ZIYA TANER (2014). Karın Duvarı EndometriozisiODÜ Tıp Dergisi, 1(2), 45-48., (Yök Yayın İd: 1398454)

D.15 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ARIKAN YÜKSEL (2013). Mide kanserinde Etyoloji PatogenezTürkiye Klinikleri, 6(3), 10-14., (Yök Yayın İd: 1400834)

D.16 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, POLAT COSKUN (2013). Böbrek Transplantasyonu Cerrahi TeknikleriTürkiye Klinikleri, 6(1), 46-54., (Yök Yayın İd: 1400940)

D.17 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZSAN ISMAIL, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ARIKAN YÜKSEL (2013). Metastatik rektum kanserlerinde es zamanlı karaciger rezeksiyonu: olgu sunumuTurgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 20(3), 272-275., (Yök Yayın İd: 1400988)

D.18 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ARIKAN YÜKSEL (2012). Insizyonel herni nedeniyle intraperitoneal dual mesh ile tedavi edilen hastaların retrospektif olarak degerlendirilmesiCerrahi Sanatlar Dergisi, 5(1), 1-4., (Yök Yayın İd: 1507476)

D.19 ARIKAN YÜKSEL, ÖZKEÇECI ZIYA TANER (2012). Insizyonel herni tedavisinde intraperitoneal dual mesh kullanımının degerlendirilmesi. Cerrahi Sanatlar Dergisi, 5(2), 25-30., (Yök Yayın İd:1507475)

D.20 YILMAZ SEZGIN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, OKUR NAZAN, ARIKAN YÜKSEL (2012). Atesli Silah Yaralanması Sonrası Olusan Bilio-Plevral Fistülün Ercp Ve Nazobiliyer Katater Ile Tedavisi. Osmangazi Tıp Dergisi, 34(3), 14-20., (Yök Yayın İd: 1507470)

D.21 POLAT COSKUN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SENSOY NAZLI, HILMI UYAR, ARIKAN YÜKSEL (2010). Olagan Dısı Bir Mekanik Intestinal Obstrüksiyon Nedeni: Safra Tası IleusuKlinik Tıp Aile Hekimligi Dergisi, 2(5), 31-34., (Yök Yayın İd: 1507480)

D.22 MIMAN ÖZLEM, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, OKUR NAZAN, ÇIFTÇI IHSAN HAKKI, POLAT COSKUN(2010). A rare Cause of Obstructive Jaundice: FascioliasisTurkish Journal of Parasitology, 34(4), 190-192., Doi: 10.5152/tpd.2010.11Atıf Sayısı: 7, (Yök Yayın İd: 945016)

D.23 POLAT COSKUN, YAZICIOGLU MURAT BURÇ, UYAR HILMI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, KOSAR MEHMET NURI, ARIKAN YÜKSEL (2008). Fundoplikasyonun Torasik Migrasyonu Nedeniyle Uygulanan Redo Cerrahi. Kocatepe Tıp Dergisi, 9(3), 9-13., (Yök Yayın İd : 1507485)

E.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

E.1 ERSEN OGÜN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, AKICI MURAT, BAL AHMET, SAHIN ENES (2016). Emniyet kemerine baglı sigmoid kolon transeksiyonu20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0241), (Yök Yayın İd: 2788398).

E.2 ADEMOGLU SERKAN, YAVUZ MUSTAFA, ERAKIN MÜMTAZ, SAHIN ENES, ERSEN OGÜN, ÖZTÜRK OSMAN BARIS, BALLI EMRE, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ARIKAN YÜKSEL (2016). Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Omental Torsiyon20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster,  (PS-0145), (Yök Yayın İd: 2788374).

E.3 YILMAZ SEZGIN, ERSEN OGÜN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER (2016). Temel ERCP egitimi sonuçlarımız20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunum, (SS-329), (Yök Yayın İd: 2788702).

E.4 ERSEN OGÜN, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, SAHIN ENES (2016). Ventriküloperitoneal sant takılan hastada peritoneal enkapsülasyon nedenli mekanik intestinal obstrüksiyon. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0777), (Yök Yayın İd: 2788430).

