Burtom Sağlık Grubu
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Gülşah AŞIK

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Gülşah AŞIK

BURTOM ESENTEPE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
Burtom Sağlık Grubu
Gülşah AŞIK Doçent Doktor
Ad ve Soyad : Doç. Dr. Gülşah AŞIK
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Klinik : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Merkez : Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
E-Posta : gulsah.asik@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Doç. Dr. Gülşah AŞIK, 1990-1996 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni başarı ile mezun olmuştur.Uzmanlık: 2006-2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman ünvanını almıştır.

Doç. Dr. Gülşah AŞIK, şuan da mesleki çalışmalarına BURTOM ESENTEPE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI’nda devam etmektedir.

 • 1990-1996 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2006-2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1998-1999 Sağlık Bakanlığı Afyon 6 ve 11 no’lu Sağlık Ocağı
 • 1999-2000 Afyon İl Sağlık Müdürlüğü AÇSAP Şube Müdürü
 • 2000-2003 Afyon Zübeyde Hanım Çocuk Hastanesi ve Doğum evi
 • 2003-2006 Sağlık Bakanlığı Afyon 6 no’lu Sağlık Ocağı
 • 2006-2016 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği (KLİMUD)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Türk Tabipler Birliği
 • Uluslararası dergilerde yayımlanan 27 makale

 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 21 makale

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 35 bildiri

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 59 bildiri ve poster

 • 2 kitap bölüm çevirisi ve 2 kitap bölüm yazarlığı

 • Akademik çalışma ve yayınlardan 2 si için TÜBİTAK yayın Teşvik Ödülü

Görev ve İşlem Basamakları

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji   Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Laboratuvara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuar tanı yöntemleri seçmek ve uygulamak veya uygulamasını sağlamak,
b)    Laboratuara gönderilen Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler, vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçalarını infeksiyon hastalığı etkenleri açısından konvansiyonel yöntemlerle, basit ve karmaşık cihazlarla test etmek veya edilmesini sağlamak,
c)    Hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birini ayrı ayrı incelenmek veya incelenmesini sağlamak,
d)     İnfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlenmesi ve tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri sağlamak, yorumlamak,
e)    Hastalık etmenlerinin tespitinde mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanarak hastalık teşhisini koymak,
f)    Belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlamak,
g)    İnfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hekimlere danışmanlık yapmak,
h)    Laboratuara alınacak test malzemeleri ve cihazların seçimi ve değerlendirmesini yapmak,
i)    Bölümünde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
j)    Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bakteriyoloji Birimi (Kültür ve Antibiyogram)

Laboratuvarımızda çeşitli kültür analizleri yapılmaktadır (Boğaz, idrar, kulak akıntısı, apse, semen, gaita, vaginal akıntı, üretral akıntı, beyin omurilik sıvısı ve kan ) Bakteri tanımlanması API sistemi ile yapılmaktadır. Streptokok kiti ile A,B,C,D grup antijenleri ayrımında yapılmaktadır. Quıckvue Strep A testi ile boğaz sürüntüsünden alınan örnekten direkt. A Grup beta hemolitık streptokok ayrımında kısa sürede ( 30 dk. ) sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca beta hemolitik streptokok ve enterokoklarda hızlı ve güvenilir olması nedeniyle PYR testi uygulanmaktadır. Antibiyotik duyarlık testi disk difuzyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Bütün dünyada kabul görmüş NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory) kriterleri uygulanmaktadır.

Seroloji Birimi (Seroloji, IFA, Bloot testler)

Grup-Aglütinasyon (TO-TH-BO-BH)

Brucella-Aglütinasyonu

Brucella Anti Human Globulin

Brucella IgM (2-ME redüksiyon)

Direkt ve indirekt coombs

VDRL (Venereal disease research lab)

TPHA (Treponema pallıduım hemaaglütinasyon)

Echinocccus(IHA)

Chlamydia

Ürogenital Mycoplasma

Entamoeba hystolitica antijen ve antikoru

Gaitada Rotavirus antijeni

Helicobacter pylori

Gaitada parazit (konsantrasyon yöntemleri kullanılmaktadır.) Direkt bakıda amip ve diğer kist formlarının incelenmesinde özel yöntemler uygulanmaktadır.

Gaitada hazım testi (gaitada mikroskobik inceleme, ph, nişasta, et lifleri, yağ asitleri ve nötral yağlar)

Gaitada gizli kan (kard test)

ANA (IFA)

ENA (Westernbloot)

EBV IGM Profili (immunbloot)

EBV IGG Profili (immunbloot)

Klinik laboratuvarcılıkta doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için kalite kontrolu vazgeçilmez bir uygulamadır. Laboratuvarlar arası karşılaştırma programının (LABPT ve Euroimmun) katılımcısıyız.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.