loader image
Biyokimya Otoanalizör Cihazı

Yaşa göre kan serumu ve/veya plazmasından rutin ve araştırma amaçlı biyokimyasal tetkiklerin yüksek kesinlik ve güvenirlik sınırları içerisinde yapılabilmesini sağlayan kompakt bir cihazdır. Özel yazılımı üzerinden kontrol edilmekte, tüm testlerin kalibrasyonu ve kontrolü yapılabilmekte ve süreç analizleri ile testlerin güvenilirliği sağlanabilmektedir. Test kapsamında kan şekeri, karaciğer enzimleri, böbrek fonksiyon testleri, kas enzimleri ve mineral ölçümleri olmak üzere bir çok parametre bulunmaktadır. Cihazda ayrıca bazı parametrelerin idrar veya ponksiyon sıvılarındaki ölçümleride yapılabilmektedir.

Her hastanın kendine özgü tedaviye ihtiyaç duyması gibi her laboratuvarın da benzersiz ve tek bir sistemi olması gerekir.
Laboratuvarın dikkat çekecek düzeyde yüksek standartlarda ve etkin çalışabilmesi için önemli tedbirler ve düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Orta ve orta –büyük kapasitedeki laboratuvarlarda klinik kimya ve immunokimya testlerinin tek bir platformdan ve tek bir serum/ plazma tüpünden çalışmasını sağlar. Sunduğu 7 farklı konfigürasyon ile laboratuvarın bugünkü ihtiyaçlarına göre konfigüre edilir ve aynı zamanda gelecekteki ihtiyaçlara göre de büyüme kapasitesine sahiptir.

 • Avantajları
  Analizörler, laboratuvarlarda gereksiz test yapımını önleyen ve belirli bir düzenin olması için sistem geliştiren cihazlardır. Bu sebeple her klinikte bir analizöre ihtiyaç vardır.
 • Analizörün sağladığı avantajlar;
  ● Verimlilik ve kullanım kolaylığı
  ● Tek platform da 180 den fazla parametre
  ● Kullanıma hazır sıvı reaktifler
  ● Güvenlik
  ● Esneklik
  ● Gerçek acil
  Çok sayıda biyolojik numunedeki farklı kimyasallar ve diğer özellikler, minimum insan yardımı ile hızlı bir şekilde ölçülebilir. Bu sayede klinikteki sürenin daha verimli kullanılmasını ve öncelik sırasının oluşturulmasını sağlar.
 • Güvenlik
  Temas olmadan ultrasonik karıştırma, tek kullanımlık pipet uçları, pıhtı tespiti ve sıvı seviye tespiti sayesinde güvenliği sağlar.
 • Esneklik
  Tek platformda 7 farklı konfigürasyon sağlanır.
 • Gerçek ACİL
  9 dakikalık ACİL uygulamaların rutine entegrasyonu ve otomatik güncelleme fonksiyonuyla en güncel uygulama, reaktif, kalibratör ve kontrol bilgi ve değerlerine online olarak erişilir.
 • Modül Özellikleri
  Analizör serisinin bir üyesi olan C 501, rutin klinik kimya ve immünolojik test iş yükünü %95’e kadar tek bir entegre platformda birleştirilebilir ve bu sayede laboratuvarın iş yükünü otomatikleştirir ve basitleştirir. Klinikte daha az hata yapılmasında da rol oynar.
 • Kullandığımız analizörün özellikleri;
  ● Klinik Kimya, ISE (Na, K, Cl), spesifik proteinler, tedaviye yönelik ilaç düzeyi, bağımlılık yapan ilaç düzeyi testleri
  ● 600 fotometrik test/ saat hız
  ● HbA1c (tam kan ölçümü)
  ● Sistem üzerinde 60 parametre
  ● Sistem çalışırken otomatik reaktif yükleme ve çıkarma
  ● Parametreye spesifik serum indeksleri uyarısı
  ● Bulaşma olasılığını ortadan kaldıran temassız ultrasonik karıştırma
 • Modül Özellikleri
  Analizör serisinin başka bir üyesi olan E 601, laboratuvarı kontrol etme, finansal performansı geliştirme, verimliliği artırma ve her gün sağlık hizmetleri hakkında hayati kararlar vermek için ihtiyaç duyulan kritik bilgilere güvenen doktorlar ve hastalar için bir fark yaratma gücü verir.
 • Bu cihazın özellikleri;
  ● Anemi, kemik belirteçleri, tümör belirteçleri, hormonlar, kardiak ve enfeksiyon parametrelerinden oluşan 80’e yakın immunokimya parametre menüsü
  ● ECL teknolojisi
  ● 170 test/ saat hız
  ● Hs Trop T, CK-MB, NT-ProBNP, Myoglobin, PTH ve hCG için 9 dakikalık testler
  ● Sistem üzerinde 25 parametre
  ● Bulaşma olasılığını elimine eden tek kullanımlık pipet uçları
  ● Pıhtı ve sıvı seviye tespiti