E.5 SAHIN ENES, ÖZSOY MUSTAFA, TURGUT SERDAR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, OKUR NAZAN, KOKULU SERDAR, ERSEN OGÜN, ERAKIN MÜMTAZ, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2016).Karaciger Kitlelerinde “Ex Vivo Liver Resection” Yöntemi Ile Kitle Eksizyonu20. Ulusal Cerrahi KongresiPoster, (PS-805), (Yök Yayın İd: 2788517).

E.6 YILMAZ SEZGİN, ERŞEN OGÜN, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, BAL AHMET, AKICI MURAT, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜCHAN BAHADIR, ŞAHİN ENES, ARIKAN YÜKSEL (2015). Laparoskopi̇k Nissen Fundopli̇kasyon: 2013-2014 Deneyi̇mi̇mi̇z12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Sözlü Bildiri (SB-050), (Yök Yayın İd: 8312473).

E.7 BAL AHMET, CELEP RÜCHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, AKICI MURAT, YILMAZ SEZGİN, ERŞEN OGÜN, ARIKAN YÜKSEL (2015). Vi̇deo Destekli̇ Torakoskopi̇k Cerrahi̇ İle Parati̇roi̇d Adenomu Eksi̇zyonu, 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-034), (Yök Yayın İd: 8322789).

E.8 AKICI MURAT, ERŞEN OGÜN, YILMAZ SEZGİN, ÖZKEÇECİ ZİYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜCHAN BAHADIR, BAL AHMET, ARIKAN YÜKSEL (2015). Ercp İle Tedavi̇ Edi̇lmi̇ş Malign Koledok Lezyonlarini Takli̇t Edebi̇len Nadi̇r Bi̇r Neden; Fasciola Hepatica12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Video Bildiri, (VB-08), (Yök Yayın İd: 8326003).

E.9 ERSEN OGÜN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, AKICI MURAT, BAL AHMET, CANDAN YELIZ, BALLI EMRE, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ARIKAN YÜKSEL (2015). Üç Tubalı Uterusta Dev Overkistine Baglı Mekanik Intestinal Obstrüksiyon Tablosu. X. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-106), (Yök Yayın İd: 2788913).

E.10 YILMAZ SEZGIN, ERSEN OGÜN, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SARIPINAR BARIS, YÜLÜKLÜ MURAT, KALKAN MUSTAFA, SAHIN ENES, ERAKIN MÜMTAZ,ARIKAN YÜKSEL (2014). Künt Travma Sonrası Geç Dönemde Olusan Diyafram Hernisi.  19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0188),(Yök Yayın İd: 1507638).

E.11 BAL AHMET, YILMAZ SEZGIN, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ARIKAN YÜKSEL, ERSEN OGÜN (2014). Incebarsakta Mekanik Obstruksiyona Neden Olan Nadir Bir Tümör: Squamöz Hücreli Karsinom. 19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster,  (PS-0662), (Yök Yayın İd: 1507988).

E.12 BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ERSEN OGÜN, ARIKAN YÜKSEL, YILMAZ SEZGIN (2014). Nadir Bir Ileus Nedeni: Ogilvie Sendromu19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0088), (Yök Yayın İd: 1507630).

E.13 YILMAZ SEZGIN, ERSEN OGÜN, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, ARIKAN YÜKSEL (2014). Karsinoid Tümöre Baglı Intestinal Iskemi Olgu Sunumu19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster,  (PS-0575), (Yök Yayın İd: 1507983).

E.141 SAHIN ENES, YILMAZ SEZGIN, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ERSEN OGÜN, ARIKAN YÜKSEL (2014). Postoperatif Safra Fistüllerinde Ercp Ile Tedavi Sonuçlarımız19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0378), (Yök Yayın İd: 1507979).

E.15 BAL AHMET, KALKAN MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, YILMAZ SEZGIN, ERSEN OGÜN, ARIKAN YÜKSEL (2014). Erken Evre Meme Kanserli Hastalarda Metilen Mavisi Kullanılarak Yapılan Slnb Sonuçlarımız.  19. Ulusal cerrahi KongresiPoster, (PS-0944),(Yök Yayın İd: 1508044).

E.16 ERSEN OGÜN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2014). Ercp ile ileri Derece Genislemis Koledoktan Germinatif Membran Ve Tas Çıkarılması19. Ulusal cerrahi Kongresi Poster,(PS-0364).(Yök Yayın İd: 1507640).

