Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Gülşah AŞIK

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Gülşah AŞIK

BURTOM ESENTEPE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
Gülşah AŞIK
Gülşah AŞIK Doçent Doktor
Ad ve Soyad : Doç. Dr. Gülşah AŞIK
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Klinik : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Merkez : Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
E-Posta : gulsah.asik@burtom.com.tr
Yabancı Dil : 🇬🇧 İngilizce

Doç. Dr. Gülşah AŞIK, 1990-1996 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun olmuştur.

Uzmanlık: 2006-2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman unvanını alır. Doç. Dr. Gülşah AŞIK, şu anda mesleki çalışmalarına Burtom Esentepe Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda devam etmektedir.

 • 1990-1996 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2006-2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1998-1999 Sağlık Bakanlığı Afyon 6 ve 11 no’lu Sağlık Ocağı
 • 1999-2000 Afyon İl Sağlık Müdürlüğü AÇSAP Şube Müdürü
 • 2000-2003 Afyon Zübeyde Hanım Çocuk Hastanesi ve Doğum evi
 • 2003-2006 Sağlık Bakanlığı Afyon 6 no’lu Sağlık Ocağı
 • 2006-2016 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği (KLİMUD)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Türk Tabipler Birliği
 • Uluslararası dergilerde yayımlanan 27 makale

 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 21 makale

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 35 bildiri

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 59 bildiri ve poster

 • 2 kitap bölüm çevirisi ve 2 kitap bölüm yazarlığı

 • Akademik çalışma ve yayınlardan 2 si için TÜBİTAK yayın Teşvik Ödülü

Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji

Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji; insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı, önlenmesi-korunulması, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesinde; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, testlerin yapılması, sonuçların yorumlanması ve tıbbi konsültasyonu da içeren kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır. 

Günümüzde Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji, laboratuvar tabanlı ve bakteriyolojinin egemen olduğu eski konumundan; tanısal, terapötik, epidemiyolojik ve koruyucu bilimsel etkinliklerin karışımından oluşan büyük bir komplekse dönüşmüştür. Mikrobiyoloji, sadece laboratuvar deneyleri ile sınırlı değildir; hasta örneklerinin analizi, sonuçların sentezi, klinik konsültasyon ve toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrolünü de kapsayan birçok etkinliğin bütününden oluşmaktadır. Klinik örnekleri mikrobiyolojik açıdan değerlendirir, uygun immünolojik ve moleküler testlerin seçimini ve uygulamasını yapar, sonuçlarını yorumlar.

Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji, insanda hastalık yapan dört ana mikroorganizma grubunu inceleyen bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ile konak savunmasını inceleyen immünoloji bilim alanlarını kapsamaktadır.

Mikroorganizmalar, insanda her yaş grubunda ve ayırım yapmaksızın vücudumuzun tüm doku, organ ve sistemlerine yerleşerek hastalık yapabildiklerinden, Mikrobiyoloji uzmanlık alanı, tüm klinik dallarla yakından ilişkilidir.

Mikroorganizmaların küresel yayılımının kolaylaşması, yeni tanımlanan ve/veya yeniden önem kazanan hastalık etkenleri, antimikrobik ilaç direncindeki hızlı artış, değişen hasta profili ve alışılmamış (fırsatçı) enfeksiyonlar, mikrobiyoloji laboratuvarına giren ileri moleküler tanı yöntemleri ve tüm bunların yanı sıra biyoterörizm tehlikesi, Tıbbi Mikrobiyolojinin geleceğe yönelik önem kazanan konularını oluşturmaktadır.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.