Biyokimya Nedir?
Biyokimya, canlı organizmalar içindeki ve ilgili kimyasal süreçleri araştıran bilim dalıdır. Biyoloji ve kimyayı bir araya getiren laboratuvar temelli bir bilimdir. Biyokimyacılar, kimyasal bilgi ve teknikleri kullanarak biyolojik problemleri anlayabilir ve çözebilir.

Klinik Biyokimya Nedir?
Klinik Biyokimya, kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında kimyasalların (hem doğal hem de doğal olmayan) ölçümü ile ilgilenen laboratuvar tıbbının bir bölümüdür. Bu test sonuçları, sağlık sorunlarını tespit etmek, prognozu belirlemek ve bir hastanın tedavisine rehberlik etmek için yararlıdır. Klinik kararların% 60’ı kadarı laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır, bunların çoğu biyokimyadır.

Klinik Biyokimya Cihazları

Otoanalizörler: Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Her Türlü Analiz Işlemlerini Tam Otomatik Olarak Bilgisayar Kontrolü Altında Gerçekleştiren Cihazlardır. Örnek Alma, Seyreltme, Filtreleme, Karıştırma, Isıtma Ve Renk Belirlenmesi Gibi Elle Yapılan Analizlerin Vakit Alan Prosedürlerini Otomatikleştirir. Bütün Işlemler Mikroişlemcinin Kontrolü Altında Gerçekleştirilir. Otoanalizör, Bu Prosedürleri, Otomatik Olarak, Doğru Ve Hızlı Bir Şekilde Yapar. Analiz Hızı Saatte 240 Test Olabilmektedir.

Hemogram (Kan Sayım) Cihazı: Genel Sağlık Durumunuzu Belirlemek Için; Anemi, Enfeksiyon, Inflamasyon, Kanama Bozukluğu Veya Kanser Gibi Kan Hücrelerini Etkileyen Çeşitli Hastalık Ve Durumları Taramak, Teşhis Etmek Veya Izlemek Için Yapılan Testtir.

Koagülasyon (Pıhtılaşma) Analizörü: Kandaki Birçok Protein Veya Koagülasyon Faktörünün Kimyasal Reaksiyonu Sonucu Fibrin Formasyonu Ile Sonuçlanan Bir Mekanizmadır.Damar Hasarından Sonra Kanamanın Durabilmesi Için Gerçekleşen Normal Pıhtılaşma Sürecine Hemostaz Denir.Pıhtılaşma Sürecinin Patolojik Sürece Girmesine Tromboz Denir.

İdrar Analizörü: İdrar Analizi Hastane Laboratuvarlarındaki Istemlerin Içinde Oldukça Büyük Bir Kısmını Oluşturmaktadır. Bu Testleri Yapan Cihazlara Idrar Analizörü Adı Verilmektedir.

Kan Gazı Cihazı: Kan Gazı Analizi, Esas Olarak Kanda Bulunan Oksijen Ve Karbondioksit Gibi Gazların Kısmi Basınçlarının Ve Bunun Yanında Kan PH‘sının Ölçümü Ile Bikarbonat Değerinin Ve Oksijen Saturasyonunun Hesaplanması Ve Böylece Hastada Hipoksemi, Asidoz Veya Alkalozun Olup Olmadığının Anlaşılmasında Kullanılan Bir Testtir.

Sedimentasyon (Çöktürme) Cihazı: Sedimentasyon Hızı Vücuttaki Inflamasyonu (Enflamasyonu) Göstermek Için Sıklıkla Kullanılan Bir Kan Testidir. Sedim Sıklıkla “Eritrosit Sedimentasyon Hızı” Olarakta Isimlendirilmektedir. Sedim Kandaki Eritrositlerin Belli Bir Zaman Içinde Çökmesi Olarakta Tanımlanmaktadır. Sedim Ya Da Sedimentasyon Hızı ESR Olarakta Kısaltılmaktadır.