E.17 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZYILMAZ ÇIGDEM, YILMAZ SEZGIN, OKUR NAZAN, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, SARIPINAR BARIS, ÖZTÜRK OSMAN BARIS, ARIKAN YÜKSEL (2014). Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü.  19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0778), (Yök Yayın İd: 1508005).

E.18 ERSEN OGÜN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, SAHIN ENES, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2014). Cerrahi Kliniklerde Ercp Islemi Yapılmasının Önemi, Klinigimizde Ercp Sonrası Cerrahi Endikasyon Konulan Hastalarımız 19. Ulusal cerrahi Kongresi, Poster, (PS-0377), (Yök Yayın İd: 1507975).

E.19 MARALCAN GÖKHAN, EROGLU MEHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YÜCEHAN MEHMET (2014). Rektum Kanseri Perforasyonuna Baglı olarak Gelisen Uylukta Nekrotizan Fasiit Olgusu12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Poster, (P-26), (Yök Yayın İd: 1508052).

E.20 BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SARIPINAR BARIS, DEMIR KASIM, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Komplike Olmayan Pilonidal Sinus Hastalıgının Cerrahi Tedavisinde Flep Yöntemi Ile SonuçlarımızXIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Poster, (P-272), (Yök Yayın İd: 1509072).

E.21 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ERSEN OGÜN, ÖZTÜRK OSMAN BARIS, DEMIR KASIM, OKUR NAZAN, ÖZARDALI HASAN ILYAS, TOKYOL ÇIGDEM, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Kolorektal Kanserlerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız ,  XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Poster, (P-174), (Yök Yayın İd:1509041).

E.22 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YÜLÜKLÜ MURAT, DEMIR KASIM, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Rektal Prolapsus DeneyimimizXIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Poster, (P-4), (Yök Yayın İd: 1508058).

E.23 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, KALKAN MUSTAFA, ÖZARDALI HASAN ILYAS, DEMIR KASIM, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). FDG PET Görüntülemede Metastazı Taklit Eden Sütüre Karsı Gelismis Granulom OlgusuXIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Poster, (P-84), (Yök Yayın İd: 1508065).

E.24 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, SARIPINAR BARIS, OKUR NAZAN,ÖZARDALI HASAN ILYAS, TOKYOL ÇIGDEM, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi Tedavi SonuçlarımızXIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Poster, (P-237),(Yök Yayın İd: 2772849).

E.25 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ÖZTÜRK OSMAN BARIS, ERSEN OGÜN, DEMIR KASIM, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Fournier Gangreni: 38 Olgunun Cerrahi Tedavisinde Sonuçlarımız. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi KongresiPoster, (P-85)(Yök Yayın İd: 1509039)

E.26 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Biliyer Stent Migrasyonunun Balon Katater Ile TedavisiRize Genel Cerrahi GünleriPoster, (P-06), (Yök Yayın İd: 2778578).

E.27 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Duodenal Ülser Perforasyonlarında Cerrahi Tedavi SonuçlarımızRize Genel Cerrahi Günleri, Poster, (P-05), (Yök Yayın İd: 2778532).

E.28 ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Son Yıl Içerisinde Klinigimizde Uygulanan Karaciger Rezeksiyonu SonuçlarımızRize Genel Cerrahi Günleri, Poster, (P-09), (Yök Yayın İd: 2778703).

E.29 ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Acil Cerrahide Laparoskopik Ileoçekal Rezeksiyonun YeriRize Genel Cerrahi Günleri, Poster, (P-13), (Yök Yayın İd: 2779434). 

E.30 ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Portal Ven Rezeksiyonu DeneyimimizRize Genel Cerrahi Günleri, Poster, (P-10), (Yök Yayın İd: 2779410). 

E.31 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ERSEN OGÜN, ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Kolesistektomi Sonrası Kolestaz Nedeni Olarak Dubin-Johnson SendromuRize Genel Cerrahi Günleri, Poster, (P-15), (Yök Yayın İd: 2779581).

E.32 YILMAZ SEZGIN, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, OKUR NAZAN, TOKYOL ÇIGDEM, ARIKAN YÜKSEL (2013). Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası olusan anastomoz darlıgında balon dilatasyonu11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 20(1-4), 153, Poster, (PS-147), (Yök Yayın İd: 2780145).

E.33 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Multipl Kolon Perforasyonlu Intestinal Behçet Hastalıgı9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-31), (Yök Yayın İd: 2785840).

