Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Metin ŞİMŞEKLİ

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Metin ŞİMŞEKLİ

BURTOM ESENTEPE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
Metin ŞİMŞEKLİ
Metin ŞİMŞEKLİ Doktor
Ad ve Soyad : Dr. Metin ŞİMŞEKLİ
Unvan : Mik. Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Klinik : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Merkez : Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
E-Posta : metin.simsekli@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Dr. Metin ŞİMŞEKLİ, 1974 Hacettepe Üniversitesi/Fen Fak. /Biyoloji’nden başarı ile mezun olmuştur. 1978 Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü (Uzmanlık) almıştır.

Dr. Metin ŞİMŞEKLİ, şuan da mesleki çalışmalarına BURTOM ESENTEPE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI’nda devam etmektedir.

 • 1974 Hacettepe Üniversitesi/Fen Fak. /Biyoloji (Mezuniyet)

 • 1978 Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü (Uzmanlık)

 • 1984 Uludağ Üni. Veteriner Fak. /Mikrobiyoloji

 • 1979 Sağlık Bakanlığı Etimesgut Halk Sağ. Lab.

 • 1982/1995 Şimşekli Özel Laboratuvarı

 • 1996 Çekirge SSK Hast. Mikrobiyoloji Lab. Şefi

 • 2000 Kars Devlet Hast. Mikrobiyoloji Lab. Şefi (Emekli)

 • 2005/2018 Kalp Aritmi Hast. Laboratuvar Şefi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların incelenmesi ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgilenen önemli bilim dallarıdır. Bu iki alan arasındaki temel farklar ve özellikler şu şekildedir:

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların (bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi) biyolojisini, genetiğini, fizyolojisini ve ekolojisini inceleyen bilim dalıdır. Temel mikrobiyoloji çalışmaları genellikle şu konuları içerir:

 • Mikroorganizmaların Morfolojisi: Mikroorganizmaların yapısal özelliklerinin incelenmesi.
 • Mikroorganizmaların Fizyolojisi: Mikroorganizmaların yaşam süreçlerinin ve metabolizmalarının incelenmesi.
 • Genetik ve Moleküler Biyoloji: Mikroorganizmaların genetik yapılarının ve bu genlerin nasıl işlediğinin incelenmesi.
 • Ekoloji: Mikroorganizmaların çevreleriyle ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin incelenmesi.
 • Biyoteknoloji: Mikroorganizmaların çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılması.

Klinik Mikrobiyoloji

Klinik Mikrobiyoloji, hastalığa neden olan mikroorganizmaların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenen bir mikrobiyoloji dalıdır. Klinik mikrobiyoloji, doğrudan insan sağlığına yönelik çalışmaları içerir ve şu konulara odaklanır:

 • Tanı Yöntemleri: Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar teknikleri ve testlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Bakterilerin antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının belirlenmesi.
 • Hastane Enfeksiyonları: Hastane ortamında yayılabilecek enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi.
 • Epidemiyoloji: Enfeksiyon hastalıklarının yayılımının izlenmesi ve kontrol altına alınması.
 • Bağışıklık Yanıtları: Vücudun mikroorganizmalara karşı verdiği bağışıklık yanıtlarının incelenmesi.

Mikrobiyolojinin Önemi

Mikrobiyoloji, hem temel bilim hem de uygulamalı bilim alanında büyük bir öneme sahiptir. Temel mikrobiyoloji araştırmaları, mikroorganizmaların biyolojik işleyişini anlamamıza yardımcı olurken, klinik mikrobiyoloji çalışmaları doğrudan insan sağlığını iyileştirmeye yöneliktir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde klinik mikrobiyologlar kilit rol oynamaktadır.

Laboratuvarların Rolü: Teşhis ve Tedavi

Laboratuvarlar hem teşhis hem de tedavi anlamında tıbbi süreçlerin önemli bir parçasıdır. Sağlık hizmetlerinin tanı alanındaki önemli gereksinimlerinin pek çoğu laboratuvarlar tarafından karşılanmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar: Kalite ve İşbirliği

Burtom Tıbbi tahlil Laboratuvarı olarak; insan sağlığı konusunda güvenilir olmanın en önemli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde kaliteden ödün vermeyen, hasta hakları ve memnuniyeti odaklı, akredite ve kalitesi belgelenmiş, uluslararası standartlarda tıbbi laboratuvar hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bünyemizde çalışılmayan bazı özel testler için referans laboratuvarlarla iş birliği yapılarak test yelpazemiz genişletilmiş, sunulan hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Kapsamlı Merkez Laboratuvarı: Çeşitlilik ve Hız

Biyokimya, Koagülasyon, Hematoloji, Hormon, İmmünoassay testlerinin bir arada çalışılmakta olduğu Merkez Laboratuvar olarak adlandırdığımız birimde kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarında, proteinler, lipitler, enzimler, karbohidrat metabolizması ile ilgili testler, elektrolitler, tüm koagülasyon testleri, tiroid hormonları, fertilite hormonları, terapötik ilaç düzeyleri, tümör belirteçleri, Tam Kan Sayımı, kan grubu, trombosit ve retikülosit sayımı, nasal smear değerlendirmesi, vücut sıvılarında eritrosit ve lökosit sayımı, periferik yayma incelemesi, sedimantasyon, hepatit testleri, HIV testi ve TORCH testlerinin de yer aldığı 350’ye yakın parametre, en son teknoloji ürünü oto-analizörlerle çalışılmaktadır. Laboratuvara gelen numunelerin sonuçları, il dışı/yurt dışında çalışılan birkaç parametre ve spesifik testler dışında, numunenin bölüme ulaşmasından sonra en geç 3 saat içerisinde raporlanmaya hazır hale gelmektedir.

Çok Yönlü Mikrobiyoloji Laboratuvarı: Tanı ve İzleme

Mikrobiyoloji Laboratuvarında enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji, seroloji, allerji ve immünoloji, moleküler mikrobiyoloji bölümleri yer almaktadır. Birimde; kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testleri olmak üzere moleküler tanı testleri, otoimmün hastalıkların tanısında IFA otoantikor testleri, allerji testleri, spermiyogram çalışılmaktadır. Kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri laboratuvarımızda, uluslararası standartlarda gerçekleştirilmekte ve antibiyotik duyarlılıkları EUCAST kriterlerine göre yorumlanarak raporlanmaktadır.

Kalite Kontrol ve Akreditasyon: Güvenilir Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvarlarımızda çalışılan testler düzenli olarak iç ve dış kalite kontrol programları ile denetlenmektedir. RIQAS, EUROIMMUN, LabPT, API (American Proficiency Institute) gibi belli başlı uluslararası kalite kontrol programlarına üyeliklerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvarımızda çalışılan testlerin dünyada kabul görmüş standartlara uygunluğunun onaylanmasının öneminin farkındalığıyla, test hizmetlerini TS EN ISO 15189 Standardına göre akreditasyon kapsamında yürütmek üzere, TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO 15189:2013 standardına göre Ek’te yer alan kapsamlardavakredite edilmiştir.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.