Afinite Kromatogramı: Afinite Kromatografisi Bir Saflaştırma Yöntemidir Ve Tek Bir Basamakta Yüzlerce Kat Saflaştırma Yapılabilir.Bu Teknik Bir Çeşit Adsorbsiyon Kromatografisi Olup; Matriks Adı Verilen Katı Bir Destek Materyaline, Ligandın Kovalent Olarak Immobilize Edilmesi Işlemini Kapsar. Bu Işlemi Yapan Cihaza Afinite Kromatogramı Adı Verilir.

HPLC Cihazı: HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Kısaca HPLC Olarak Adlandırılır. HPLC Analitik Ayırma Teknikleri Amacı Ile En Yaygın Kullanılan Cihazdır. Yaygın Kullanılma Sebepleri Duyarlılığı, Kantitatif Tayinlere Kolaylıkla Uyarlanabilir Olması, Uçucu Olmayan Veya Sıcaklıkla Kolayca Bozunabilen Bileşiklerin Ayrılmasına Uygunluğudur. En Önemlisi Ise Sanayinin Birçok Bilim Dalının Ve Toplumun Birinci Derecede Ilgilendiği Maddelere Geniş Bir Şekilde Uygulanabilirliğidir.
D Vitamini Analizörü: D Vitamini Epidermisde Fotokimyasal Olarak Üretilen Bir Steroid Hormondur Ve Antiraşitik Etki Gösteren Bir Grup Maddenin Ortak Adıdır. Beslenmede Önemi Olan Iki Yapısı Vardır. Bunlar; Ergokalsiferol (D2) Ve Kolekalsiferol (D3) Yapılarıdır. İnsan Vücudunda Sentezlenebilen Tek Vitamindir. Vitamin D3 Sentezinde Ilk Basamak, Güneş Veya Ultraviyole Işınlarının Etkisiyle Ciltte Bulunan Provitamin D’nin Vitamin D3’E Dönüşmesidir. Daha Sonra D Vitamini Bağlayan Proteinlere (DBP) Bağlanarak Hedef Organlara Taşınırlar. Vitamin D Yağlarla Birlikte Emilip Taşınmaktadır. Bu Nedenle D Vitamininin Emilimi Için Yağ Ve Safra Ortamı Gerekmektedir.

Kapiler Elektroforez Cihazı: Elektroforez, Iletken Bir Çözelti Içindeki Yüklü/Yüksüz Parçacıkların Veya Moleküllerin Bir Elektriksel Alan Varlığında Göç Etmesidir.Ozmometre Cihazı: Ozmolalite, Sulu Bir Çözeltinin Içindeki Toplam Katı Madde Konsantrasyonudur.Ozmometreler, Moleküler Ağırlık Veya Iyon Yükünden Bağımsız Olarak Katı Madde Sayısını Ölçer.

Deiyonize Su Cihazı: Ham suyun iyon değiştirme katyonik ve anyonik reçinelerden geçirilerek saflaştırılması ile saf su, demineralize su, deiyonize su elde edilir. Deiyonizasyon ve demineralizasyon genel adıdır. Reçineler ile enerji ve su sarfiyatı oluşmadan yüksek safiyette saf su kolayca elde edilir. Ca++, Mg++, Na+ ve Fe++ iyonları, iyon değiştirici reçine ile değiştirilip H+iyonu yerleşir. Cl− , SO(4)−− , CO(3)−− , HCO(3)−, NO(3)−− iyonları, iyon değiştirici reçine ile değiştirilip OH− iyonu yerleşir. İTÜ’nün 24.05.1967 tarih ve 1 sayılı raporuyla cihazlarımızın deiyonize saf su ürettiğinin belgesi Türkiyede ilk kez bizim tarafımızdan alınmıştır. Teknik- tıbbi-kimya laboratuarlarında, ilaç sanayisinde, parfümeri üretiminde, kimyevi üretimlerde, metal kaplama sanayinde pratik, güvenilir, ekonomik ve uzun seneler kullanılabilen cihazlardır.

Santrifüj Cihazı: Santrifüj, partiküllerin boyutlarına, şekline, yoğunluğuna, ortamın viskozitesine ve rotor hızına göre bir çözeltiden ayrılması için kullanılan bir tekniktir. Parçacıklar sıvı bir ortam içinde süspanse edilir ve santrifüj tüpüne yerleştirilir. Tüp daha sonra bir rotora yerleştirilir ve tanımlanan bir hızda döndürülür. Rotorun merkezi bir eksen etrafında döner, bu şekilde süspansiyondaki parçacıklar üzerinde bir merkezkaç kuvveti üretir.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    BURTOM SAĞLIK GRUBU

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.

    BURTOM SAĞLIK GRUBU

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.