E.34 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Varis Dısı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-219), (Yök Yayın İd: 2785908).

E.35 BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Abdominal Anjina Nedeni Olan Kronik Mezenterik Iskemide Stent Uygulaması9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-12), (Yök Yayın İd: 2785620).

E.36 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Atesli Silah Yaralanmalarındaki Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-18), (Yök Yayın İd: 2785770).

E.37 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Bogotobag Deneyimlerimiz9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-19), (Yök Yayın İd: 2785793).

E.38 ÖZSOY MUSTAFA, BAL AHMET, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Travmatik Izole Diyafragma Hernileri9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-238), (Yök Yayın İd: 2785940).

E.39 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZSOY MUSTAFA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Akut Kolesistit Ve Idiopatik Pulmoner Hipertansiyon: Ölümcül Ikili9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-246), (Yök Yayın İd: 2786232).

E.40 ÖZSOY MUSTAFA, CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Akut Mezenter Iskemide Mortaliteyi Etkileyen Faktörler.  9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-8), (Yök Yayın İd: 2785567).

E.41 CELEP RÜÇHAN BAHADIR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, BAL AHMET, ÖZSOY MUSTAFA, YILMAZ SEZGIN, ARIKAN YÜKSEL (2013). Superior Mezenterik Arter Sendromu 9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-32), (Yök Yayın İd: 2785874)ç

E.42 YILMAZ SEZGIN, BAL AHMET, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SIVACI REMZIYE, DOGAN BAKI ELIF, AHSEN AHMET (2012). ERCP sonuçlarımız (Genel Cerrahi kliniginde yapılan 703 olguluk ERCP deneyimleri)18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-151), (Yök Yayın İd: 2786358).

E.43 YILMAZ SEZGIN, UYAR HILMI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SARIPINAR BARIS, OKUR NAZAN, AKTEPE FATMA, SIVACI REMZIYE (2012). Jejunal divertikül perforasyonunda laparoskopik cerrahi18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-91), (Yök Yayın İd: 2786306).

E.44 UYAR HILMI, YILMAZ SEZGIN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, OKUR NAZAN, SIVACI REMZIYE (2012). Safra Kesesinde Tubulovillöz Adenom. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (PB-469), (Yök Yayın İd: 2786381).

E.45 POLAT COSKUN, AKTEPE FATMA, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, UYAR HILMI, SARIPINAR BARIS, ARIKAN YÜKSEL (2010). Splenik Volvulusu Taklit Eden Olagan Dısı Bir Akut Abdomen Nedeni: Torsiyone Gezici Dalak.  17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (P-361), (Yök Yayın İd: 2786420).

E.46 KILINÇARSLAN ALI, POLAT COSKUN, TOKYOL ÇIGDEM, DEMIREL REHA, YAVAS YAVUZ, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, UYAR HILMI, ARIKAN YÜKSEL (2010). Quercetinin Kolonik Anastomoz Iyilesmesi Üzerine Etkisi17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözlü sunum, (S-8), (Yök Yayın İd: 2786630).

E.47 YILMAZ SEZGIN, HILMI UYAR, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, SARIPINAR BARIS, AKBULUT GÖKHAN, POLAT COSKUN, ARIKAN YÜKSEL (2010). Kolon Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi17. Ulusal Cerrahi KongresiPoster, (P-534), (Yök Yayın İd: 2786567).

E.48 YILMAZ SEZGIN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, UYAR HILMI, POLAT COSKUN, ARIKAN YÜKSEL (2010). Ercp Sonuçlarımız17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (P-316), (Yök Yayın İd: 2786400).

E.49 UYAR HILMI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, AKTEPE FATMA, YILMAZ SEZGIN, AKBULUT GÖKHAN, POLAT COSKUN, ARIKAN YÜKSEL (2010). Gastrik Schwannoma olgusu.  17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (P-564), (Yök Yayın İd: 2786594).

E.50 ALTINTOPRAK FATIH, DIKICIER ENIS, ARSLAN YUSUF, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, AKBULUT GÖKHAN, DILEK OSMAN NURI (2010). Pilonidal Sinüs Tedavisinde Limberg Flep Ile V-Y Flep Tekniklerinin Karsılastırılması – 2 Merkez Deneyimi17. Ulusal Cerrahi KongresiPoster, (P-432), (Yök Yayın İd: 2786451).

E.51 POLAT COSKUN, KILINÇARSLAN ALI, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, ISLER SÜKRÜ, AKTEPE FATMA, ARIKAN YÜKSEL (2009). Epitelyal Splenik Kistin Laparoskopik Parsiyel Rezeksiyonu9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 16(3), 180-181., Poster, (P-83), (Yök Yayın İd: 2786678).

E.52 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, TÜREL KADIR SERKAN, SAHIN DURSUN ALI, AKBULUT GÖKHAN, DILEK OSMAN NURI (2008). Pilonidal sinüs tedavisinde V-Y plasti teknigi, 86 vakanın analizi16. Ulusal Cerrahi KongresiSözlü sunum, (GIS-1), (Yök Yayın İd: 2786743).

E.53 ÖZKEÇECI ZIYA TANER, TÜREL KADIR SERKAN, YAVAS YAVUZ, UYAR HILMI, ARIKAN YÜKSEL, DILEK OSMAN NURI (2008). Ektopik Meme Dokusu; Bir Vaka Sunumu16. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, (MEM-P-63), (Yök Yayın İd: 2786709).

E.54 SAHIN DURSUN ALI, ÇALISKAN GÜLDEREN, ÖZKEÇECI ZIYA TANER, DILEK OSMAN NURI (2007). Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelisen Dev Hepatik Bilioma6. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Sözlü sunum, (S-097), (Yök Yayın İd: 2786768).

GENEL CERRAHİ UYGULAMA ALANLARI:

Genel cerrahi doktorları geniş bir hastalık yelpazesi ile ilgilenirler. Aşağıdaki bazı örnekler verilmiştir:

 • Bariatrik cerrahi (obezite cerrahisi)
 • Gastrointestinal cerrahi (çekum, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve karaciğer cerrahisi)
 • Endokrin cerrahi (tiroid ve paratiroid cerrahisi)
 • Onkolojik cerrahi (kanser cerrahisi)
 • Kolesistektomi (safra kesesinin çıkarılması)
 • Appendektomi (apandisit cerrahisi)
 • Herni cerrahisi (inguinal, femoral, umblikal herni cerrahisi)
 • Traumatik cerrahi (yaralanmalar)

Ancak, bu listede belirtilenler sadece genel cerrahi doktorlarının uzmanlaştığı bazı alanların bir özetidir. Her doktorun uzmanlık alanları farklı olabilir ve bazı doktorlar diğer alanlara da odaklanabilir.

CERRAHİ MÜDAHALELER:

Sindirim sistemi cerrahisi, Mide, İnce ve Kalın Bağırsak Kanserleri (Anorektal Hastalıklar ve Kolorektal Cerrahi ), Hemoroid (Basur), Çatlaklar (Anal Fissür) ve Anal Fistül, Mide Fıtığı Ve reflü özofajit, Lazer Cerrahisi, Kesi olmaksızın basur (hemoroid ) , anal fistül ve kıl dönmesi (pilonidal sinüs ) ameliyatları, Laparoskopik ( Kapalı Karın ) Cerrahisi, Safra kesesi, safra yolu, apandisit, karaciğer kistleri, mide fıtığı, obezite, kasık ve kesi yeri fıtıkları, göbek fıtığı ameliyatları hastanemizde kapalı yöntemle yapılmaktadır. Endokrin Cerrahisi, Guatr (tiroid bezinin büyümesi), tiroid nodülleri, tiroid fonksiyon bozuklukları, paratiroid bezi ve diğer endokrinolojik hastalıkların cerrahi tedavisi, Meme Hastalıkları, Meme kanseri, meme başı akıntısı, memede kitle, emziren kadınlarda meme sertleşmesi ( angorjman), meme iltihabı (mastit) ve meme apsesi gibi hastalıkların tedavisi ile 40 yaş üzeri kadınlarda tarama muayenelerı ile mamografi hizmetleri gerçekleşirilmektedir. Karaciğer, Safra Kesesi ve safra Yolu Hastalıkları, Karaciğer kist hidatik ( köpek kisti), safra kesesi taşı (kolelithiazis ) ve iltihapları , safra yolu taşları (kolanjit) , safra yolu darlıkları , safra fistülleri , pankreas iltihaplanması ( pankreatit),

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.